• İhale No
  2021/38328
 • İhale Adı
  40 KALEM TEKNİK SERVİS MALZEME ALIMI İHALESİ
 • Sektör
  Muhtelif Ürünler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  02 Şubat 2021 10:30
 • İdare
  İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  İstanbul
 • İşin İli
  İstanbul
 • Şikayet Bedeli
  7.682,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  1.281.438TL den küçük
 • Yayın Tarihi
  26 Ocak 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
40 KALEM TEKNİK SERVİS MALZEME ALIMI İHALESİ

İSTANBUL S.B.Ü. MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

40 KALEM TEKNİK SERVİS MALZEME ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/38328
1-İdarenin
a) Adresi : İstasyon Mahallesi .Turgut Özal Bulvarı No: 11 34303 KÜÇÜKÇEKMECE KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126922000 - 2126966519
c) Elektronik Posta Adresi : imaeh.bsh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 40 Kalem Teknik Servis Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul S.B.Ü. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi : Yüklenici tarafından işe başlama tarihinden itibaren (sözleşmenin imzalanmasına müteakip) idarenin yazılı siparişi üzerine malzemeler Sağlık Tesisimizin depo/depolarına tek seferde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstasyon Mah. Turgut Özal Bulvarı No:11 - Küçükçekmece / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 02.02.2021 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

- İstekliler Tüm  malzemeler için TSE ve CE Standartlarına uygun belgeleri ihale teklif dosyasında sunmalıdır.

- İstekliler  ilgili malzemeler için TS 60 TS 110068 DIN 5744 uygun belgeleri ihale teklif dosyasında sunmalıdır.

İstekliler, yukarıdaki bentlerde istenilen belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgeleri sunacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, teklif ettikleri malların teknik şartnameye uygunluğunu gösteren teknik bilgilerin yer aldığı ürün kataloglarını ve varsa ek özelliklerinin ayrıntılı olarak açıklandığı belgeleri ihale teklif dosyasında sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul S.B.Ü. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
KABLO TEST CİHAZI (CABLE TESTER) ( 400A Ac-Dc PENSAMPERMETRE ) 3 adet
KABLO TEST CİHAZI (CABLE TESTER) (PROB VE TEST KABLOSU) 5 adet
AYARLI PENSE (ÜNİVERSAL AYARLI PENSE (250MM LİK)) 2 adet
PENSELER (180’’LİK PENSE) 3 adet
PENSELER (160\'LIK PENSE ) 3 adet
YAN KESKİ (180’’LİK YAN KESKİ) 3 adet
YAN KESKİ (160\'LIK YANKESKİ) 3 adet
KARGABURUNLAR (180’’LİK KARGABURUN) 3 adet
KARGABURUNLAR (160\'LIK PENSE KARGABURUN ) 3 adet
ÇEKMECE RAYI (TELESKOPİK ÇEKMECE RAYI(40 CM\'LİK)) 10 takım
ÇEKMECE RAYI (TELESKOPİK ÇEKMECE RAYI(45 CM\'LİK)) 10 takım
ÇEKMECE RAYI (TELESKOPİK ÇEKMECE RAYI(50 CM\'LİK)) 10 takım
İNGİLİZ ANAHTARLAR (KURBAĞACIK) (3LÜ KURBAĞACIK ANAHTAR SETİ 8" 10" 12" AYARLI İNGİLİZ ANAHTARI) 1 takım
MATKAP UCU HİLTİ (KIRICI DELİCİ MATKAP) 2 adet
ŞARJLI VİDALAMA ALETİ (Lİ -ON ÇİFT AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA(DHP480RME 18V/4Ah)) 4 adet
ŞARJLI VİDALAMA ALETİ (Lİ-ON ÇİFT AKÜLÜ VİDALAMA (DCD795D2 18 V)) 1 adet
KESME MAKİNELERİ ( DEVİR AYARLI AVUÇ TAŞLAMA(1400w 125mm)) 1 adet
KAYNAK MASKESİ (VİZÖRÜ) (TİĞ KAYNAK MAKİNASI) 1 adet
FAZ KONTROL KALEMİ ( KONTROL KALEMİ) 25 adet
MATKAP UCU HİLTİ (SDS PLUS METAL MATKAP MANDREL(1.5MM-13MM)) 5 adet
TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI (ELEKTRONİKÇİ TORNAVİDASI (38 PARÇA)) 1 adet
METAL DELME PANÇ (Bİ METAL PANÇ SETİ(15 PARÇA)) 1 adet
SERAMİK KESME MAKİNESİ (GÖNYE KESME MAKİNASI (1430 W sürgülü,lazerli)) 1 adet
BRİM (DEMİR TUTUCU) (MASA ÜSTÜ LEDLİ BÜYÜTEÇ HAVYA STAND PCB TUTUCU) 1 adet
EL TİPİ TESTERELER (DEKUPAJ TESTERE(220 v -580 W)) 1 adet
MERDİVENLER (7 BASAMAKLI ALÜMİNYUM MERDİVEN(6+1)) 7 adet
ÇELİK METRE (KROM ŞERİT METRE (5 M LİK)) 15 adet
ALYAN ANAHTAR SETİ (TORK ALYAN SETİ (9 PARÇA)) 2 adet
YILDIZ ANAHTARLAR (DÜZ YILDIZ AÇIK AĞIZLI ANAHTAR TAKIMI (KOMBİNE 21 \'Lİ)) 1 adet
TORNAVİDALAR VE TORNAVİDA UÇLARI (TORNAVİDA SETİ DÜZ YILDIZ UÇLU TAKIM SET(7 PARÇA)) 1 adet
RJ45 PENSESİ (TELEFON - DATA JAK SIKMA PENSESİ) 5 adet
KLEMENSLER (5X2,5-4MM BUAT KLEMENSİ(NYA-NYAF)) 5 adet
TAKIM ÇANTALARI (FERMUARLI BEZ TAKIM ÇANTASI (DERİM KUMAŞ)) 10 adet
KABLO TEST CİHAZI (CABLE TESTER) (DİJİTAL MULTİMETRE ( MİNİ )) 10 adet
TTR KABLOLAR (3X1,5 TTR KABLO) 1.000 metre
TTR KABLOLAR (3X2,5 TTR KABLO) 1.000 adet
TTR KABLOLAR (YILDIRIM YAKALAMA ÇUBUĞU TABANI (VİDALI TİP)) 4 adet
TTR KABLOLAR (YILDIRIM YAKALAMA ÇUBUĞU (VİDALI TİP 1M\'LİKBAKIR)) 4 adet
TTR KABLOLAR (Q8 PARATONER KABLOSU(%100 BAKIR)) 50 metre
KLEMENSLER (PARATONER VİDALI SABİTLEME KLEMENSİ (2X50MM)) 15 adet