• İhale No
  2348243
 • İhale Adı
  ASANSÖR BAKIM
 • Sektör
  Sanayi ve Tarım Makineleri
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  29 Kasım 2021 15:00
 • İdare
  KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • İhale İli
  Kırşehir
 • İşin İli
  Kırşehir
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

 

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vercceğiııiz teklif mektubunuzu satmalına birimime fax /mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

 

 

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15-16 Dahili: 1878-1879-1898 Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

E-mail:                      kirsehireah.salma@saglik.gov.tr

NOT:Teklif mektupları en geç^rr^./i i.../2021-Saat: j 5 I O ^

Kadar Saunalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

SIRA

UBB/UTS BA*<O0 NO

MALZEMENİN CİNSİ

MARKA

MODELİ

MİKTARI

BİRİM

FİYAT

TOPLAM

FİYAT

 

 

Hastanemiz ve FTR Uygulama Hastanesinde kullanılan 20 adet asansör için 12 aylık bakım-arıza sözleşmesi işi

 

 

 

 

 

1

 

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sedye Asansörü Kırşehir Eğitim ve Araştırma

 

6

Adet

 

 

2

 

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnsan Asansörleri

 

7

Adet

 

 

3

 

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Monşarj Asansörü

 

1

Adet

 

 

4

 

FTR Uygulama Hastanesi Sedye Asansörü

 

2

Adet

 

 

5

 

FTR Uygulama Hastanesi İnsan Asansörü

 

4

Adet

 

 

TOPLAM =

 

 

EKİ: TEKNİK RAPOR-TEKNİK ŞARTNAME

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.

2-         Sitinti,  kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerleninneye alınmayacaktır.

3- Numune İstenildiği taktirde numune en kısa sürede satmalına birimine gönderilecektir.

4-              UBB/UTS  kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.

5-                 Bakaıılığımız    TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazılan gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için finnalann “ TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ de teklifleri ile birlikte sunmalan gerekmektedir.

6-             istekliler    listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.

7-                Sözkonusu            alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.

8-             ldaremiz   mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

9-                        Değerlendimıemiz    kalem kalem, yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir.Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren finna bu hükmü kabul etmiş sayılır.

10-                 Malzemeler         Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.

11-        Teklif          veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idaremiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idaremiz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

13-        Alım            uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

• TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.

İMZA VE KAŞE:

 

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulu olan AKESAN marka 5 adet sedye asansörü 6 adet insan ve yük asansörü 1 adet monşaıj asansörü, Ek poliklinik binasında bulunan Zirve marka 1 adet sedye asansörü ve 1 adet insan asansörün bakım arıza sözleşme süresi dolduğundan Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulu olan 5 adet sedye asansörü 6 adet insan ve yük asansörü 1 adet monşaıj asansörü, Ek poliklinik binasında bulunan 1 adet sedye asansörü ve ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Hastanesinde kullanılan Rabalift marka 2 adet sedye asansörü ve 4 adet insan asansörü olmak üzere toplam 20 adet asansör 12 aylık bakım ve arıza sözleşmesi yapılması gerektiğine dair teknik rapordur.

17.11.2021


 

 

KONU: Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulu olan AKESAN marka 5 adet sedye asansörü 6 adet insan ve yük asansörü 1 adet monşarj asansörü, Ek poliklinik binasında bulunan Zirve marka 1 adet sedye asansörü ve 1 adet insan asansörü ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Hastanesinde kullanılan Rabalift marka 2 adet sedye asansörü ve 4 adet insan asansörü olmak üzere toplam 20 adet asansörün 12 aylık bakım ve arıza sözleşmesini kapsamaktadır.

AMAÇ: Sözleşme süresi dahilinde asansörlerin her ay periyodik bakımlarının düzenli yapılması ve arızalara kısa sürede müdahale edilmesidir.

KAPSAM: Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulu olan AKESAN marka 5 adet sedye asansörü 6 adet insan ve yük asansörü 1 adet monşarj asansörü, Ek poliklinik binasında bulunan Zirve marka 1 adet sedye asansörü ve 1 adet insan asansörü ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Hastanesinde kullanılan Rabalift marka 2 adet sedye asansörü ve 4 adet insan asansörü olmak üzere toplam 20 adet asansörün aylık periyodik bakımı ve yıl içinde olabilecek her türlü arızasının giderilmesini kapsamaktadır.

GENEL ŞARTLAR :

1-      Asansör arıza durumunda irtibata geçilecek yüklenici firma arıza ekip sorumlusunun telefonu 7 gün 24 saat sürekli açık olacaktır. Acil sedye asansörü ile 1 adet monşarj asansöründe oluşacak arıza durumunda en geç 2 saat içinde diğer asansör arızalarında en geç 3 saat içinde müdahale edilecektir.

2-   Firma arıza anında kendisi ile irtibata geçilmesi için teklif esnasında irtibat telefonu ve e posta bilgisi vermek zorundadır. Firmanın irtibat telefona atılan mesaj ve e mail adresine bildirilecek arıza resmi bildirim olarak kabul edilecektir.

3-     Asansörde insan ve malzeme kalma durumunda hastane teknik personeli tarafından müdahale edilecektir. Kurtarma işleminin yapılamaması durumunda en geç 30 dakika içinde yüklenici firma tarafından müdahale edilecektir.

4-   Yüklenici firma 8 adet sedye asansörüne, 11 adet insan ve yük asansörüne ve 1 adet monşarj asansörüne her ay düzenli bakım yapılacaktır. Asansörlerin aylık periyodik bakımları her ayın 1-10 arası yapılacaktır.

5-   Periyodik bakım asansör makinesi güvenlik sistemleri ve elektrik tesisatı gibi tüm mekanik ve elektrik üniteleri kapsamaktadır.

6-   Periyodik bakım, 06.04.2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği" ne uygun olarak firmanın tecrübeli teknik elemanlar tarafından ayda bir defa yapılacaktır. Hiçbir şekilde asansör bakımı taşeron firmalara yaptıramayacaktır.

 

 

7-    Her ay bakım sonrası her bir grup asansör için ayrı ayrı olmak üzere bakım tutanağı düzenlenecek ve hastane yetkililerine teslim edilecektir.

8-   Asansörde parça değiştirilmesini gerektirecek arıza ve tabii aşınma neticesinde değiştirilmesi gereken parçalar için hastaneye bilgi verilecek ve değişecek yedek parçalar ile ilgili servis raporu düzenlenecektir.

9-   Teknik servis raporunda belirtilen yedek parça Hastane İdaresi tarafından temin

edilecektir.

10-  Bakım arıza sözleşmesi süresince İdare tarafından temin edilecek her türlü yedek parça değişimi ve montajı Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

11-   Yüklenici firma tarafından temin edilen yedek parçalar en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır.

12-  Garanti kapsamı dışındaki değişen parçaların eskileri idareye teslim edilecek.

13-   Bakım sözleşmesinin yürürlük süresi içerisinde meydana gelebilecek arızaların giderilmesi firmanın taahhüdü içerisindedir.

14-    Yüklenici Firma iş programına göre periyodik bakımını ve onarımını yaptığı asansörlerin bakım esnasında oluşabilecek arızalarından doğrudan sorumlu olacaktır.

15-  Malzeme ve yedek parça fiyatları Türk Lirası olarak belirlenecektir.

16-    Periyodik bakım hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanacak her türlü zarar ziyandan yüklenici firma sorumludur.

17-  Her bakımda yapılacak işler;

Makine dairesinin ve asansör otomatik kapı raylarının temizlenmesi

Yağ seviye kontrolü ve gerekirse tamamlanması

Motor invertörlerinin kontrolü ve temizlenmesi

Kontrol tablosunun temizlenmesi(role kontak vs.)

Kapıların fiş kontaklarının kontrolü

Kabin üstünün temizlenmesi

Kabin üstü revizyon anahtarlarının temizlenmesi

Kabin ALARM ve DUR düğmelerinin kontrolü

 
  Metin Kutusu: Göstergelerin ,yön ışıklarının,buton yerlerinin işlerliğinin ve tüm ampullerin kontrolü

Kabin alt boşluğu ve kabin üstü platformunun temizlenmesi

Taşıyıcı çelik halatların tüm kuyu boyunca kontrolü

Kabin patentlerinin kontrolü ve ayarı

Kabin ve karşı ağırlık yağdanlıkların yağ seviyesinin kontrolü ve gerekirse bunların tamamlanması

Katta durma hassasiyetinin kontrolü ve gerekirse ayarı

Nihai şalterlerin devreyi açıp açmadığının kontrolü ve gerekirse ayarı

Kabin raylarının silinmesi

Asansörün herhangi bir elektrik kesintisi yada olumsuz durumda en yakın kata gelerek kapıların açılması senaryosunun kontrolü yapılacaktır.

18-  Asansör ün bakımı için gerekli olan yağ, gres ve üstüpü gibi malzemeler yüklenici firma tarafını sağlanacaktır. Bunlar için ilave ücret talebinde bulunulmayacaktır.

19-   Cihazın bakım ve onarımlarının tekniğe ve standartlara (üretici firmanın belirlediği şartlara; yönetmelik ve kanunlara) uygun olmamasından kaynaklanan her türlü kaza, zarar ve ziyandan dolayı, Yüklenici Firma doğrudan doğruya hastaneye karşı sorumlu olacaktır.

20-    Yüklenici firmanın TSE tarafından verilmiş Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunması zorunludur. Bu belge teklif esnasında hastaneye sunulmak zorundadır. Belgesi olmayan firmanın teklifi dikkate alınmayacaktır.

21-   Yüklenici firma, yetkilendirilmiş muayene kuruluşu tarafından her yıl yapılan yıllık periyodik kontrol esnasında refakatlik etmek zorundadır.

22-   Arıza ve bakım için gelecek personel göreve uygun standart kıyafetler ile hizmet

verecektir.

23-   Firma bu sözleşmede belirtilen vaatlerden herhangi birisini yine bu sözleşmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumunda, hastane tarafından istenmesi durumunda sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. .

24-    Hastane, verilen hizmetten memnun olmama durumunda herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme yetkisine sahip olacaktır.

25-    Yüklenici firma, yapılacak tüm bakım ve onarım işlerinde, 6331 sayılı kanun gereği her türlü iş sağlığı ve güvenliği önlemini alacak ve bu konudaki tüm sorumluluk

v/nHönir'i firmo\/o oit ^lor^l/tır


 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim