• İhale No
  2128465
 • İhale Adı
  (Onay No: 452) 28 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı
 • Sektör
  Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  23 Ekim 2020 14:50
 • İdare
  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri
 • İhale İli
  Sivas
 • İşin İli
  Sivas
 • Yayın Tarihi
  16 Ekim 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

(Onay No: 452) 28 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı
Son Geçerlilik Tarihi 23-10-2020 Son Geçerlilik Saati 14:50
Tarih 16-10-2020 Ekleyen Memur Sadiye KOÇ
Proje Numarası ECZ-079    
Duyuru Detayı

 

 • Proje Numarası:    ECZ-079                                            
 • Tekliflerin en geç yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar BAP Otomasyon Sistemi üzerinden verilmesi gerekmektedir. Elden, faksla, posta veya kargo yoluyla gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Firma bilgileri eksiksiz olarak doldurulacak ve boş sütun bulunmayacaktır. Aksi halde teklifler geçersiz sayılacak ve istekli alım dışı bırakılacaktır.
 • Teknik şartnamesi  bulunan  alımlarda  "Teknik Şartnameye Cevap" metni ve istenmiş ise katalog bilgileri yine BAP Otomasyon sistemine mutlaka eklenmelidir. Teknik şartnameye cevap verilmemesi halinde istekli, ihale dışı bırakılacaktır.
 • Teklif edilen ürünün marka ve modeli mutlaka belirtilecektir.
 • Alternatif teklif sunulmayacak olup, sunulması halinde isteklinin bütün teklifleri geçersiz sayılacaktır.
 • Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen)  İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılacaktır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlülüklerine taahhüdün yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir. Ayrıca aynı kararname eki esaslarının 17/d maddesi gereğince ihale konusu iş için istekliler; kendileri veya başkaları adına doğrudan ve dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermeyeceklerdir.
 • Firmalar; rekabetin oluşmadığına dair teknik şartname itirazlarını, ilan son saatine kadar (ilan süresinden sonraki yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir) satınalma ofisi mizin 0.346.2191139 nolu belge geçer numaramıza gönderebileceklerdir.

   


Satınalınacak ürünler (Onay No: 452)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Sabouraud Dextrose Broth 500 Gram
Ayrıca belirtilmemiştir
2 Mueller Hinton Broth 500 Gram
Ayrıca belirtilmemiştir
3 Dimethyl sulfoxide (DMSO) 1 Litre Dimethyl sulfoxide.docx
4 Sarı pipet ucu 200 µL (1000 adet poşette) 10000 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
5 %96 lık Etil Alkol 10 Litre Ethanol.docx
6 96 Kuyucuklu mikroplak U tabanlı steril, kapaklı 300 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
7 Dar Boyunlu Piset 100 Ml 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
8 Dar Boyunlu Piset 250 Ml 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
9 Dar Boyunlu Piset 500 Ml 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
10 Dar Boyunlu Piset 1000 Ml 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
11 Piset Taşıma Sepeti 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
12 Parafilm 50x75 mm 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
13 Tüp Standı- Plastik 30 Mm 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
14 Tüp Standı- Plastik 25 Mm 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
15 Tüp Standı- Plastik 20 Mm 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
16 Tüp Standı- Plastik 16 Mm 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
17 Tüp Standı- Plastik 13 Mm 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
18 Santrifüj Tüpü Konik Tabanlı Vidalı Kapaklı 15Ml, 17 X 120 Mm, Steril Olmayan, 50 Adet/Torba 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
19 Santrifüj Tüpü Konik Tabanlı Vida Kapaklı 50Ml, 30 X 120 Mm, Steril Olmayan, 50 Adet/Torba 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
20 Tüp - mikrosantrfüj - P.P - 2,0 ml - 500 adetlik 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
21 Pipet Ucu "Süper Kalite" "Bilimsel Araştırmalar İçin" Filtreli Şeffaf Paket 1250 µl 500 Adet/Paket 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
22 Pipet Ucu "Süper Kalite" "Bilimsel Araştırmalar İçin" Filtreli Şeffaf Paket 1000 µl 1000 Adet/Paket 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
23 Pipet Ucu "Süper Kalite" "Bilimsel Araştırmalar İçin" Filtreli Şeffaf Paket 200 µl 1000 Adet/Paket 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
24 Pipet Ucu "Süper Kalite" "Bilimsel Araştırmalar İçin" Filtreli Şeffaf Paket 20 µl 1000 Adet/Paket 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
25 Pipet Ucu "Süper Kalite" "Bilimsel Araştırmalar İçin" Şeffaf 10 µl 96 Adet/Kutu 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
26 Dispenser Kutusu "Pipet Uçları İçin" 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
27 Çözelti saklama kabı(koyun renkli cam) (Vidalı kapaklı) 1000ml 10 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
28 Elektrikli (şarjlı) pipet pompası 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim