• İhale No
  2348256
 • İhale Adı
  6 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
 • Sektör
  Kimyasallar, Gazlar ve Maden Ürünleri
  Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  26 Kasım 2021 17:00
 • İdare
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

SAÇ M K BAKANLIĞI                 f*ğ^l'%y\

SAKARYA IL SAĞLIK MUDURLUGU                   ’

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Sayı : 835294* 1 -10//1895

Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)                                                                                      25.11.2021

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile salın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuz/kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.                                                                               / T

TEKLİ!-’ VERMEYE DAVET

(Doğrudan Temin)                                         /tfayfkÇOT'

idari ve Mali Işler'Müdpr Yrd.

/

S.No

Malzeme/İşin Adı

Sut Kodu

Ubb Kodu

Miktarı

Birimi

Tes. Tarihi

Birim Fiyal TL "

Toplam Fiwjt n

1

KSil.EN

 

 

300

Litre

 

 

 

2

ABSOLUTE ALKOL

 

 

200

Litre

 

 

 

3

FORMOL (FORMALDEHİT ÇÖZELTİSİ)

 

 

100

Litre

 

 

 

4

BEYAZ RODAJI.1 LAM

 

 

10000

Adet

 

 

 

5

LAMEL 24X50 MM

 

 

10000

Adet

 

 

 

6

DOKU TAKİP KASETİ KAPAKLI PLASTİK

 

 

20000

Adet

 

 

 

 

 

TOPLAM

1


İdari Şanlar


 

1 Fiyatlar KDV Hariç verilecektir

Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı |Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir

Piynsa Fiyat araştı,™ mektuplar 26/11/2021 TARİH VE SAAT: 17 000 'a kadar kun.n,um.,za ulaşılmalıdır -4 Marka ve ı esi miat süresi belirtilecektir

bc^^l!rla'2e'neye UBB K0DU m“’Iaka belİrt"eCek,İr-TtM,flerde fim,a                                                                                                                   ~ ™ ^ — Ny» nunlara belirtilecektir. Tekliflerde Ver,, numara.,t

Ödeme en geç 150 { YÜZELLÎ) gün içerisinde yapılacaktır.

7   İdaremiz teklif edilen flyallann neticesine göre numune isteyebilir

LBEİE™—

10 Teklif veren firmalar teklif cltfkleri malzemenin teknik şartnameye uygun oldugımtı kabul etmiş sayılır

"                                                          ““ — —................ ~ -»-* “ ‘»"»V— *****

M.llastane Yönetilir,!*,mi, llnnatım teknik şartnameye uygun teklif vennemesmüen dolay, hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir

I S. fum mal alımlariııda karara bağlanan firmalardan satış izin belgesi sunması islenecektir.

îd,res_rr                        Cad‘ Sagllk Sk' NO'193 K-1 Satm A,ma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampusu)

Sel. 0264 888 40 58 (SABİT) 44454 00 (SANTRAL) Dahil i: 1614-1625-16^9-1615 Bilgi İçin: HAŞAN ALTUNÖZ Faks: 0264 275 67 40 E-mail: Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

S.NO

MALZEME ADI

BİRİMİ

5

LAMEL 24X50 MM

Adet

 

LAMEL 24X50 MM

 

1.

Işığı kırmayan iyi kalite (A kalite) camdan yapılmış olmalıdır.

 

2.

Mikroskopta büyük büyütmelerde bile bulanık görüntüye neden olmamalıdır.

 

3.

Lameller esnek, berrak, çatlaksız, kirşiz ve tozsuz olmalıdır.

 

4.

Temiz, çiziksiz ve parlak yüzeyli olmalıdır, d Kalınlığı 0.10 -0.17mm arasında olmalıdır.

 

5.

Kenar kesimleri pürüzsüz olmalıdır.

 

6.

100'lük kutularda ambalajlanmış olmalıdır.

 

7.

Birbirine yapışmayan iyi kaliteli ve temiz, tamamen şeffaf camdan yapılmış olmalıdır.

 

8.

Otomatik lam kapama cihazında kullanılabilir özellikte olmalıdır.

 

9.

Numuneye göre değerlendirilecektir.

 

S.NO

MALZEME ADI

BİRİMİ

6

DOKU TAKİP KASETİ KAPAKLI PLASTİK

Adet

DOKU TAKIP KASETİ KAPAKLI:

 

1-   Kasetler doku takibine ( alkol ve ksilole dayanıklı) ve parafın blok yapımına uygun olmalıdır.

2-   Kasetlere kurşun kalemle kolayca yazılabiltneli, doku takibi sonrasında yazılar silinmemeli ve kolayca okunabilmelidir.

3-   4 çeşit renkte olmalıdır.

4-   Kaset gövdesi üzerinde içindeki dokunun düşmesini engelleyecek ama içine parafın ve diğer solüsyonların girmesine ve çıkmasına izin verecek delikler bulunacaktır,

5-   Otomatik kaset yazıcılarla kullanılabilmelidir.

6-   Mikrotomun blok tutucu kısmına rahat kesit yapabilecek şekilde yerleştirilebilmelidir.

7-   Plastik kendinden kapaklı olmalıdır.Tek bölmeli olmalıdır.

 

Sattk BafcanMı ü*ty* ÛnfcrsrtN*» E&tttnı r* Krtştnm» IjMtmtl

Uzm. Dr Nur KÖSE

Oto T«*. *> • 3W3? i s»r

S.NO

MALZEME ADI

BİRİMİ

3

FORMOL (FORMALDEHİT ÇÖZELTİSİ)

Litre

1.

FORMOL (FORMALDEHİT ÇÖZELTİSİ)

Kimyasal formülü CH20, CAS numarası (50-00-0) ve molekül ağırlığı 30,03 olmalıdır.

 

2.

Özgül ağırlığı 1.07 -1.09 gr/cm3 (20 °C'de) olmalıdır.

 

3.

Malzeme vidalı kapaklı 5 It'lik şişelerden oluşan orijinal ambalajında verilmelidir.

 

4,

Suda çözünmeli, tortu içermemelidir.

 

5.

En az %37 saflıkta olmalıdfr. Methanol içeriği %8-12 olmalıdır.

 

6.

Histolojik inceleme amacıyla fiksatif olarak üretilmiş olmalıdır.

 

7.

Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl sonra dolmalıdır.

 

8.

Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.

 

S.NO

MALZEME ADI

BİRİMİ

4

BEYAZ RODAJLI LAM

Adet

 

BEYAZ RODAJLI LAM

 

1.

76x26x1.0 mm boyutlarında olmalıdır. 50'lik ambalajda olmalıdır.

 

2.

Kenarları iyi tıraşlanmış, çapaksız ve uçları künt kesimli olmalıdır.

 

3.

Yüzleri çiziksiz, çatlaksız, temiz, berrak, tozsuz ve çapaksız, iyi kaliteli ve temiz, şeffaf camdan mamül, ayrıca kırılmaya dayanıklı olmalıdır.

4.

En az bir yüzü bir uçtan yaklaşık 2cm'lik kısmı beyaz etiketli yazılabilir olmalıdır.

 

5.

Etiketli kısmına kurşun kalem ile kolay yazılabilmeli, bu yazılar kimyasal maddelerle dağılmamalı ve silİnmemelidir.

6.

Birbirine yapışmamalıdır. Bu maksatla aralarında çok ince pelurkağıt bulunması tercih sebebidir.

7.

Otomatik kapama cihazında kullanılabilir özellikte olmalıdır

 

8.

Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.

 

9.

Örneğe göre değerlendirilecektir.

 

Metin Kutusu: Tıbbi Patoloji AD. Otp.Tescil No.46254

 

 

S.NO

MALZEME ADI

BİRİMİ

1

KSİLEN

Litre

 

KSİLEN

1.                  Açık formülü C&H4(CH3)2, molekül ağırlığı 106,17 olmalı ve ksilen izomerlerinin karşımı olmamalıdır.

2.                   Minimum %99’luk ve yoğunluğu 0,86g/ml (20 °C’de) olmalıdır.

3.                  Tercihen 5 lt’lik, vidalı kapaklı cam ya da sert plastik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.

4.                   İçerdiği su oranı % 0,01-0,02 arasında olmalıdır.

5.                   İçerdiği ethylbenzene oranı, maksimum % 4-5 olmalıdır.

6.                   Bileşimindeki toluene oranı, maksimum % 0,1 olmalıdır.

7.                   Kükürt oranı, maksimum % 0.003 olmalıdır.

8.                  Üretici tarafından verilen analiz sertifikası ve MSDS ile teslim edilmelidir.

9.                   Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay kullanım ömrü olmalıdır.

10.              Uygunluğuna laboratuvarımızda denendikten sonra karar verilecektir.

11.               Uygunluk verilen malzemenin alımı söz konusu olursa numune ile birebir aynı özelliklere sahip olmalıdır. Herhangi bir olumsuzluktan firma sorumlu tutulacaktır

S.NO

MALZEME ADI

BİRİMİ

2

ABSOLUTE ALKOL

Litre

 

ABSOLÜ ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-    Kimyasal formülü C2H60 olmalıdır. Minimum % 99.5lik olmalıdır.

2-     Patoloji laboratuarlarında kullanıma uygun olmalıdır.

3-    Kırılmaz ve sızdırmaz nitelikte, 5 Lt'Iik vidalı kapaklı cam veya sert plastikten mamül orijinal ambalajlarda olmalıdır.

4-     Kokusuz ve berrak olmalıdır.

5-    İstenilen değerler üretici tarafından verilen analiz sertifikası ile teyit edilecektir.

6-    Orijinal etiket üzerinde üretim ve son kullanma tarihi ile IVD kullanıma uygun olduğunu belirten ibare olmalıdır.

7-    Makroskopik ve mikroskopik partikül içermemelidir.

8-    Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.

9-    Bu ürünün kullanımından doğan tehlikeli atıkların usulüne uygun imhası yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

Uzm.DrjîurKÖSÇ

Oto t«. no : stssrrtıerr

 

/nf Dr Fahri YILMAZ

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim