• İhale No
  2187133
 • İhale Adı
  KVKK uyum çalışması ve sızma testi hizmeti alınacak
 • Sektör
  Muhtelif Ürünler
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  İstisna - Kapsam Dışı
 • İhale Tarihi
  01 Mart 2021 14:00
 • İdare
  YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • İhale İli
  Ankara
 • İşin İli
  Ankara
 • Yayın Tarihi
  23 Şubat 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

İHALE İLAN METNİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ  SATINALMA BİRİMİ

30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16.maddesine göre aşağıda detayları belirtilen işi ihale edecektir.
   
İHALE KAYIT NO 2021/004
İHALE KONUSU;
                                                              
İşin Adı,Niteliği ve Türü: Yeri :
Miktarı :
KVKK Uyum Çalışması ve buna uyumlu ISO27001 ve Sızma Testi Hizmet Alımı İhalesi

KVKK Uyum Çalışması ve buna uyumlu ISO27001 ve Sızma Testi Hizmet Alımı / Ankara
3 adet hizmet (KVKK, ISO27001, Sızma Testi)
İHALE
DOKÜMANLARININ TEMİN ADRESİ
Yüksek İhtisas Üniverstiesi Rektörlüğü Satın Alma Birimi Oğuzlar Mh 1375.Sk No:8 Balgat / Ankara
İHALE
DOKÜMANLARININ TEMİN ŞARTI
İstekli,  ihale  dokümanını  Üniversitenin  adresinde  bedelsiz  görebilir .
İHALENİN YAPILACAĞI;
Adres: Birim: Telefon:
E-posta:
Yüksek İhtisas Üniverstiesi Rektörlüğü Satın Alma Birimi
Oğuzlar Mh 1375.Sk No:8 Balgat / Ankara
0312 329 10 10
satinalma@yiu.edu.tr
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI İhale kapsamında istekliler geçici teminat ödemeyeceklerdir.
TEKLİFLERİN MİNİMUM GEÇERLİLİK SÜRESİ İhale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
İHALE USULÜ Açık İhale
İHALE ŞEKLİ Kapalı Zarf İle Açık İhale
İHALE TARİHİ 01.03.2021
İHALE SAATİ 14:00
SON TEKLİF VERME SAATİ VE YERİ 01.03.2021- 11:00
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü Satın Alma Birimi Oğuzlar Mh 1375.Sk No:8 Balgat / Ankara
SON TEKLİF VERME ŞEKLİ Teklifler, son ihale tarih ve saatine kadar belirtilen adrese elden teslim edilir.
İSTEKLİLERDEN
İSTENİLEN BELGELER
1. Üniversite’nin İstekliye verdiği sözleşme örneğinin kaşeli imzalı hali
2. Üniversite’nin İstekliye verdiği idari şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
3. Üniversite’nin İstekliye verdiği teknik şartname örneğinin kaşeli imzalı hali
4. Üniversite’nin İstekliye verdiği cari kayıt formu örneğinin kaşeli imzalı hali
5. Üniversite’nin İstekliye verdiği mali teklif mektubu örneğinin kaşeli imzalı hali
6. Üniversite’nin İstekliye verdiği birim fiyat  listesi örneğinin kaşeli imzalı hali
7. İstekliye ait Ticaret sicil gazetesi
8. İstekliye ait Vergi levhası
9. İstekliye ait İmza sirküleri
10.İstekliye ait Faaliyet belgesi
11. İstekliye ait SGK borcu yoktur yazısı
12. İstekliye ait Vergi borcu yoktur yazısı
13. İstekliye ait İhale Yasaklısı olmadığına Dair Taahhüt
   


 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim