• İhale No
  2310536
 • İhale Adı
  HASTA DOSYASI
 • Sektör
  Matbaa, Yayıncılık Hizmet ve Kırtasiye Malzemeleri
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  16 Eylül 2021 17:00
 • İdare
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  15 Eylül 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

 

 

 

 

Sayı : 83529411-10//1430

Metin Kutusu: 15.09.2021Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

Metin Kutusu: Müdür YrdHastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET (Doğrudan Temin)

 

 

 

 

 

S.No

Malzeme/İşin Adı

Sut Kodu

Ubb Kodu

Miktarı

Birimi

Tes. Tarihi

Birim Fiyat TL

Toplam Fiyat TL ’

1

HASTA DOSYASI

 

 

500

Adet

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

İdari Şartlar;

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

2.               Vereceğiniz        fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.

3.         Piyasa      Fiyat araştırma mektuplar 16 09,2021 17:00:00 1a kadar kııruınunıuza ulaştırılmalıdır.

4.         Marka      ve Teslimat süresi belirtilecektir.

5.Varsa; leklıf edıleıı malzemeye ait UBB KODU mutlakabelirtiieeektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur,

6.       Ödem e en geç 150 ( YÜZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktır.

İdaremi/ teklif edilen fiyatların neticesine göre ııumtıne isteyebilir.

İdaremiz en düşiik fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.

Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.

10Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.

II   Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.

12.Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır

13 .Hastane Yöneticiliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir luıkuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

14,Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Malı Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletirılmelerini yanlışjıatah yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücıı edilecektir.

15 fiim mal alımlarında karara bağlanan finnalardan satış izin belgesi sunması islenecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K. 1 Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü)

Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL) Dahili: 1614-1625-1629-1615

Bilgi İçin: EBRU SAYDAM Faks: 0264 275 67 40

E-mail: Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

 

HASTA DOSYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BİRİNCİ SINIF KARTON KAĞITTAN İKİ SAYFA OLARAK HAZIR LAN M ALI DIR.

2. ÖN VE ARKA KAPAKTAKİ YAZILAR ÖRNEKTE BELİRTİRMİŞTİR.

3. RENK ( LİLA VEYA SAR! VEYA BEYAZ OLABİLİR.)

4.  DOSYANIN ÜZERİNDEKİ YAZILAR BELİRGİN VE KOYU RENKTE OLMALIDIR.

5. RENK SEÇENEKLERİ İÇİN NUMUNE TANITIMI YAPILMALIDIR.

6. ÖLÇÜLERİ : 32 X 24 CM OLMALIDIR.

 

 

HASTA ADI -SOYADi EŞ! ADİ - SOYADI

İLK BAŞVURU TARİHİ

TAN!

 

 

 

PRIMER

TUBAL

ANOVÜLASYON

MALE

AÇIKLANMAYAN

SEKONDER

SERVİKAL

ENDOMETRİOZİS

İMMÜNOLOJİK

DİĞER.^

DOR

POF

1\ MÜLLERİAN r

V ANOMALİ '

 

T„C, SAĞLİK BAKANLIĞİ

REPR0DÜK7SF ENDOKRİNOLOJİ İNFERTİLİTE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZİ HASTA DOSYASI

ÜYTEM AYAKTAN HASTA DOSYASI KONTROL FORMU

A-BULUNMASf ZORUNLU OLAN FORMLAR

1. GELİŞ 2. GELİŞ ] 3. GELİŞ ! 4. GELİŞ

FORM ADİ

 

 

 

HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

İVF VE ET UYGULANAN ÇİFTLERE AİT RIZA 3£lGESI

SPERMİOGRAM SONUÇ FORMU

:k~OR 302.EM FORtöU

FOLUKÜLOMETRİ TAKİP FOSSıSü

EMBRİYO TAKİP FORMU

 

i

EMBRİYO TRANSFERİ FORMU

 

 

TRANSFER SONRÂS; HASTA 6İLGİLENOİRME FORMU

i 1 .....................................................

1 1

1 i i

SAĞLIK KURULU RAPORU FORMU

İlli

__  : i

 

B-İHTİYAÇ HALİNDE KULLANILAN FORMLAR

Metin Kutusu: ITESE/TESA FORMU

ESE'FORMU

SONAC DOKUSU HÜCRELER! SAKLAMA ÇÖZME vTE İMriA FORMLAR:

EMBRİYO DONDURMA FORMU

BMtfYODOhOURMA GENEL SİLGİLER FORMU

 
  Metin Kutusu: KONTROL EDEN KLİNİK EÛİTİM SCRUttLLS'..
ADI SOYADI - İMZA

EâöHife'.&aî*S)UttMA VE !MHA ONAY FORMU

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim