• İhale No
  2020/680257
 • İhale Adı
  Lokomotif egzost subabı alınacaktır
 • Sektör
  Araç, Yedek Parça ve Ekipmanları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  24 Aralık 2020 10:00
 • İdare
  TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü
 • İhale İli
  Sivas
 • İşin İli
  Sivas
 • Yayın Tarihi
  14 Aralık 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

İHALE İLANI
100 ADET DE 22000 LİK VE DE 33000 LİK LOKOMOTİFLERİN EGZOST SUBABI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş.
Sivas Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2020/680257
 

 1. İdarenin:

a) Adresi      : TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Bölge Müdürlüğü
            b) Telefon ve Faks Numarası        : 0 346 2217000-71123      0 346 221 19 00
            c) Elektronik Posta Adresi            : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

 1. İhale konusu malın adı ve miktarı : 100 Adet DE 22000 Lik ve DE 33000 Lik Lokomotiflerin Egzost Subabı Alımı İşi
 2. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 Sayılı Kanunun 3/g Yönetmeliğinin 15. Maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
 3. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü İhale ve Satınalma Şefliğine (1. kat Ek Bina, Z-128 nolu oda)  24/12/2020 Perşembe günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 113 nolu oda)
 4. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü İhale ve Satınalma Şefliğine (1. kat Ek Bina, Z-128 nolu oda)  görülebilir. İhaleye teklif verecek Firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Banka Hesap Numaralarına 100,00TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü İhale ve Satınalma Şefliğine (1. kat Ek Bina, Z-128 nolu oda)  temin edilebilir.
 5. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   
 6. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.


 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim