• İhale No
  2890083
 • İhale Adı
  KARDIYOLOJI ANABILIM DALI İHTİYACINA 1 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  22 Kasım 2023 17:00
 • İdare
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Kahramanmaraş
 • İşin İli
  Kahramanmaraş
 • Yayın Tarihi
  21 Kasım 2023
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

 
  İhale Detayı  
 
Kategori : MEDİKAL SARF MALZEMELERİ
Birim Fiyat Teklif Cetveli
İhale Adı : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI İHTİYACINA 1 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER SERMAYE]
İhale Takip Numarası : 3082
Son Teklif Tarihi : 22.11.2023

KARDIYOLOJI ANABILIM DALI için gerekli olan aşağıda belirtilen malzemelerin tarafınızdan temini mümkün ise, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/D maddesi Doğrudan Temin Usulü'ne göre satın alınmasına esas olmak üzere 20.11.2023 tarihi, saat 00:00'a kadar (varsa) teknik şartnameyi tek tek maddeler halinde cevaplayıp (cevaplamayanfirmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır) MARKA, NİTELİK ve TESLİM SÜRELERİNİ belirterek teklif verilmesi gerekmektedir. Ödemeler, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren işletmemiz gelir durumuna göre Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç günde Yükleniciye veya vekiline yapılacaktır. Nakit durumunun yeterli olmaması halinde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.
 
 
 
  Ürün Listesi  
 
Sıra No Adı Miktar Birim Kodu Sut Kodu Şartname

1 PTCA KILAVUZ TEL, 0,014" 150-190 CM HİDROFİLİK 250,00 Adet   KR1086 90122

 
 
İhale dokumanları için kurum ile iletişime geçiniz

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim