• İhale No
  2310549
 • İhale Adı
  Hastanemiz FTR ek hizmet binasına 1 gün(8 saat) süreyle sepetli vinç kiralama hizmeti alım işi
 • Sektör
  İş Makinaları ve Ekipmanları
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  16 Eylül 2021 14:00
 • İdare
  KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • İhale İli
  Kırşehir
 • İşin İli
  Kırşehir
 • Yayın Tarihi
  15 Eylül 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

           
   

Kırşehir

1509.2021

 
   

75990205-869 -1663 Hizmet/Maiıeme Alımı

 
 

Sayı:

Konu:

 
 
 
 

 

                                           
   

TEKLİF MEKTUBUDUR

 
 
 

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satmalına birimın|fax /mail yada elden

ulaştırmanızı rica ederim.

 
 
     
 
   

BİRİM

FİYAT

 
 

TOPLAM

FİYAT

 
   

MARKA

MODELİ

 
   

MALZEMENİN CİNSİ

 
   

UBaUTS BARKOO NO

 
 
 
 
 
 
   

Hastanemiz FTR ek hizmet binasına 1 gün(8 saat) süreyle sepetli vinç kiralama hizmeti alım

• • ışı

 
     

Adet

 
 
 
   

EK: TEKNİK RAPOR

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.

2-         Silinti,                kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlenirmeye alınmayacaktır.

3- Numune İstenildiği taktirde numune en kısa sürede satmalına birimine gönderilecektir.

4-              UBB/UTS    kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.

5-                  Bakanlığımız                  TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazılan gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların “ TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ de teklifleri ile birlikte sunmalan gerekmektedir.

6-             istekliler      listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.

7-                 Sözkonusu                    alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesirıde kalan kişi/firmaya aittir.

8-             idaremiz     mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmaiar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

9-                        Değerlendinııemiz kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir.Ödeıneler kurumun mali dunımuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.

10-                  Malzemeler               Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.

11-         Teklif               veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

12-  Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idaremiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idaremiz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

13-        Alım                  uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

14-  Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

 

 

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK RAPOR

Hastanemiz FTR ek hizmet binasının giriş cümle kapısı önündeki gölgelendirme alanı terasından yağışlı havalarda su sızıntıları yaşanmaktadır. Zeminden yaklaşık 5 metre yüksekliğe sahip olan alanda çalışma yapabilmek amacıyla sepetli vinç ihtiyacı hasıl olmuştur.

Mezkur bölümde çalışma yapabilmek amacıyla, 1 gün (8 saat) süreyle sepetli vinç kiralama hizmetinin serbest piyasa marifetiyle temin edilmesi gerektiğine dair teknik rapordur.

09.09.2021

 

 

Teknisyen

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim