• İhale No
  2209932
 • İhale Adı
  BOYLER TESİSATI KOLLEKTÖR REVİZYON HİZMETİ
 • Sektör
  İnşaat ve Yapı Malzemeleri
  Sanayi ve Tarım Makineleri
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  12 Nisan 2021 10:00
 • İdare
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  08 Nisan 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 83529411-10//563

Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)                                                                                                                  08.04.2021


Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İdari Şanlar;

1.     Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

2.      Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir

3.      Piyasa Fiyat araştırma mektuplar 12.04.2021 10:00:00 'a kadar kunımumuza ulaştırılmalıdır.

4.      Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.

5.      Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.

6.      Ödeme en geç 150 ( YÜZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktır

7.      İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.

8 İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet iie ilgili kriterleri de değerlendirir, v Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.

10. Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.

11 Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.

12.     Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.

13.     Hastane Yönetilicilığimız firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

14     Türkiye Kamu Hastaneleri Kunmıu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.20lö tarih ve 1961 7613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletirilmclerinı yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar riicu edilecektir.

15     Tüm mal alanlarında karara bağlanan firmalardan satış izin belgesi sunması istenecektir.

Metin Kutusu: (Merkez Kampüsü)Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K.l Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL) Dahili: 1614-1625-1629-1615 Bilgi İçin: EBRU SAYDAM Faks: 0264 275 67 40 E-mail: Doğrudan temin için:                                                          seahdogrudantemin@gmail.com

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Sakarya Eğitim vc Araştırma Hastanesi

BOYLER TESİSATI KOLLEKTÖR REVİZYON HİZMETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.      KONU:

Hastanemiz Korucuk Kampiisü boyler tesisatı kollektör revizyon hizmetini kapsamaktadır.

2.      TEKNİK ÖZELLİKLER:

•          1 adet plaka eşanjör 350 000 k cal/h

•          1 adet sirkülasyon pompası 230 V frekans kontrolü

•          2 adet plakalı eşanjör sirkülasyon pompası 1,5 Kw

•          5 adet PT1000 daldırma tip sıcaklık sensörü

•          2 adet sıcaklık paneli EP44

•          1 adet DN 65 üç yollu oransal motorlu vana

•          9 adet DN 65 kelebek vana

•          2 adet DN 65 disco çekvalf

•          1 adet DN 100 filtre

•          1 grup muhtelif boru, fıttings malzeme, vana vb.

•          I grup kollektör ve ağızları imalatı.

•          1 grup boru izolasyon ve saç kaplama

•          1 grup elektrik pano, kablo ve otomasyon işleri

•          1 grup sar malzeme demoııtaj - montaj işleri.

•          Yerinde tespit ve fiyatlandırma yapılmalıdır.

•          Çalışır durumda teslim edilmelidir.

3.2.      

 
  Metin Kutusu: 3.MUAYENE ŞARTLARI
3.1.Muayene sırasında Firma elemanı hazır bulunabilir, bulunmaması halinde Firma muayene sonucunu kabul etmiş sayılır.

Kurulan sistemler tüm elemanları ile göz muayenesine tabi tutulacak ve kontrol sonucunda hiçbir elemanında kırık, çatlak, ezik, boya hatası vb. hiçbir uygunsuzluk olmayacaktır.

3.3.       Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle oluşabilecek kazalardan Firma sorumlu olacaktır.

 

       
 

3.4. Montaj firma tarafından yapılmalıdır.

VG.

 
 
   

1/3

 

 

 

 

 

 

5. GARANTİ ŞARTI ARI

fmala?mm!Sr 'fT'3" ™ T“j İ5Çİİ!6İ “ 6 ^ «anmtisi »İmalıdır. Garanti süresi içinde ^ montaj, malzeme, yazılım hatalarından kaynaklanan arızalar ve sistem elemanlarının uyumsuzluğu sonucunda oluşan arızalar garanti kapsamındadır.            elemanlarının

2/3

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim