• İhale No
  2019/508856
 • İhale Adı
  Muhtelif Gıda Malzemeleri
 • Sektör
  Gıda Ürünleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  08 Kasım 2019 10:00
 • İdare
  MARMARİS BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
 • İhale İli
  Muğla
 • İşin İli
  Muğla
 • Şikayet Bedeli
  12.284,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  1.023.922 ile 4.095.700 TL arası
 • Yayın Tarihi
  14 Ekim 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

MARMARİS BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Gıda Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/508856
1-İdarenin
a) Adresi : ÇILDIR MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 38 48700 MARMARİS/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 08508884848 -116 - 2523330148
c) Elektronik Posta Adresi : info@marmaris.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Söz konusu ihale: 1. Kısım: Kuru gıda malzemeleri: 69 kalem, 2. Kısım: Et, tavuk, balık alımı: 16 kalem ve 3. Kısım (Sebze meyve): 56 kalem olmak üzere toplam 141 kalemden oluşmaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1. Kısım ( Ramazan paketi hariç), 2. Kısım ve 3.Kısımdaki gıda maddeleri Sarıana Mh. 18. Sk. No: 15 adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Huzurevine teslim edilecektir. Ramazan paketi ise yüklenici tarafından nakliye şartlarına uygun olarak (soğuk zincir vb.) ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek olup ayrıntılı bilgi teknik şartnamede verilmiştir.
c) Teslim tarihi : - Huzurevi için alınacak gıda maddeleri idare tarafından belirlenecek ve en az 7 takvim günü öncesinden yükleniciye bildirilecek tarihlerde ve miktarlarda yüklenici tarafından teslim edilecektir. - Ramazan gıda yardım paketi numuneleri 2020 Mart ayı içerisinde idaremize teslim edilecek ve idaremizden onay alınacaktır. - Ramazan gıda paketleri en geç 10 Nisan 2020’de idaremize teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası Hatipirimi Mh. 192 Sk. No:2 Marmaris/MUĞLA adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 08.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası Hatipirimi Mh. 192 Sk. No:2 Marmaris/MUĞLA adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi/Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
Arpa Şehriye 100 kilogram
Ayçiçek yağı 2.500 litre
Ayran Paket (24'lük paket) (Min 200 gr) 800 paket
Bal (20 gr -144 adetlik) 250 paket
Biber Salçası 50 kilogram
Buğday Nişastası 50 kilogram
Bulgur (Pilavlık) 500 kilogram
Ceviziçi 50 kilogram
Çay 800 kilogram
Dolmalık Fıstık 5 kilogram
Domates Salçası 250 kilogram
Ekmek (tam buğday) 8.000 adet
Ev Mantısı 150 kilogram
Ezine Peynir 500 kilogram
Fıstıklı Tahin Helva 200 kilogram
İrmik 200 kilogram
Kadayıf (Pişmiş) 50 kilogram
Kahve (Çözünebilir) 30 kilogram
Kakao 50 kilogram
Karabiber 50 kilogram
Karanfil 5 kilogram
Kaşar Peynir 350 kilogram
Kekik 20 kilogram
Kemalpaşa Tatlısı 50 kilogram
Kırmızı Mercimek 300 kilogram
Kırmızı Pul Biber 50 kilogram
Kırmızı Toz Biber 50 kilogram
Kimyon 50 kilogram
Konserve Bezelye 100 kilogram
Krema 20 litre
Kuru Fasulye 300 kilogram
Kuru Kayısı 50 kilogram
Kuru Nane 50 kilogram
Kuru Üzüm 30 kilogram
Kuskus 50 kilogram
Kuşüzümü 10 kilogram
Küp Şeker 400 kilogram
Kola Cam Şişe (330 ml) 800 adet
Limon suyu 200 litre
Lor Peynir 900 kilogram
Makarna 600 kilogram
Mangalık Ahşap Şiş (100 Adet/Paket) 50 paket
Meyve Suyu 600 kilogram
Nohut 300 kilogram
Pötibör Bisküvi 100 kilogram
Pide 600 adet
Pirinç Baldo (Pilavlık) 1.500 kilogram
Poğaça 500 adet
Salam (Hindi) 100 kilogram
Simit 500 adet
Sirke 200 litre
Süt 1.500 litre
Süt Tozu 100 kilogram
Tarçın 10 kilogram
Tel Şehriye 150 kilogram
Tereyağ (10 gr - 125 adetlik) 450 koli
Toz Şeker 500 kilogram
Turşu (Karışık) 50 kilogram
Tuz (Sofra) 300 kilogram
Türk Kahvesi (100 gr'lık) 400 kilogram
Un 200 kilogram
Vanilya (5’li paket, 5 gr'lık) 100 paket
Yeşil Mercimek 250 kilogram
Yoğurt 3.600 kilogram
Yufka 300 kilogram
Yumurta (30’lu paket) 1.000 adet
Zeytin (Siyah) 500 kilogram
Zeytinyağı 1.500 litre
Ramazan Paketi 2.500 paket
Tavuk kalça şiş 800 kilogram
Tavuk baget 700 kilogram
Tavuk (bütün) 300 kilogram
Tavuk kanat 150 kilogram
Hindi fileto 200 kilogram
Dana kuşbaşı 500 kilogram
Kuzu ciğer 100 kilogram
Dana kıyma 1.000 kilogram
Kuzu çatal but 600 kilogram
Sucuk 100 kilogram
Et döner (pişmiş) 150 kilogram
Tavuk döner (pişmiş) 100 kilogram
Çupra (çiftlik) 500 kilogram
Lapa 500 kilogram
Levrek 500 kilogram
Hamsi 300 kilogram
Armut 150 kilogram
Ayva 100 kilogram
Bakla 75 kilogram
Bal Kabağı 100 kilogram
Bamya 100 kilogram
Beyaz Lahana 200 kilogram
Biber (Çarliston) 300 kilogram
Biber (Kırmızı) 250 kilogram
Biber (Sivri) 50 kilogram
Brokoli 150 kilogram
Brüksel Lahanası 50 kilogram
Çekirdeksiz Üzüm 200 kilogram
Dereotu 150 demet
Dolmalık Biber 250 kilogram
Domates 2.500 kilogram
Domates (Çeri) 500 kilogram
Elma 475 kilogram
Enginar 100 adet
Erik 50 kilogram
Havuç 400 kilogram
Ispanak 300 kilogram
Kabak 400 kilogram
Karnabahar 200 kilogram
Karpuz 1.250 kilogram
Kavun 1.100 kilogram
Kayısı 30 kilogram
Kereviz 500 adet
Kırmızı Lahana 100 kilogram
Kıvırcık Marul 150 adet
Kiraz 50 kilogram
Kuru Sarımsak 20 kilogram
Kuru Soğan 2.000 kilogram
Limon 500 kilogram
Mandalina 200 kilogram
Mantar 150 kilogram
Marul 800 adet
Maydanoz 1.000 demet
Muz 350 kilogram
Pancar 120 kilogram
Patates 2.500 kilogram
Patlıcan 600 kilogram
Pazı 1.000 demet
Pırasa 300 kilogram
Portakal 600 kilogram
Roka 600 demet
Salatalık 1.200 kilogram
Semizotu 300 demet
Şeftali 100 kilogram
Taze Barbunya 250 kilogram
Taze Bezelye 100 kilogram
Taze Börülce 100 kilogram
Taze Fasulye 275 kilogram
Taze Nane 100 demet
Taze Soğan 400 demet
Tere 30 demet
Turp 100 kilogram