• İhale No
  2348250
 • İhale Adı
  1 KALEM EKG CİHAZI İÇİN ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi Cihazlar
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  26 Kasım 2021 16:00
 • İdare
  Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Antalya
 • İşin İli
  Antalya
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet I Iastanesi

SAYI : SATINALMA/ 71.7 13.6 19                        26.11.2021

KONU:l KALEM MALZEME ALIMI

SAYIN:...........

Kurumlunuz için aşağıda cins ve miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise Kurumumuz satmalına komisyon Başkanlığına teklif verilmesini rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1-     Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.

2-     Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.

3-     Taahhüt edilen süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak iizere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bıı haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.

4-     İhaleye hile, desise, ait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K ’in ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5-     Malzeme tesliminde teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.

6-     Bu mektupla birden fazla malzeme için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

7-     Teklif veren fırına btitüıı bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-     Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlık ve Muhasebe Müdürlüğünce ödenecektir.

9-     BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YADA OLUMSUZ MUTLAKA 26.11.2021 TARİHİNDE SAAT 16:00’ A KADAR 0 242 345 77 82 veya 0 242 345 77 79 NOLU FAX ‘A YA DA antalvadlısl2.salma@saglik.gov.tr ADRESİNE E-POSTA OLARAK CEVAP VERİLECEKTİR.

 


 

S.N

Malzemenin Adı

Miktarı

Birimi

Birim Fiyat

Toplam Fiyatı

1

SCHILLER CARDİOVİT AT-102 PLUS MARKA MODEL EKG CİHAZI İÇİN ŞARJ ELİLEBİLİR BATARYA

1

ADET

 

 

GENEL TOPLAM

 

NUMUNEYE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR..


 

KASI İMZA

Anafartalar Cad. Üçgen Mevkii Muratpaşa 07040 ANTALYA

Telefon: 0(242) 345 45 50 (1303) Faks: 0 (242) 345 77 82

e-posta: antalvadhsl2.salma@saslik.gov.tr Elektronik Ağ: www.aadh.gov.tr

T.C.

ANTALYA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

Metin Kutusu: TAKİP NO: 923 13İŞ TALEP VE TAKİP FORMU

YAPILACAK IŞ VE IŞIN IÇERIGI

psikiyatri servisnca 1010111202nolu EKG cihazımız bozulmuştur gereğinin yapılması huşunda

TALEPTARİ û

ARIZA TİPİ

ARIZANIN GELDİĞİ BİRİM

SERVİS / TALEBİ YAPAN

İMZA

01.11.2021 10 29:00

KlinikMuhendislik

PSİKİYATRİ SERVİSİ

SUNAY ODABAŞI

 

CİHAZ DEMİR 3 AŞ NO

GÖREVLENDİRİLEN

KİŞİ

ONAY TARİHİ

DAHİLİ NUMARASI

 

ÜZEYİR İBİLOĞLU

09 11.2021 13:44:00

6101

cihaz bilgileri


 

Marka : Model : Seri No

teknik servis notu

PSİKİYATRİ SERVİSİNDEN GELEN 1010111202 KÜNYELİ SCHILLER CARDIOVIT AT-102 PLUS MARKA MODEL EKG C İHAZININ BATARYASI BİTİK DURUMDA OLUP CİHAZA YENİ BATARYA(NUMUNESİNE GÖRE) ALINMASI

GEREKMEKTEC R.

 

İŞ BİTİRME BİLGİLERİ

GÖRL'/Lİ TEKNİSYENLER

İMZA cif'

İŞİN BİTİŞ TARİHİ

ONAY

 

-

 

 

I

 

 

 

 

I

i

^ ‘vsr

 

 

         

i P-TKN-01


: 3 m T.ırihi : 28/02/2006


Tarihi : 02/06/2010


Revizyon no : 03


Sayfa No :


 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim