• İhale No
  2348262
 • İhale Adı
  Merkezi TV Sistemi Parça Dahil Tek Seferlik Bakım Onarım Hizmeti
 • Sektör
  Bilgisayar, Büro Makineleri ve Parçaları
  Elektronik Cihazlar ve Takip-Tanıma Sistemleri
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  26 Kasım 2021 11:30
 • İdare
  Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Ankara
 • İşin İli
  Ankara
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi

 

 

Sayı       : 65804141-940-E.

Konu     : Teklif Toplama – Merkezi TV Sistemi Parça Dahil Tek Seferlik Bakım Onarım Hizmeti

 

 

İLGİLİ FİRMALARA

 

 

Hastanemizde ihtiyaç duyulan Merkezi TV Sistemi Parça Dahil Tek Seferlik Bakım Onarım Hizmeti işi, 4734 Sayılı Kanun’un 22nci maddesinin (d) bendi hükmü gereğince Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Ekli İDARİ ŞARTLAR ve TEKNİK ŞARTNAME doğrultusunda, teklifinizin en geç 26 Kasım 2021 Cuma günü saat 11:30’a kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine (beytepedhsa@gmail.com elektronik posta adresine) gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

 

 

e-imzalıdır.

Mücahit DEMİR

İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

 

 

 

EKLER:

1- İdari Şartlar (1 Sayfa).

2- Birim Fiyat Teklif Şablonu (xls dosyası).

3- Teknik Şartname (1 sayfa)

 

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi

 

İDARİ ŞARTLAR

 

1.        Teklifler Türk Lirası (TRY) üzerinden verilecektir.

2.        Adı geçen hizmet alımı işi için; ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harçlar gibi diğer mali yükümlülükler ile nakliye, kargo, montaj ve yükleniciye yapılacak ödemeler için kesilebilecek havale giderleri teklif fiyata dâhil edilecektir.

3.        Fatura bedeli, muayene komisyonu raporları düzenlendikten sonra Ankara Defterdarlığı Çankaya Mal Müdürlüğü Muhasebe Birimi tarafından 2021 mali yılı GENEL BÜTÇE imkânları doğrultusunda en geç 15 (OnBeş) gün içerisinde ödenecektir.

4.    Bu doğrudan temin alımı kapsamında, teklifler TOPLU OLARAK değerlendirilecektir. Firmalar tüm kalemlere teklif verecektir.

5.    Alım konusu hizmet/hizmetler özelliği gereği, yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

 

4.        Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri; yürürlükteki “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği" ile “Hizmet İşleri Genel Şartnamesi”nde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 (On) iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır

 

MERKEZİ TV TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sistem güncellemesi yapılması

Satl2 sisteminin kanal ayarlaması yapılması

Frekans ayarlarının yapılması

Polytron QAM12 sisteminin arızlarının tesbiti tamirinin temizliğinin bakımının yapılması

Kablo hatlarının Kontrolünün yapılması

Arızalı olan F Connectörlerin değiştirilmesi

Sinyal yükselticilerin kontrolü ve gerekirse değişimi yapılması

Çatılarda bulunan çanak anten sisteminin kontrollerinin yapılması

 


 

BİRİM FİYAT TEKLİFİ
Doğrudan Temin Kayıt Numarası 21DT778648
İdarenin Adı Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi
İşin Adı Merkezi TV Sistemi Parça Dahil Tek Seferlik Bakım Onarım Hizmeti
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı  
Uyruğu  
T.C. Kimlik Numarası (gerçek kişi ise)  
Vergi Kimlik Numarası  
Adresi  
Telefon ve Faks Numarası  
Teklif Tarihi  
           
SIRA MALZEME AÇIKLAMASI MİKTARI ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYAT TUTAR
1 Merkezi TV Sistemi Parça Dahil Tek Seferlik Bakım Onarım Hizmeti 1 Adet    
TOPLAM TEKLİF TUTARI  
           
1. Yukarıda EKAP kayıt numarası ve adı yer alan doğrudan temin alımına ilişkin dokümanı oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2. Alım konusu işin yukarıda teklif verilen kısmını her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.
           

  

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim