• İhale No
  2348259
 • İhale Adı
  BİLİRUBİN CİHAZI KALİBRASYON BAŞLIĞI
 • Sektör
  Tıbbi Cihazlar
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  29 Kasım 2021 10:00
 • İdare
  KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • İhale İli
  Kırşehir
 • İşin İli
  Kırşehir
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

 

TEKLİF MEKTUBUDUR

ulaştırmanızı rica ederim.

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15-16 Dahili: 1878-1879-1895-1898 Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

E-mail: kirsehireah.salma@saglik.gov.tr

NOT:Teklif mektupları en g<^^^/...|..(./2021-Saat: (0^2*-

Kadar Satın alma Birimine Ulaştırılmalıdır.

 

BİRİM

TOPLAM

S! RA

UB3.UTS BARKOD NO

MALZEMENİN CİNSİ

MARKA

MODELİ

MİKTARI

FİYAT

FİYAT

 

 

HASTANEMİZ

 

 

 

 

 

 

 

YENIDOGANYOGUN BAKIM

 

 

 

 

 

1

 

BİRİMİNDE KULLANILMAK

 

250

 

 

 

 

ÜZERE BILIRUBIN CİHAZI KALİBRASYON BAŞLIĞI TEMİNİ

 

 

 

 

TOPLAM -

 

EK: TEKNİK ŞARTNAME

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


 

1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.

2-         Silinti,  kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlenirmeye alınmayacaktır.

3- Numune İstenildiği taktirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.

4-              UBB/UTS  kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.

5-                 Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazılan gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmalann “ TIBBÎ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ de teklifleri ile birlikte sunmalan gerekmektedir.

6-             istekliler    listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.

7-                Sözkonusu            alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.

8-             idaremiz   mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

9-                        Değerlendinnemiz    kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabiIecektir.Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.

10-                 Malzemeler         Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.

11-        Teklif          veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idaremiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idaremiz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

13-       Alım             uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

■ TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.

İMZA VE KAŞE :

 

BİLİRUBİN CİHAZI KALİBRASYON BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.     Başlık,BiliCheck cihazına uyumlu,cihazın okuma başlığına kolayca takılabilir yapıda olmalıdır.

2.      Şeffaf akrilik malzemeden mamul olmalıdır.

3.      Başlığın bebeğin alnına gelen ve cihazın okuma başlığı arasında kalan kısmında renksiz,şeffaf yüksek derecede ışık geçiren (sıfır kayıpla) bir diyafram bulunmalıdır. Bu hijyen ve hatasız ölçüm için gereklidir.

4.      Başlığın diyafram bölümünün bebeğin almna gelen tarafında bir karton muhafaza bulunmalıdır. Bu muhafaza cihazın kendi kendini test ve kalibre etmesini sağlayacak renk düzeneğine sahip olmalı ve kalibrasyonu müteakip kolayca çıkarılabilmelidir.

5.      Başlıkların her biri hava ve ışık geçirmeyen bir ambalajın içinde olmalıdır.

6.      Malzemenin raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

7.      Numune değerlendirmesi yapılarak alım yapılacaktır.


Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim