• İhale No
  2513920
 • İhale Adı
  KVC HASTA DOSYASI
 • Sektör
  Matbaa, Yayıncılık Hizmet ve Kırtasiye Malzemeleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  09 Ağustos 2022 10:00
 • İdare
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  05 Ağustos 2022
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

 

SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı î84î2^M-W^Z

Konu ; Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)                                                                             5.08.2022

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.

Metin Kutusu: Beyhan ZEHİRTEKLİF VERMEYE DAVET (Doğrudan Temin)

 

 

 

 

 

S.No

Malzeme/tşin Adı

Sut Kodu

Ubb Kodu

Miktarı

Birimi

Tes. Tarihi

Birim Fiyat TL '

Toplam Fiyat TL '

1

HASTA DOSYASI

 

 

20

Adet

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

İdari Şartlnr

1 Fiyatlar KDV Hariç verilecektir

2 Vereceğiniz fiyal idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir

3 Piyasa Fiyat araştırma mektuplar 9.08 2022 10 00:00 'a kadar kunımunıuza ulaştırılmalıdır ■t Marka ve Teslimat siiresi belirtilecektir

5 Varsa, teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur

6 Ödeme en geç 150 ( YÜZULLİ ) gtin içerisinde yapılacaktır

İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isleyebilir

H idaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriicrlen de değerlendirir

9. Stuk olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir

10.       Teklif     veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır

11.Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir

12.        Uygun   görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.

13.          Hastane               Yönetilicılığımiz. firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir

14.          Türkiye                Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yarduncılıgının 23 02 2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletirilmelenm yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir

15.      Tüm        mal alımlarında karara bağlanan firmalardan satış izin belgesi sunması istenecektir

Adres : Adpgn N/Jgnçjereş Cad. Sağlık Şk. NO.193 K. I Salıp Alma Biripıi Adapazarı/S A K A K YA (Merkez Kampilsü) Tel : 0264 888 40 15 " Tel 2 : 444 54 00-’

Bilgi İçin: BEYHAN ZEHİR Faks: 0264 275 67 40

E-mail: Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

 

Çift Mekanizmalı Klasör (Sekreterlik + 4 Halka Mekanizma ) - Siyah

•      Çift mekanizma içermelidir.

•      I adet 10 cm sekreterlik mekanizması bulunmalıdır.

•      1 adet 16mm 4 halka D mekanizma olmalıdır.

•      Ön kapak içinde evrak cebi bulumalıdır.

•      A4 evraklar için uygun olmalıdır,

•      Mukavvanın Pvc İle Kaplanması Tekniğiyle Dizayn Edilen Bu Klasör 4 Halkalı Dosya Alanı. Sekreterlik Kısmı Ve Şeffaf Cebİ İle Kullanışlı Bir Ofis mal/emesi olnitılıdır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim