• İhale No
  2040250
 • İhale Adı
  (Onay No: 139) 2 Kalem Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
 • Sektör
  Elektronik Cihazlar ve Takip-Tanıma Sistemleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  14 Nisan 2020 17:00
 • İdare
  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri
 • İhale İli
  Sivas
 • İşin İli
  Sivas
 • Yayın Tarihi
  07 Nisan 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

(Onay No: 139) 2 Kalem Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Son Geçerlilik Tarihi 14-04-2020 Son Geçerlilik Saati 17:00
Tarih 07-04-2020 Ekleyen Memur Ahmet KARATAŞ
Proje Numarası DİŞ-240    
Duyuru Detayı

 

 • Proje Numarası: DİŞ-240                                                
 • Tekliflerin en geç yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar BAP Otomasyon Sistemi üzerinden verilmesi gerekmektedir. Elden, faksla, posta veya kargo yoluyla gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Firma bilgileri eksiksiz olarak doldurulacak ve boş sütun bulunmayacaktır. Aksi halde teklifler geçersiz sayılacak ve istekli alım dışı bırakılacaktır.
 • Teknik şartnamesi  bulunan  alımlarda  "Teknik Şartnameye Cevap" metni ve istenmiş ise katalog bilgileri yine BAP Otomasyon sistemine mutlaka eklenmelidir. Teknik şartnameye cevap verilmemesi halinde istekli, ihale dışı bırakılacaktır.
 • Teklif edilen ürünün marka ve modeli mutlaka belirtilecektir.
 • Alternatif teklif sunulmayacak olup, sunulması halinde isteklinin bütün teklifleri geçersiz sayılacaktır.
 • Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen)  İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlülüklerine taahhüdün yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir. Ayrıca aynı kararname eki esaslarının 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için istekliler; kendileri veya başkaları adına doğrudan ve dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermeyeceklerdir.
 • Firmalar; rekabetin oluşmadığına dair teknik şartname itirazlarını, ilan son saatine kadar (ilan süresinden sonraki yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir) satınalma ofisi mizin 0.346.2191139 nolu belge geçer numaramıza gönderebileceklerdir.

   


Satınalınacak ürünler (Onay No: 139)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Led Işık Cihazı 1 Adet CLASSIC PİYASEMEN DÜZ PM 1-1 1600383.docx
2 Piyasamen 1 Adet

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim