• İhale No
  2310546
 • İhale Adı
  1 KALEM BEYİN CERRAHİ SARF MALZEME
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  16 Eylül 2021 11:00
 • İdare
  Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Aydın
 • İşin İli
  Aydın
 • Yayın Tarihi
  15 Eylül 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 T.C.

AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Söke Fehime Faik KOCAGÖZ Devlet Hastanesi
Sayı : 81866290-930/
15.09.2021
Konu: Fiyat hak.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan miktarları ve özellikleri aşağıda gösterilen
Beyin Cerrahi sarf malzeme, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 Maddesinin (f) bendi gereğince Birim Fiyat
üzerinden satın alınacaktır.
KDV hariç aşağıda istenen şartları taşıyan teklifinizi 16.09.2021 tarihi saat 11:00’a kadar Hastanemize
kapalı olarak ulaştırılması veya 0.256.512.46.94 nolu faksa gönderilmesini rica ederim.
Uz.Dr.Hasibe ÖZGEÇEN DİNCEL
Baştabip
ahmet.cukluk@saglik.gov.tr
Tlf
: 0.256.518.23.61/2104
Faks
: 0.256.512.46.94
1- İhale konusu mal Hastane Ambarına teslim edilecek olup, nakliye, vergi, resim, harç ve sigorta yükleniciye aittir
2- İhale konusu mal için KDV hariç fiyat verilecek olup, rakam ve yazı ile belirtilecektir.
3- Alımın ve teklifin geçerlilik süresi 30 gündür. Malın tamamı tek seferde alınacaktır.
4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı bildiririz.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere İdaremizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde İdaremiz çıkarlarına aykırı
düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olunamaz.
6- Ödeme Muayene ve Kabul Komisyonu raporunun oluşturulmasından sonra Fatura tarihinden itibaren en geç
yüzelli (150) gün içinde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince yapılacaktır. Sözleşme yapıldığı takdirde
ödemeye esas olacak meblağ üzerinden %0. 9,48 (Bindedokuznoktakırksekiz) oranında sözleşme bedeli
alınacaktır.
7- İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ
BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASINI (BARKOD NUMARASINI) VE ÜRÜNÜN
MARKASINI TEKLİFLERİNDE YAZILI OLARAK BELİRTECEKLERDİR. (09.01.2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut
Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler) (Bu yönetmelikler dışında kalan
ürünler için UBB kaydı aranmayacaktır.)
8-Alınacak mal TOPLAMDA EN DÜŞÜK fiyat esasına göre değerlendirilecek olup, alınacak mal sipariş verildikten
sonra şartnamede belirtilen ameliyat gününden 1 (bir) gün önce Kurumumuza teslim edilecektir.
9- Teklif veren firmalar İstenilen tüm koşulları kabul etmiş sayılır.
10- Alınacak malın özellikleri: Aşağıda ve Ekli Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir.
Hasta Adı: Zinnet KARATAŞ, Yaşar AKSU
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
S.N
Birim fiyata esas iş kaleminin
SUT Kodu
UBB Kod No
Miktarı
Birim
Toplam
adı
Fiyatı
Fiyatı
1
Posterior Faset Füzyon
İmplantı
103.09
4 Ad.
Firma Adı
Kaşe-İmza
 

POSTERIOR FASET LİMİTASYON İMPLANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ Sut kodu: 103.090

1.   İmplant titanyum, crom cobalt ve peek malzemeden imal edilmiş olup MR uyumlu olmalıdır.

2.   Sistem faset vida stabilizasyon sistemi ile faset implant sisteminin tek s^t

içinde kullanılır hali ile kombine şekilde olmalıdır.

3.   Sistemdeki faset implantı exantrik mafsallı ve expandable plaklı olmalıd.

lamına yüzeyim tam olarak kavramalıdır.

4.   İzlenebilirliği sağlayabilmek için tüm ürünler üzerinde üretici firma lbgosu

, malzeme üretim tarihini tanımlayan lot numarası ve CE arması s te: *ilden

etkilenmeyecek şekilde lazer teknolojisi ile yazılı olmalıdır.

5.   Sistem Posterior olarak lomber , torakal ve servikal bölgede uygulanabilir

olmalıdır.

6.   Sistem înferior ve Superior Faset’lerin fiksasyonuna uygun olmalıdır.

7.   Alt ve üst yüzeylerinde geri çıkmayı önleyecek şekil ve açıda pişler

bulunmalıdır.

8.   İmplantın üzerinde greft yerleştirebilmek için boşluklar bulunmalıdır.

9.   Sistem tüm omurga çeşitlerinde ve farklı anatomik yapılarda kolay

kullanılabilmesi için farklı çap ve uzunluklarda olmalıdır.

10.               Sistem içinde uzunluk olarak 1 lmm den başlayıp 17 mm ye kadalr l’er

mm aralıklarla artan boy seçenekleri olmalı ve tüm boyların birebir

denemeleri bulunmalıdır.

11.               Set içerisinde ameliyatta kullanılmak üzere hazır titanyum ve peek

olarak farklı boy ve çap seçeneğinden en az 4’er adet olmalıdır.

12.               Set içinde faset eklemini drillemek için tap ve kaullu dril

bulunmalı.dril ve tapler kanül sayesinde derinlik ölçmeye fasetin yerini

ayarlamaya yardımcı olmalıdır.

13.               Faset implantlan minimal invaziv ve perkutan girişinjılerde

kullanılabilmeli ve set içinde iç içe geçen cerrahi kesıyı minimal standarda

getiren dilatatör ve perkutan el aletleri bulunmalı.

14.   Metin Kutusu: dikeySistem Bilateral olarak uygulanmalı ve faset eklem yüzeyleri arasına

düzlemde yerleştirilerek faset stabilizasyonunu maximum seviyede tutarken,

faset eklemlere minimum hasar verecek düzeyde tasarlanmış olmalıdır.

15.  Tüm malzemeler ve konteynerler sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

16.   Sistemin tüm parçalan birbirine uyumlu ve tek marka olmalıdır.

17.   İmplantlann CE belgesi olmalıdır.Tüm ürünler Ulusal Bilgi Bankasına

kayıtlı olmalıdır.
 

 

 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim