• İhale No
  2348253
 • İhale Adı
  1 KALEM ANESTEZİ CİHAZI İÇİN OKSİJEN SENSÖRÜ ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi Cihazlar
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  26 Kasım 2021 16:00
 • İdare
  Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Antalya
 • İşin İli
  Antalya
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi

SAYI : SATINALMA/71.713.6 19                         26.11.2021

KONU:l KALEM MALZEME ALIMI

SAYIN:           

Kurumumuz için aşağıda cins ve miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise Kurumumuz satmalına komisyon Başkanlığına teklif verilmesini rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1-    Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.

2-     Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.

3-     Taahhüt edilen süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.

4-     İhaleye hile, desise, ait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K ’in ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5-     Malzeme tesliminde teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.

6-     Bu mektupla birden fazla malzeme için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

7-     Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-     Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlık ve Muhasebe Müdürlüğünce ödenecektir.

9-     BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YADA OLUMSUZ MUTLAKA 26.11.2021 TARİHİNDE SAAT 16:00’ A KADAR 0 242 345 77 82 veva 0 242 345 77 79 NOLU FAX ‘A YA DA antalvadlisl2.salma@saglik.gov.tr ADRESİNE E-POSTA OLARAK CEVAP VERİLECEKTİR.

 


 

S.N

Malzemenin Adı

Miktarı

Birimi

Açıklama

Birim Fiyat

Toplam Fiyatı

1

OKUMAN 620 MODEL ANESTEZİ CİHAZI İÇİN ANESTEZİK OKSİJEN SENSÖRÜ

4

ADET

NUMUNEYE

GÖRE

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

KAŞI. İM/ \

Anafartalar Cad. Üçgen Mevkii Muıatpaşa 07040 ANTALYA

Telefon: 0 (242)345 45 50 (1303) Faks: 0 (242) 345 77 82

e-posta: antalvadhsl2.salma@saelik.aov.tr Elektronik Ağ: www.aadh.gov.tr

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim