• İhale No
  2021/418906
 • İhale Adı
  450.000 Kg mahsul yulaf satın alınacaktır
 • Sektör
  Yem, Gübre, ve Canlı Bitki - Hayvan Alımları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  16 Ağustos 2021 14:00
 • İdare
  TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
 • İhale İli
  Eskişehir
 • İşin İli
  Eskişehir
 • Yayın Tarihi
  02 Ağustos 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

İLAN

MAHSUL YULAF SATIN ALINACAKTIR

 

1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı                         : Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
b) Adresi                     : Mahmudiye/ESKİŞEHİR
c) Telefon numarası    : (222) 611 30 09-10
d) Faks numarası        : (222) 611 30 77
e) Elektronik posta adresi: anadolu.tic@tigem.gov.tr

2. İhale konusu malın;
a) Adı: Mahsul Yulaf
b) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve cinsi aşağıdaki tabloya çıkarılmıştır.
c) Teslim Yeri: Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye/ESKİŞEHİR
S. NO CİNSİ/ÇEŞİDİ MALIN MİKTARI
1 Mahsul Yulaf 450.000 Kg

3- İhaleye ilişkin bilgiler
a) İhale kayıt numarası (İKN) 2021/418906
b) İhale usulü Kapalı teklif
c) İhalenin yapılacağı adres Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu
Mahmudiye/ESKİŞEHİR
d) İhale tarihi 16.08.2021
e) İhale saati 14.00

4.İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer:
 Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye/ESKİŞEHİR
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye/ESKİŞEHİR
c) İhale dokümanı satış bedeli: 250,00 TL (KDV Dahil)
5. Tekliflerin sunulacağı yer: Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Genel Evrak Servisi)
6. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7. İhale konusu iş, 1 (bir) parti halinde ihale edilmiş olup; ihaleye iştirak edecek istekliler işin tamamı için teklif vereceklerdir. 
8. İhaleye ait her türlü vergi (sözleşme damga vergisi, ihale karar pulu, vs), resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir.
9. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim