• İhale No
  2021-013
 • İhale Adı
  Çelik konstrüksiyon tevsi inşaatı yaptırılacaktır
 • Sektör
  İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
 • İhale Tipi
  Yapım İşleri
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  30 Temmuz 2021 10:30
 • İdare
  ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • İhale İli
  İstanbul
 • İşin İli
  İstanbul
 • Yayın Tarihi
  19 Temmuz 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI

30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre aşağıda detayları belirtilen işi ihale edecektir.

İHALE KAYIT NO 2021-013
İHALE KONUSU;
İşin Adı,Niteliği ve Türü:
Yeri :
 

Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi Renovasyonu ve D Blok Çelik Konstrüksiyon Tevsi İnşaatı Yapım İşi İhalesi
Bakırköy Diş Hastanesi
Mahmutbey Yerleşkesi
 
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN ADRESİ Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL
Mali İşler, Bütçe ve Satınalma Daire Başkanlığı
İhale dokümanları aşağıdaki linkten ücretsiz olarak görüntülenebilir.
https://satinalma.altinbas.edu.tr/tumihaleler/
İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN ŞARTI İstekli, ihale dokümanını Üniversitenin adresinde bedelsiz görebilir ve T.C. Altınbaş Üniversitesi Türkiye İş Bankası Güneşli Kurumsal – 1255 Şubesindeki TR51 0006 4000 0011 2550 0758 38 Iban numaralı hesabına “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 50 TL (Elli Türk Lirası) para yatırarak satın alabilir. İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. İstekliler ihale dokümanını almak isterlerse, ödemeye ait dekontun nüshasını yanlarında getirmelilerdir.
İHALENİN YAPILACAĞI;   Adres:
Birim:
Telefon:
E-posta:

Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL
Mali İşler, Bütçe ve Satınalma Daire Başkanlığı
0212 604 01 00
satinalma@altinbas.edu.tr
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olmamak üzere, ihale tarihinden itibaren minimum 90 gün (doksan) süreli kendi belirleyecekleri tutarda geçici banka teminat mektubu verecek veya ihale öncesi Altınbaş Üniversitesi’nin hesabına Türk Lirası üzerinden para yatıracak ve ilgili dekontun nüshasını teklif zarfına koyacaktır.
TEKLİFLERİN MİNİMUM GEÇERLİLİK SÜRESİ İhale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
İHALE USULÜ Açık İhale Usulü
İHALE ŞEKLİ Kısmi teklif verilmeyecektir.
İHALE TARİHİ 30.07.2021
İHALE SAATİ 11:00
SON TEKLİF VERME SAATİ VE YERİ 10:30
Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26 Bağcılar / İSTANBUL
Mali İşler, Bütçe ve Satınalma Daire Başkanlığı
SON TEKLİF VERME ŞEKLİ Teklifler, son ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese elden teslim edilir.
İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER Üniversite’nin İstekliye verdiği: sözleşme, idari şartname, teknik şartname, isg şartnamesi
cari kayıt formu örneğinin kaşeli imzalı hali, yasaklı olunmadığına dair taahhütname
İstekliye ait Geçici teminat mektubu veya para yatırdığına dair dekont nüshası
İstekliye ait Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi,
SGK ve Vergi borcu yoktur yazısı, EKAP sitesinden alınan Yasaklı Sorgulama Belgesi, En az 3 adet iş bitirme belgesi, bünyesinde çalışan mühendis ve mimar yeterliliğini gösterir belgeler ve kaşeli imzalı taahhütname yazısı, son beş yıla ait (2020-2019-2018-2017-2016) Kurumlar Vergi Beyannamesi ile Bilanço ve Gelir Tablosu, Mali teklif mektubu, Birim fiyat keşif listesi
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim