• İhale No
  2348255
 • İhale Adı
  BOKS GÖMLEĞİ/ÖNLÜĞÜ NONSTERİL DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  26 Kasım 2021 17:00
 • İdare
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

SAĞLIK HAKANLIĞI SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi                                         . >»V

Sayı : 83529411-10//1894

Konu ; Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)                                                                                 25.1 1.202!

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet İle Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu ranarak fiyat vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET (Doğrudan Temin)

S.No

Malzeıııe/İşin Adı

Sut Kodu

Ubb Kodu

Miktarı

Bilimi

Tes. Tarihi

ti iri m Fiyat TL '

Toplam Fiyaı TL

1

BOKS GÖMLEĞİ/ÖNLÜĞÜ NONSTERİL DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

 

 

20000

Adet

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

İdari Şartlar:

I, Fiyatlar KDV Hariç verilecektir,

2 Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir

3 Piyasa Fiyaı araştırma mektuplar 26/11/2021 TARİH VE SAAT: I7'YE KADAR kurumumııza ulaştırılmalıdır

4 Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.

5 Varsa, teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı mimara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi /orunludur.

6 Ödeme eıı geç 150 ( YÜZEI.U ) gün içerisinde yapılacaktır

“ İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine yöre numune isteyebilir

X İdaremiz en düşiık fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp, malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre saıış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir

Sıok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir

10 Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır

11 Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir

12 Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır

1 > I lastaııe Yöııetilıcilifimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

14. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Malı Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 2.V02.20I6 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletin linçlerim yatıltşjıaıalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir 15 Ttim ıııal altınlarında karara bağlanan firmalardan satış izin belgesi sunması istenecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K.l Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü) Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL) Dahili: 1614-1625-1629-1615 Bilgi İçin: MASAN ALTUNÖZ Faks: 0264 275 67 40 E-mail: Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

 

S.NO

MALZEME ADİ

BİRİMİ

---------

1

BOKS GÖMLEĞİ/ÖNLÜĞÜ NONSTERİL DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

Adet

BOKS GÖMLEĞİ/ÖNLÜĞÜ NONSTERİL TEK KULLANIMLIK

4l'ı4fck« ■          ı- ^ ' t


 

1.   Önlüklerde kullanılan malzeme medikal özellikle, özel dizaynı sayesinde hastane ortamında kullanıma uygun olmalıdır.

2.   Önlük kumaşı cildin nefes almasını sağlamalı, ancak kuru ve ıslak ortamda sıvı ve bakteri girmeyen kan. alkol ve bu özellikteki vücut sıvılarını emmeden ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte sıvı itici tek katlı medikal dokunmamış nomvoven malzemeden üretilmiş olmalıdır.

3.  Önlüklerin en az boyu 130 cm etek eni 80 cm. üst beden en az 55 cm olmalı, kuşak uzunluğu en az 52 cm olmalı. Önlük boyundan ve arkadan bağlanan modelde, çıtçıtlı veya bağcıklı olmalıdır.

4.   Her türlü sıvı ve bakteri geçişi riskini azaltmak amacı ile kuşaklar önlük gövdelerine dikişsiz, olarak sabitlenmelidir.

5.  Önlüklerin kol manşetleri 5-10 cm aralığında lastik olmalıdır. Giyinenin bileğini rahatsız etmeyecek şekilde kavramahdır.

6.   Önlük giyen kişinin hareket kabiliyetini kısıtlamamahdır. Sağlık açısından herhangi bir zararlı madde içermemelidir.

7.  Tek kullanımlık ve tekli paketlerde olmalıdır.

8.  Önlüğün yakası arkadan ayarlanabilir şekilde cırtlı yada bağcıklı olmalıdır.

9.  İhtiyaç halinde diğer boylardan ürün istenilebilecektir (M-XL vs).

10. Bel hizasında iki kuşakla bağlanabilir özelikte olmalıdır.

11.  Ürün tesliminden önce ürünün bir örneği mutlaka sunulmalıdır. Numune ünitede değerlendirildikten sonra onay verilecektir.

 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim