• İhale No
  2310545
 • İhale Adı
  DOKU TAKİP KASETİ KAPAKLI PLASTİK
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  16 Eylül 2021 17:00
 • İdare
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  15 Eylül 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI                                                                                        _

SAKAKYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Savı : 83529411-10//1421

Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)                                                                                    15.09.2021

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ite Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.                                                                                                                "

ilgih malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.                                                                                                               ^

 

       
 

TEKLİF VERMEYE DAVET (Doğrudan Temin)

 
   

Nany.k ÇOT İdari ve MpWşler Müdür Yrd.

 
 

 

 

 

S.No

Malzeme/İşin Adi

Sut Kodu

Ubb Kodu

Miktarı

Birimi

Tes. Tarihi

Birim l-'tyat TL

Toplam Fiyat TL

1

DOKU TAKİP KASETİ KAPAKLI PLASTİK

 

 

20000

Adet

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

İdari Şanlar:

1 Fiyatlar KDV Hariç verilecektir,

Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fıyalı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir

} Piyasa Fiyat araştırma mekluplar 16.09 2021 17:00:00 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır 4.Marka ve Teslimaı süresi belirtilecektir.

beMriilm^mnludur™12611165,6 ^ ^ KODU                                                                                           bd"‘l,ecektil' Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası

Ödeme en jıeç 150 ( YÜZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktır.

7   İdaremiz leklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.

8    idaremi / en düşük fiyat, kabul etmek /oranda olmayıp: malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterler, de değerlendirir

dlln“ " TCkl,fVere,n,)'0rUZ                                                                                                    S,ük >ok İbareİ1 *                                   w™ yapılması piyasa araştınnası yapıldtgımn

] 0.Teklif veren finıııılar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uyeun olduğunu kabul etmiş sayılır

I V Hastane Vonetıhcıltgitnız firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir

14 InrkıyeKamu Hastaneleri Kurumu Malı Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617611 savtlı vazssma islimden TlTttRR                                    k t j w» ,

yanlış,hatalı yapan finnalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rLı edilecektir.                                                                ' >~                                      T,TUBB                                                         barkod ^'^etenııı

15. Kim mal alımlannda karara bağlanan firmalardan satış izin belgesi sunması istenecektir

pıres„. AtJllan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K.l Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kamnüstn Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL) Dahili: 1614-1625-1629-161 $

Bilgi İçin: EBRU SAYDAM Faks: 0264 275 67 40 E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

S.NO

MALZEME ADI

BİRİMİ

1

DOKU TAKİP KASETİ KAPAKLI PLASTİK

Adet

 

DOKU TAKIP KASETİ KAPAKLI :

1-      Kasetler doku takibine ( alkol ve ksilole dayanıklı) ve parafın blok yapımına uygun olmalıdır.

2-      Kasetlere kurşun kalemle kolayca yazılabilmeli, doku takibi sonrasında yazılar silinmemeli ve kolayca okunabilmelidir.

3-      4 çeşit renkte olmalıdır.

4-      Kaset gövdesi üzerinde içindeki dokunun düşmesini engelleyecek ama içine parafın ve diğer solüsyonların girmesine ve çıkmasına izin verecek delikler bulunacaktır.

5-      Otomatik kaset yazıcılarla kullanılabilmelidir.

6-      Mikrotomun blok tutucu kısmına rahat kesit yapabilecek şekilde yerleştirilebilmelidir.

7-      Plastik kendinden kapaklı olmalıdır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim