• İhale No
  2170129
 • İhale Adı
  HASTA ADI HALİL UTKU AKAGÜNDÜZ RADYOLOJİ AD
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  14 Ocak 2021 23:59
 • İdare
  CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
 • İhale İli
  Manisa
 • İşin İli
  Manisa
 • Yayın Tarihi
  14 Ocak 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

İHALE BİLGİLERİ


  İhale Başlıgı : HASTA ADI: HALİL UTKU AKAGÜNDÜZ RADYOLOJİ AD

  İhale Notu   : HASTA ADI: HALİL UTKU AKAGÜNDÜZ RADYOLOJİ AD
 
 İHALE ÖZELLİKLERİ
İHALE TÜRÜ :  DOĞRUDAN TEMİN
KAYIT NO :  
TARİHİ :  14.01.2021
SAATİ :  23:59
YERİ :  CELAL BAYAR HAFSA SULTAN HASTANESİ İHALE SALONU
DOSYA BEDELİ :  0,00TL
İHALE DURUMU :  AKTİF
     
 
DÜZENLEYEN BİRİM
KURUM : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
BİRİM : ÜNİVERSİTE HASTANESİ
TELEFON : 2337068
DAHİLİ : 200
FAKS : 2337100
E-POSTA : satinalma2@cbu.edu.tr
     
BEDELİN YATACAĞI BİRİM
BİRİM :  
 
İHALE METNİ
 

TEKLİF MEKTUBU                                                                                                                                                                                                                         14.01.2021

 

               Hastanemiz HASTA ADI: HALİL UTKUAKAGÜNDÜZ  RADYOLOJİ AD İşine aitsatın almanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda cinsi, miktarı,evsafı, teknik ve idari şartları yazılı malzemeler, idaremizce 4734 sayılı Kamuİhale Yasasının 22. maddesine göre satın alınacak olup, fiyat teklifinizi(Kesin Fiyat) en geç 02/07/2020’a kadar idaremize vermenizirica ederim.

 

**ÖNEMLİ NOT** :  (Saat: 17.00’den sonra gelenfiyat teklifleri Dikkate Alınmayacaktır.)

HASTA ADI: HALİL UTKU AKAGÜNDÜZ

MAL / İŞE AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR

1)- Teklif edilecek malzemenin lot ve UBBnumaralarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

2)- Ödemeler malların tesliminden itibaren 360 (ÜÇYÜZALTMIŞ ) gün içinde yapılacaktır.

3)- Teklifin geçerlilik süresi, idareye teslimtarihinden itibaren 30 Takvim günü olacaktır.

4)- En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklifolarak değerlendirilerek birim fiyatlar üzerinden teklif esasalınacaktır. 

5)- Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir.

6)- Mal / İş idareye 24 saat için de  teslimedilecektir.

7)- Mal / İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemiyapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

8)- İdare Mal / İşi alıp almamakta veya bir kısmınıalmakta serbesttir.

9)- Teklif mektubu, okunup kabul edildiği, teklifedilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti vedüzeltme bulunmaması, Ad, Soyadı veya Ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkilikişilerce imzalanmış olmalıdır.

10)- İdare gerektiğinde numune isteyebilecektir.

11)- Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasındandoğabilecek ihtilaflar Manisa Mahkemelerinde 4734 sayılı kanun hükümleridâhilinde çözümlenir.

12)-SUT TAVAN FİYATLARI ÜZERİNDE KALAN TEKLİFLERDEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

13)-FİRMALAR ÜZERİNDE MALZEME KALMASI HALİNDEKESİLEN FATURA EKİNDE HÜAP CD’SİNİ  TESLİM ETMELİDİRLER.

14)- SUT KODU VE SUT FİYATIBELİRTİLMEYEN TEKLİFLER İLE SUT FİYATLARI ÜZERİNDE GELEN TEKLFİLERDEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

             NOT:         İDARE KODU:    45764.38.41.00.01.330

                                İDARE ADI:   MANİSA CELAL BAYARÜNİVERSİTESİ Hafsa Sultan HastanesiBaşhekimliği       

                                                       

 

15)-SİPARİŞ SATINALMA BİRİMİNDEN TESLİM ALINDIKTAN SONRAASIL FATURANIN 3 (ÜÇ) GÜN İÇERİSİNDE DEPOYA TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

TEL: (236)  233 70 68 / 233 70 69 Dahili: 216-217

FAX: (236)  233 71 00

 

**ÖNEMLİ NOT: Malzeme kullanıldıktan sonra kesilecek olan FATURAnın bir nüshası depo tarafından istenilen malzemelerin ayrıntılı döküm belgesiile birlikte aynı gün  AŞAĞIDA BELİRTİLEN  NUMARALARA FAX ÇEKİLMESİGEREKMEKTEDİR.Aksi takdirde depo girişleri yapılamayacaktır.

DEPO  BİRİMİ FAX: 0236- 232 80 93

MANİSACELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği HastaneBaşmüdürlüğü

MaliHizmetler Müdürlüğü

Tel: 0236 233 70 68 Dahili: 216

FAX: 0236 – 233 7100

 

 

**ÖNEMLİ:      FİYAT TEKLİFİ ATILAN MALZEMELERİÇİN PROFORMA FATURAYA İLGİLİ MALZEMELER İÇİN FİRMA BAYİ NO YAZILACAKTIR.

 

 

NOT: TEKNİK ŞARTNAME MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Hafsa SultanHastanesi Başhekimliği

 HastaneBaşmüdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğünden ALINA BİLİR.

NOT:Teklif verilmeden önce şartnamelerin firma tarafından mutlaka görülmesigerekmektedir.

 

  

 

SATIN ALINACAK MAL / İŞ LİSTESİ

 

 

SIRANO:              CİNSİ VENİTELİĞİ                                                                                           AD

 

 

 http://uygulama2http://uygulama2.cbu.edu.tr/ihaleilanlari/Dosyalar/Radyofrekans Ablasyon Elektrodu Probu (Halil Utku AKAGÜNDÜZ RADYOLOJİ AD).pdf

 


Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim