• İhale No
  2259370
 • İhale Adı
  Android yazılım alınacaktır
 • Sektör
  Yazılım, Bilişim Ürünleri ve Bilgisayar Hizmetleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  İstisna - Kapsam Dışı
 • İhale Tarihi
  11 Ağustos 2021 14:00
 • İdare
  AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
 • İhale İli
  Kahramanmaraş
 • İşin İli
  Kahramanmaraş
 • Yayın Tarihi
  02 Ağustos 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
2021.BT.04 – ANDROİD YAZILIMI ALIM İŞİ
İHALE İLANI

 

    AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İHALE İLANI
   
İHALE DOSYA NUMARALARI: 2021.BT.04
İRTİBAT KURULACAK KİŞİ
Adı Soyadı : Hacı İdris KAPLAN
Telefon Numarası: 0344 221 35 10 / 0543 677 38 91
Faks Numarası: 0344 225 35 31
Kayıtlı Elektronik Posta: Haciidris.kaplan@akedasdagitim.com.tr / akedas.satinalma@hs03.kep.tr
Şirketin Adresi: Gayberli Mah. 28043. Sokak B Blok No:43/A Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
YETERLİLİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Mali Kriterler : İçinde bulunulan yıldan önceki 2 takvim yılına ait Gelir İdaresinin sistemine yüklenmiş geçici vergi veya kurumlar vergisi beyannamesinin onaylı örneği sunulacaktır. Bu 2 yılın ciro ortalaması isteklinin ihale esnasında vereceği son teklif tutarının %50 sinden az olamaz.
İdari ve Teknik Kriterler :
 1. Şirketimiz tarafından ihale konusu iş ile ilgili istenecek iş deneyim/bitirme tutarları, isteklinin toplam teklif bedeli tutarının %80’ninden az olamaz.
 2. İş deneyim/bitirme belgesi olarak kabul edilecek belgeler ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içerisinde bitirilen işlere ait olmalıdır.
 3. İş deneyim/bitirme belgesi olarak öncelikle işi yaptıran kamu/özel kuruluş tarafından düzenlenmiş iş deneyim/bitirme belgeleri/referans mektupları kabul edilecektir.
 4. İş deneyim/bitirme/referans mektubu sunulamaması halinde; son iki yıl içerisinde benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait faturalar YMM/SMMM onaylı, Vergi Dairesinden onaylı BA/BS formuyla birlikte sunulabilecektir.
 5. İsteklik firma daha önce herhangi bir dağıtım firması ile bahse konu sözleşme kapsamındaki işi yapmış olmalıdır.
İHALE DETAYLARI
İhale Usulü : AÇIK İHALE
İhale Adı : ANDROİD YAZILIMI ALIM İŞİ
İhale Niteliği/Türü/Miktarı: SÖZLEŞME VE TÜM EKLERİNE UYGUN OLARAK YÜKLENİCİDEN HİZMET/YAZILIM ALIM İŞİDİR.
Yerli Malı Teklif Eden Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulaması : UYGULANMAYACAKTIR.
Teslim Yeri/İşin Lokasyonu : AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Katılabilme Şartları/ İstenilen Belgeler : İHALE DOKÜMANLARINDA YER ALMAKTADIR.
Geçici Teminat : VAR
Geçici Teminat Oranı : %3
Kısmi Teklif : VERİLEMEZ
İhale Yayın Tarihi : 02.08.2021
İhaleye Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 11.08.2021 – 14:00
Tekliflerin Teslim Edileceği Yer: Gayberli Mah. 28043. Sokak B Blok No:43/A Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Muhaberat servisidir.
İhalesinin Yapılacağı Tarih / Saat ve Yer: 11.08.2021 – 14:00
AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İdari Binası Safir Konferans Salonu


 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim