• İhale No
  2325679
 • İhale Adı
  (Onay No: 80) 7 Kalem Hizmet Alımı
 • Sektör
  Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  18 Ekim 2021 23:50
 • İdare
  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ - BAP
 • İhale İli
  Çankırı
 • İşin İli
  Çankırı
 • Yayın Tarihi
  14 Ekim 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

(Onay No: 80) 7 Kalem Hizmet Alımı
Son Geçerlilik Tarihi 18-10-2021 Son Geçerlilik Saati 23:50
Tarih 14-10-2021 Ekleyen Bap Yetkilisi Abdulkadir ÖZTÜRK
Duyuru Detayı

Sayın: Firma Yetkilisi                                                                                        

 

           Ekli Teknik Şartnamelerde özellikleri belirtilen malzemelere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3.maddesinin f. bendi ile 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 21/d (doğrudan temin) maddesi gereği;

          Teklif vermek isteyen firmalar/kişiler  tekliflerini,   yukarıda belirtilen tarih ve saat'e kadar  http://ebap.karatekin.edu.tr uzantılı web adresi üzerinden Online (otomasyon üzerinden)  iletmesi gerekmektedir.

 

 

 

                                                                                                                                  Hasan BARAN

                                                                                                                                  Şube Müdürü                                     

 

Eki:1 Adet Bilimsel Araştırma Projesine ait 7 kalem malzeme listesi ve teknik şartnamesi

 

Not:

1-      Fiyat bildirim mektuplarında 'şartnamenizi okudum hükümlerini aynen kabul ediyorum' ibaresi bulunacaktır.

2-      Fiyat bildirim Teklif mektuplarında, birim fiyatları rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılacaktır.

3-      Fiyat bildirim teklif mektuplarında bildirilen fiyatlar TL. Cinsinden verilecektir.

4-      Fiyat bildirimi verilen malzemelerin teknik özelliklerini gösteren doküman (Teknik Şartnameye Cevap) ile marka ve modeli belirtilecektir. Aksi takdirde değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5-      Teklifler toplam bedel üzerinden kabul  edilecektir

6-      Yasaklı Firmalar teklif veremez.

7-      İdare gerek gördüğü takdirde sözleşme yapar ve teminat ister.

8-      Teklif Mektuplarında malzeme teslim tarihleri kesinlikle yazılacak olup, aksi takdirde teklif mektubu geçersiz sayılacaktır.

9-      Cihazlar için üretici veya ana bayii firması tarafından yetki belgesi ve garanti belgesi verilecektir.

10-    Fiyat bildirim teklif mektupları yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine iletilecektir.

11-    Tekliflerinizi KDV hariç bildirmek zorunludur.

12-   Teklif Mektubu ve varsa  ekleri, doğru, okunaklı ve eksiksiz bir şekilde doldurularak otomasyon üzerinden elektronik ortamda teklif verilmelidir.

13-   Satın alınacak Ürünün teknik şartnamesi var ise Firma bu teknik şartnamedeki özellileri karşılamakla yükümlüdür.

 


Satınalınacak ürünler (Onay No: 80)

 

Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 1H-NMR 6 Adet TEKNİK ŞARTNAME.docx
2 XPS 4 Adet TEKNİK ŞARTNAME.docx
3 SEM 2 Saat TEKNİK ŞARTNAME.docx
4 TG 6 Adet TEKNİK ŞARTNAME.docx
5 DSC 6 Adet TEKNİK ŞARTNAME.docx
6 MİKROBİYOLOJİK ANALİZ 6 Adet TEKNİK ŞARTNAME.docx
7 ICP-MS 18 Adet TEKNİK ŞARTNAME.docx

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim