• İhale No
  2040258
 • İhale Adı
  1 KALEM (KBB MUAYENE KOLTUKLARININ KILIFLARININ DEĞİŞMESİ ) İŞİ
 • Sektör
  Mobilya ve Ekipmanları
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  08 Nisan 2020 09:00
 • İdare
  Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Ankara
 • İşin İli
  Ankara
 • Yayın Tarihi
  07 Nisan 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

SAYI : SATINALMA/ 71713619                                  07.04.2020

KONU : 1 KALEM TAMİR HİZMETİ ALIMI

SAYIN:.............

Kurumlunuz için aşağıda cins ve miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/D (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise Kurumumuz satmalına komisyon Başkanlığına teklif verilmesini rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

Metin Kutusu: 1-
2-
3-
Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.

Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.

Taahhüt edilen süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.

İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K ’in ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Metin Kutusu: 5-Malzeme tesliminde, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.

6-    Uhdesinde malzeme kalan fırına, fatura düzenlediği tarihte tıbbi malzemelerin ÜTS ve SGK kayıtlarının onaylı olduğu belgeyi fatura ekinde vermek zorundadır. Malzemenin teslim süresi, UBB ve SUT kodları ile ana firma tanımlayıcı numarası ve bayi tanımlayıcı numaralarının belirtilmesi zorunludur.

7-    Ürünler idarece denetim ve muayene işlemlerine tabi tutulacaktır. Ayrıca idare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

8-    BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YA DA OLUMSUZ MUTLAKA 08.04.2020 TARİHİNDE SAAT 09:00 A KADAR 0 242 345 77 82 VEYA 0242 345 77 79 NOLU FAX ‘A VEYA antalvadhsl2.salma@saglik.gov.tr ADRESİNE E-POSTA OLARAK CEVAP VERİLECEKTİR.

9-    Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydı yapılamayacaktır. Hükmüne istinaden ilgili firmalara fatura bedeli ödenmeyecektir.

10-  Teklif edilen ürünlerin UBB ve GMDN kadlarımn ürün tanımlarıyla uygun eşleşmesi ve onaylı olması gerekmektedir. Firmalarca yapılan hatalı tanımlama sonucu, UBB ve GMDN kodlarının ürünlerin tanımlarıyla uygun eşleşmemesi ve onayının olmaması nedeniyle SGK tarafından kuruınumııza ödemesi yapılmayacaktır. Fatura edilebilir ürünler ile ilgili firmaların haksız ödeme talebinde bulunduğunun tespiti halinde, oluşmuş veya oluşacak kurum zararı teklif veren firmalar tarafından ödenecek ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk teklif veren firmalara ait olacaktır. İş bu teklif mektubu malzemelerine teklif veren ve malzeme teslimi yapan firmalar bu durumları kabul etmiş ve taahhüt etmiş sayılacaktır. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

BirkanV^Hfotf İdari ve Mali İş]erWüdür\yardımcısı

S.N

Malzemenin Adı

Miktarı

Birimi

Birim Fiyat, j

Toplam Fiyatı

1

ONARIM HİZMETLERİ ( YEDEK PARÇA/MAL ALIMI DAHİL/İSTİSNA PARÇALAR HARİÇ )

KBB MUAYENE KOLTUKLARININ KILIFLARININ DEĞİŞMESİ

6

ADET

 

 

EK: İŞ TALEP VE TAKİP FORMU


 

Anafartalar Cad. Üçgen Mevkii Muratpaşa 07040 ANTALYA Telefon: 0 (242) 345 45 50 (1303)Züleyha Ö. Faks: 0 (242) 345 77 79 e-posta: antalvadhs 12.salma@saglik.gov.tr Elektronik Ağ: www.aadh.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim