• İhale No
  2310548
 • İhale Adı
  BALONLU NAYLON VE ENDÜSTRİYEL TİP STREÇ FİLM
 • Sektör
  Plastikler ve Ambalaj Ürünleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  16 Eylül 2021 17:00
 • İdare
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  15 Eylül 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

Sayı ; S3529411 - 10//İ 431

Metin Kutusu: 15.09.2021Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'mın 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satm alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kuruntunuza ait teklif mektubu zu kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET

(Doğrudan Temin)                                             ^T^MSlarM ÇOT

^Idari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No

Malzeme/İşin Adı

Sııt Kodu

Ubb Kodu

Miktarı

Birimi

Tes. Tarihi

Birim Fiyat TL

Toplam Fiyat TL '

i

BALONLU NAYLON

 

 

3

Adet

 

 

 

2

ENDÜSTRİYEL TİP STREÇ FİLM

 

 

5

Adet

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

İdari Şartlar:

I .Fiyatlar KDV Hariç verilecektir

2.                       Vereceğiniz               fiyat idaremize teslim liyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir

3.              Piyasa          Fiyat araştırına mektuplar 16/09/2021 TARİH VE SAAT:17:00'YE kadar kurumutnuza ulaştırılmalıdır

Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir

Varsa, teklif edilen malzemeye ait IJBB KODU mutlaka belirtilecektir Tekliflerde fırına tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.

ö.Ödeme en geç 150 ( YÜZELLİ ) gtııı içerisinde yapılacaktır 7 İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir

8. İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp: malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.

9 Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir

10.'Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye ııyguıı olduğunu kabul etmiş sayılır.

II     Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.

12.              Uygun        görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.

13.                Hastane   Yönetiliciligimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hııkııki sorumluluğu kabul etmeyecektir

14 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23,02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yaıılışjıatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir,

IS.TUm mal altınlarında karara bağlanan firmalardan satış izin belgesi sunması istenecekıir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K.l Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampllsü) Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL) Dahili: 1614-1625-1629-1615 Bilgi İçin: HAŞAN ALTUNÖZ Faks: 0264 275 67 40 E-mail: Doğrudan teinin için: seahdogrudantemin@gmail.com

 

S.NO

MALZEME ADI

BİRİMİ

2

ENDÜSTRİYEL TİP STREC FİLM

Adet

 

 

 

S.NO

lUfff AT l

BİRİMİ

2

BALONLU NAYLON

Adet

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BALONLU NAYLON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.      Alınacak olan malzeme tıbbi cihazların taşınması esnasında zarar görmelerini engellemek adına kullanılacak olan balonlu naylondur.

2.      Alınacak olan malzeme renksiz ve saydam olmalıdır.

3.       En genişliği 100 cm olmalıdır.

4.       Uzunluğu en az 50 metre olmalıdır.

5.       Rulo top şeklinde verilmelidir.

6.       Numune gönderilmelidir.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim