• İhale No
  2147778
 • İhale Adı
  2 Kalem Yazıcı Toneri Alım İşi
 • Sektör
  Bilgisayar, Büro Makineleri ve Parçaları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Yaklaşık Maliyet
 • İhale Tarihi
  23 Kasım 2020 14:00
 • İdare
  Kilis İl Sağlık Müdürlüğü
 • İhale İli
  Kilis
 • İşin İli
  Kilis
 • Yayın Tarihi
  20 Kasım 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

 

Sayı     : 74465452-934                                                                                                       

Konu   : 2 Kalem Yazıcı Toneri Alım İşi

              Yaklaşık Maliyet Teklif  Cetveli

 

20.11.2020

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Kilis İl Sağlık Müdürlüğümüz Muhasebe Birimi ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu’nun 22. Maddesinin (d) bendi hükmüne göre alımı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAKLAŞIK MALİYET TEKLİF CETVELİ

 

 

 

S.N.

Cinsi

Miktar

Birim

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

Canon F158200 Yazıcı Toneri

10

Adet

 

 

2

Canon 11121E Yazıcı Toneri

3

Adet

 

 

 

Genel Toplam (KDV    Hariçtir)

 

 

 

 

 

CANON

F158200

Siyah

CANON

L1121E

Siyah

 


 

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KARTUŞ VE TON ER TEKNİK ŞARTNAME

1.      Yüklenici ekli listede yazılı olan malzeme için muadil ürün verecektir.

2.      Yüklenici ekli listede yazılı malzeme için muadil ürün verecektir.

3.      Arızalı çıkan ürünler birebir değişim yapılacak olup, ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

4.      Verilen üründen kaynaklı oluşabilecek yazıcı ve fotokopi makinesi arızalarından yüklenici sorumlu olup, gerekli tamirini kendisi yaptıracak ücret talep etmeyecektir.

5.      Teslim edilen ürünlerin tamamı kutulu olup, kutu üzerinde toner kodu ve uyumlu olduğu cihaz bilgileri bulunacaktır.

6.      Ürünler dökülme akmaya karşı koruyucu önlemler içermelidir.

7.      Ürünler kullanılmamış ve dolum yapılmamış olmalıdır.

8.      Toner, şerit, kartuş vb. tüketim malzemelerinin idareye teslim edildiği tarihten itibaren raf ömürleri en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       
 

T.C.

KİLİS VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Merkezi Satın Alma Birimi

 
   

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DESTEK

HİZMETLERİ BİRİMİ

20/11/2020 13:23 - 74465452 - 934.99 - 1868

00129396449

 
 

 

 

 

 

 

Sayı : 74465452-934 Konu : 2 Kalem Yazıcı Toneri Alım İşi Birim Fiyat Teklif Cetveli

 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

Kilis İl Sağlık Müdürlüğümüz Muhasebe Birimi ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu’nun 22. Maddesinin (d) bendi hükmüne göre alımı yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen hizmetin ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 23/11/2020 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Başkanlığı Merkezi Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1.       Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.

2.       Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.

3.       Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

4.       Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.

5.       Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.

6.       Teklif Mektubu yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Birimi’ne kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 813 33 99 no’lu telefona faks edilmesi veya kilismerkezisatinalma@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.

7.       Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8.       Söz konusu Teklif Mektubu’na ve Teknik Şartnamesi ’ne http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

9.       Teknik Şartname ektedir.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

S.N.

Cinsi

Miktar

Birim

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

Canon F158200 Yazıcı Toneri

10

Adet

 

 

2

Canon 11121E Yazıcı Toneri

3

Adet

 

 

 

Genel Toplam (KDV

Hariçtir)

 

 


 

DAĞITIM:

Gerçek ve Tüzel Kişiler.

Merkezi Satın Alma Birimi                                                                                                                                                  Öncüpınar Mah. İstiklal Cad. No:118 Pk:79000 Kilis Merkez

Tel: 0348 822 15 15 Dahili : 142 Faks: 813 33 99                                                                                                        e-posta : kilismerkezisatinalma@gmail.com

İrt D. İNANDI

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

Gerçek ve Tüzel Kişiler.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim