• İhale No
  2348257
 • İhale Adı
  MIB1 MULTIDOZ (METH0XY1S0BUTYL1N1TRIL E, SOSOĞUK KIT. MIYOKARD PERFÜZYON KITI MULTIDOZ)
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  26 Kasım 2021 17:00
 • İdare
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.                                                                 

SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Sayı : 83529411-10//1896

Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)                                                                                    25.11.2021

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu llıale Kanunu’nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kuruntunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak fıyas vermeniz rica olunur.

 
   

TEKLİF VERMEYE DAVET (Doğrudan Temin)

S.No

Malzeme/tşin Adı

Sul Kodu

Ubb Kodu

Miklan

Birimi

Tes. Tarihi

Birim Fiyat TL

Toplam Fiyat TL ’

i

MIB1 MULTIDOZ (METH0XY1S0BUTYL1N1TRIL E, SOSOĞUK KIT. MIYOKARD PERFÜZYON KITI MULTIDOZ)

 

 

60

Adet

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

İdari Şanlar:

1 Fiyatlar KDV I lariç verilecektir

Vereceğiniz fiyat idaremize teslim flvatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.

3.Piyasa Fiyat araştırına mektuplar 26/11/2021 tarih ve saat: 17:0 ’a kadar kumulumuza ulaştırılmalıdır.

Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir,

Varsa; teklil edilen malzemeye ait UFJI5 KODU mutlaka belirtilecektir Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur,

Ödeme en gev 150 ( YÜZELİ J ) guıı içerisinde yapılacaktır.

" İdaremiz teklif edilen fiyatların ııolıcesıııc göre numune isleyebilir

X İdaremi/ en düşük fiyatı kabul etıııek /orunda olmayıp, mal/eme seçiminde verimlilik, kalite» mal/eınenııı nevine göre satış sonrası hı/ınct ile ilgili kriterleri de değerlendirir 9 Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.

10.Teklif veren Ilımalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul elmiş sayılır.

! I Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir

12  Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.

13 Hastane Yönetiliciliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

T4 Türkiye Kaınıı Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TÎTUBB üzerinden barkod eşletmîmelenni yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücıı edilecektir 15.Tüııı mal alımlarında karara bağlanan firmalardan satış izin belgesi sunması istenecektir

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K.l Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampusu) Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL) Dahili: 1614-1625-1629-1615 Bilgi İçin: 1IASAN ALTUNÖZ Faks: 0264 275 67 40 E-mail: Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

S.NO

MALZEME ADI

BİRİMİ

1

MIBI MULTİDOZ(METHOXYISOBUTYIJINTTRII,F.1 snsnnııv KIT

Adet

1. Tc99m ile işaretlenebilir ve miyokard perfüzyonunu değerlendirmek amacıyla kullanıma uygun


 

olmalıdır.

2.       Bir şişe multipl hasta için kullanılabilmelidir.

3.       Bağlanabileceği maksimum aktivite miktarı 200 mCi’nin altında olmamalıdır.

5.       Teklif veren firma Tc~99m ile işaretleme işleminde kullanılan ekipmanları temin edecektir.

6.       Teslim edilecek kit en az 6 (altı) ay raf ömrüne sahip olmalı, bu süre içinde kullanılamayan kit raf

ömrünün son bir ayında ilgili firmaya önceden haber verilmek koşulu ile daha uzun ömürlü kitle değiştirilebilmelidir.

 

 

 

 

SOĞUK KİTLERE AİT GENEL KOŞULLAR

1.      Soğuk kitler için ihaleye girecek firmaların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel

Müdürlüğü nden ruhsat almış olmaları veya ruhsat başvurusu yapmış olmaları gerekmektedir

2.      Verilen tekliflerin üzerinde orijinal firma isim ve kod numaraları bulunacaktır.

3.      1 ekhfler ile birlikte soğuk kitlerin prospektüsleri ayrıntılı bilgi ile birlikte verilecektir.

4.      Orijinal paketlerinde gelmeyen, açılmış olan ve prospektüsü olmayan malzeme kesinlikle teslim alınmayacaktır.

5.      Soğuk kit üretim yeri (şehir ve ülke) açık olarak bildirilecektir.

6.      Kitler steril ve liyofılize halde olmalıdır.

7.      Kitlerin içerdiği kimyasal maddeler ve miktarları açık olarak bildirilmelidir.

8.      Şişe kapakları ve lastik kapak kısımları radyoaktif maddeleri sızdırmayacak özellikte olmalı, birden çok kez iğne ucu girmesi ile hasar görmemelidir.

9.      Kitlerin maksimum bağlanabileceği Tc99m miktarı ve bağlandıktan sonra in vitro stabilite süreleri net olarak bildirilecektir. Bu bilgiyi sağlamayan kit teklifleri dikkate alınmayacaktır.

10.  Teslim edilecek kitler en az 6 (altı) ay raf ömrüne sahip olmalı, bu süre içinde kullanılamayan kitler ise ömürlerinin son bir ayında ilgili firmaya önceden haber verilmek koşulu ile daha uzun ömürlü kitlerle değiştirilebilmelidir.

11.  Kitlerin teslim alınma zamanı ve miktarı Nükleer Tıp Ünitesi tarafından belirlenecektir. Firma bu siparişi takiben 7(yedi) gün içinde teslim edebilmelidir.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim