• İhale No
  2310555
 • İhale Adı
  3 KALEM İLAÇ ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  16 Eylül 2021 17:00
 • İdare
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  15 Eylül 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 83529411-10//1434

Konu : Teklif' vermeye Davet (Doğrudan Temin)                                                                                                                    15.09.202!

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede'’ cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/cJ maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kollanarak fiyat vermeniz rica olunur.                                                                                                                                                          \/ /J

Metin Kutusu: (Doğrudan Temin)TEKLİF VERMEYE DAVET                               \                        Uf

amık^ÇOT Jari've MaîHşler Müdür Yrd.

S.No

Malzeme/İşin Adı

Sut Kodu

Ubb Kodu

Miktarı

Birimi

Tes. Tarihi

' Birim Fiyat TL

Toplam Fiyal TL ’

1

İrinotekan hidroklorür trihidrat 300 mg/15 mİ 15 mi IV Flakon

 

 

50

Adet

 

 

 

2

PREMATÜRE VEYA DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLER İÇİN ÖZEL TIBBİ AMAÇLI BESLENME ÜRÜNÜ 70 ML SIVI FORMÜL

 

 

3000

Adet

 

 

 

3

Protein. Karbonhidrat, Lipid içeren term bebek sıvı maması

 

 

3600

Adet

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

İdari Şartlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

2. Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kaıgo, Nakliye vb) eklenerek verilmelidir

3.              Piyasa            Fiyat araştırma mektuplar 0 ’a kadar kurumlunuza ulaştırılmalıdır.

4.              Marka             ve Teslimat süresi belirtilecektir.

5. Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası beliniImesi /.orunludur

ö.Ödeme en geç 150 ( YÜZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktır.

7 idaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.

S İdaremiz eıı düşük Uyalı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.

9.  Stok olmaması, koşulların sağlanamaması yibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme salıiplir

10.             ’Teklif            vereiî firmalar leklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.

II     Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir 12.Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır

13 I lastaııe Y öncül iriliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki soruıııl uiugu kabul elıneyeeektır.

M.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum I3aşkaıı Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTU13B Üzerinden barkod eşletirilmclerini yııııhş,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rıicıı edilecektir.

15.Tiiırı mal atalarında karara bağlanan firmalardan satış izin belgesi sunması istenecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K.l Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampusu) Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL) Dahili: 1614-1625-1629-1615 Bilgi İçin: HAŞAN ALTUNÖZ Faks: 0264 275 67 40 E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI _______

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ VE SERUM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif edilecek ilaçlar ve serumlar için Sağlık Bakanlığından ruhsat almış olacak ve Sağlık Bakanlığımca çıkarılmış genelge ve tüzüklere uygun olan ilaçlar ve serumlar alınacaktır.

Metin Kutusu: 2.Teklif edilecek ilacın etkin maddesi muhakkak ihale listesindeki etkin madde ile tam olarak aynı olacak, teslimat sırasında ve sonrasında doğabilecek yanlışlıklar iade sebebi sayılacaktır.

3.       Tüm etkin maddeler için teklif edilecek preparatların hangi müstahzara ait olduğu belirtilecek (Teklif Mektuplarında).

4.       İlaçların ve serumların üzerindeki etikete ruhsat tarihi ve seri numarası kare barkod. son kullanma tarihi yazılacak ve ambalaj içerisinde ilacın prospektüsu bulunacaktır ilaç üzerinde ı etiketler düşmeyecek şekilde olacak, ampullerin ise üzerindeki isimler ve miatlar silinmeyecek

şekilde olacaktır.

5.       İlaçlar ve serumların miadı, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır. 1 eslim edilen ilaçlar karışık miadlı olmamalıdır.

6 İlaç ihale listesindeki tüm ürünlerin depodaki yerine taşıtılmasi, depodaki yerme dizilmesi \e

' sigortası yükleniciye aittir ve teslimat yüklenici firmanın yetkili elemanlarınca veya yetki devri yaptığı nakliye şirket personellerince yapılacaktır.

7. Ambalajı bozuk, kırık, çatlak ilaçların ve serumların tümünden yüklenici firma sorumlu olacaktır. Gönderilen ilaçlar temiz ve düzgün ambalajlı, koliler dağılmamış olacak, ambalajlarda Sağlık Bakanlığınca kabul edilmiş usullere uyulacaktır.

8 Ürünlerin muayene kabulünden sonra eczane içinde kullanılmaya başlandığında kolilerin, kutuların açılması ile tespit edilen kırık, patlak, çatlak ürünlerin yapılacak olan görsel kanıt ve tutanaklar karşılığında yüklenici firma tarafından birebir adette değişimi yapılacaktır.

Metin Kutusu: 9.Muayene Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda ilaçlarm ve serumlarm kabulünde ya da preparatların kullanımı sırasında, belli aralıklarla her seriden numune alıp REHK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI' na analiz için gönderilecek, analız ücreti ile gönderilecek numune kadar ilaç veya serum firma tarafından karşılanacaktır.

10    Satın alınan ilaçların ve serumlarm etiketi üzerinde belirtilen kullanma suresi içinde stabihte yününden bir bozulma olduğu ve bu durum REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZ. BAŞKANLIĞI raporu ile tespit edildiğinde, firma bozulan miktar kadar ilaç ve serumu 20 (yirmi) gün içinde teslim edecektir.

11    Ürünlerin saklama koşullarına uygun olmasına rağmen gözle yapılan muayenesinde renk değişimi, çökelti, partikül oluşumu gibi durumların tespitinde ürünlerin birebir yüklenici lırma

tarafından değişimi yapılacaktır.

12.   İlaç ihale listesindeki tüm ürünlerin son kullanma tarihinin dolmasına 6 (altı) ay kala hastane tarafından bildirildiği takdirde 8 (sekiz) iş günü içinde yüklenici firma tarafından miadı en az 1 yıl uzatılmış şekilde, fiyat artışı gözetilmeksizin aynı ilaçla birebir adet olacak ŞekUde değiştirilecektir. Miad değişimi sözleşme bitiminden sonrasını da kapsayacak şekilde yapılacaktır. Firmaya miad uzatımı ile çıkış yapılarak gönderilen ürünler 8 (sekiz) ış gunu içinde yeni miadlı ürünler ile değişimi olmaz ise sözleşme hükümleri gereği sipariş işlemlerinde olduğu gibi ihtar işlemleri başlatılacaktır.

13.   Buzdolabında serin ortamda veya ışıksız ortamda saklanması gereken ilaçlar bu şartlara uygunluk içerisinde; soğuk zincir koşullarına uygun olarak indikatör ya da data logger eşliğinde depoya teslim edilecektir. Tesliminden önce uygun muhafaza edilmemesi, soğuk zincir

 

koşullarına uyulmaması dolayısıyla bozuk olduğu düşünülen, tespit edilen ilaçlar kurum tarafından iade edilecektir.

14.   Serumlar (PVC, Şişe) Kapaklar ve parenteral solüsyonlar T.F.'ne göre farmakopede bulunmayan hususlar için USP XXI ve Avrupa Farmakopesine uygun olarak imal edilmiş olacaktır.

15.   PVC’li serumlar steril koruyucu dış kılıflı, ölçü çizgili ve askılıklı olmalıdır, thalede yer alan serumların birebir adette serum setleri ile beraber sağlık tesisine teslimi yapılacaktır.

16.   Serum kolilerinde ve şişe içinde bulunan parenteral ilaçlarda şişelere uygun askılık tertibatı olacaktır.

17.   İdari ve teknik şartnamede bulunmayan hükümler için muayene ve kabul işleri hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır.

18.   Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ilaçlar geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir,

19.    İlaç Takip Sistemi (İTS) uygulamasının başladığı tarihten itibaren teslim alınan ilaç ve serumların sisteme bildirimi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bildirime ait bilgiler ilgili evrakta bulunmalıdır.

20.    Enteral beslenme ürünlerinde ihalede teki it edilenin dışında farklı aromalarda ürün sipariş edilebilecektir. Firmalar tarafından teklif mektuplarında farklı aroma içerikli ürünlere de dair UBB numaralarını da beyan etmelidir.

21.    İnhaler ilaç formlarında birim fiyatlar ihale listesinde belirtilen birime göre belirlenecektir.

22.    Yüklenici, ürünlerin üretimden kaynaklanan teslimat sıkıntılarında söz konusu durumu üreticiden edindiği bilgi yazısını ek yaparak üst yazısını; ilgili sağlık tesisi eczanelerine ve Sağlık Müdürlüğü1 ne yazılı olarak bildirmekle mükelleftir.

23.    Kışıma kapatılan ilaçların farklı dozları tamamlayıcı doz olarak kullanılacağından aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır.

24.    Yüklenici firma ürünleri, sipariş mektubunda beyan edilen ilgili hastane ya da hastane kampüslerine sözleşme hükümlerindeki ilgili süre içerisinde teslim etmekle yükümlüdür.

25.    İlaç ve serumların yanında ürünlerin kullanılmasına yardımcı olmak üzere firmalar taralından verilecek olan vaporizatör, adaptör, serum seti gibi sarf malzemelerin ve tıbbi cihazların CE belgesi olmalıdır. Yüklenici firma tarafından sözleşme başlangıcından itibaren 15 gün içerisinde ilgili sağlık tesislerine ilacın kullanımında gerekli olan tıbbi cihazlar teslim edilmeli ve cihazın tesliminden sonra ilaç kullanılmaya başlanmadan önce yüklenici tarafından cihazın kalibrasyonunun yapılması/yaptırılması gerekmektedir. Sağlık tesisi tarafından cihazın 15 günlük sürede tesliminin yapılmadığı İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi durumunda ilgili yüklenici firmaya ihtar işlemi başlatılacaktır.

26.    Sevoflurane etkin maddeli ilaç için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sorun nedeni ile çalışan güvenliği kapsamında tutmuş oldukları tutanağa istinaden ilgili birimi tarafından hazırlanan teknik şartname ihale şartnamemizde ek olarak yer alacaktır.

SEVOFLURANE 250 mİ. TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.   Sevoflurane etken maddeli inhalasyon ajanını temin eden firma; operasyonları aksatmayacak şekilde, hastanedeki anestezi cihazlarına uyumlu, istenilen marka ve sayıda sevoflurane vaporizatörünü, müstahzarın teslim tarihinden en az 1 hafta önce, anestezi cihazlarına takmış ve kullanım için kalibre etmiş olmakla yükümlüdür.Hastaneye ait sevoflurane vaporizatörleri olsa dahi, tüm sevoflurane vaporizatörlerinin her türlü, teknik bakım, onarım, talep olması halinde cihaz yenilenmesi, tamir ve kalibrasyon ölçümünü ücretsiz olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Tedarikçi firma, kontrol ve kalibrasyon sonuçlarını, yazılı bir rapor olarak hastane biyomedikal sorumlusuna, resmi kalibrasyon formlarını da, anestezi bölümü sorumlusuna teslim etmekle yükümlüdür.

2.   Sevoflurane etken maddeli inhalasyon ajanını temin eden firma, tüm sevoflurane vaporizatörlerini, yılda 2 (iki) kez olmak üzere, doğruluk ölçümü ve testini ücretsiz olarak yapmakla yükümlüdür. Bakım, onarım hizmetini üstlenecek firmanın, ISO 9001 ve TSE yetki belgesine sahip olmalı, ilgili belgeleri, vaporizatör teslimi sırasında ibraz etmelidir.

3,   Sevoflurane etken maddeli ajanın kapak sistemi tam emniyetli olmalıdır. Kapak açıldıktan ve ürün tamamen boşaltıldıktan sonra, şişenin tekrar kullanımına olanak sağlama malıdır. Çalışan sağlığı ve hasta güvenliği açısından, ameliyathane içerisinde kullanılacak inhalasyon ajanlarının, kırılmaz, sızdırmaz ve kapalı sistemde olması tercih sebebidir.

4.    Sevoflurane etken maddeli inhalasyon ajanı, dolum sırasında dış ortama anestezik madde kaçmasını engelleyen kapalı dolum sistemli olmalıdır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim