• İhale No
  2128476
 • İhale Adı
  Mobilya tefrişat ve duvar kaplama işi alınacaktır
 • Sektör
  İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
 • İhale Tipi
  Yapım İşleri
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  23 Ekim 2020 15:00
 • İdare
  İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 • İhale İli
  İstanbul
 • İşin İli
  İstanbul
 • Yayın Tarihi
  16 Ekim 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

İHALE İLANI
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden
İhale No 2020/00044
İhale konusu işin niteliği, türü , miktarı ve ihale usulü T BLOK NİTELİKLİ ALANLAR MOBİLYA TEFRİŞAT VE DUVAR KAPLAMA İŞİ  İstanbul Aydın Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre Açık İhale usülü ile ihale edilecektir.
İhale dokümanının görülmesi -İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Garanti Bankası AŞ. Bakırköy Ticari Şubesi TR 59 0006 2001 6740 0006 2959 01 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırılır Dekont karşılığında  İdarenin adresinden İHALE ALINDI BELGESİ alınabilir. 
 -İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur
Geçici teminat İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
İsteklilerden istenilen belgeler
 • İhale Dökümanı Alındı Belgesi
 • İmza sirküleri
 • Vekaletname
 • İmza beyannamesi
 • Geçici Teminat Mektubu
 • Faaliyet belgei
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İş bitirme belgesi
İhalenin yapılacağı yer İstanbul Aydın Üniversitesi D Blok Oval Toplantı Salonu
İhalenin tarih ve saati 23.10.2020 tarihinde saat 15:00 da
Tekliflerin sunulması İstekliler tarafından teklifler İstanbul Aydın Üniversitesi Satınalma Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhalenin yapılacağı saate kadar ihale teklifleri alınacaktır.
Tekliflerin geçerlilik süresi Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür. 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim