• İhale No
  2255310
 • İhale Adı
  Sakarya Belpaş A.Ş. tarafından 2.000 m2 çocuk oyun alanı kiralanacak
 • Sektör
  Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
 • İhale Tipi
  Hizmet Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  26 Temmuz 2021 11:30
 • İdare
  SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  19 Temmuz 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

İLAN
BELPAŞ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA TİCARET SANAYİ A.Ş.

 

 1. İHALENİN KONUSU:


Sakarya ili, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada 424 parsel nolu 44068,22 m² yüzölçümü taşınmazın batısındaki 2.000m² alanın Çocuk Eğlence Alanı hizmetlerinde kullanılmak üzere, BELPAŞ A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesi kapsamında açık teklif usulü ihale ile 9 yıl 10 ay ( 118 ay ) süreyle (tahsis müddetince) kiraya verilmesi ihalesi işidir

 1. İHALE USULÜ:

      2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi kapsamında açık teklif usulü ihale yapılacaktır.
 

 1. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ:

İhale şartnamesi Şirketimiz Finans Şefliğine şartname bedeli 3.000,00 TL (üçbintürklirası) ödenerek Muhasebe Müdürlüğünden temin edilebilir.
 

 1. TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:


Aylık Muhammen Kira Bedeli: 9.000,00 TL + KDV (dokuzbintürklirası), Muhammen Bedel toplam (118 ay) : 1.062.000,00 TL+ KDV (birmilyonalmışikibintürklirası)
Geçici Teminatı: 31.860,00TL (otuzbirbinsekizyüzatmıştürklirası) (Süresiz Teminat Mektubu veya Belpaş banka hesabına yatırılmış banka dekontu geçerlidir.)
 

 1. İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİHTE VE HANGİ SAATTE YAPILACAĞI:

İhale, 26 Temmuz 2021 Pazartesi  günü, saat 11.30’da, Semerciler Mahallesi Parlak Sokak No:37/201 ADAPAZARI / SAKARYA adresinde BELPAŞ A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 

 1. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen Gerçek ve Tüzel kişiler, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre aşağıda belirtilen evrakları, eksiksiz bir şekilde hazırlayıp İhale zarfına koyarak yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar BELPAŞ A.Ş. Muhasebe Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek ve Tüzel kişilerden İstenen Belgeler :   (Şartnamede talep edilen belgeler asıl veya noter onaylı suret olacaktır.)
Gerçek kişilerden;
1. Nüfus cüzdanı suretini (Nüfus Müdürlüğünden)
2. Tebligat ve irtibat için adres, telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresini ihtiva eden beyan yazısı
3. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
4. İhale Şartnamesini aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ve ekleri
5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınan teminat mektupları süresiz olacaktır)
6. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Pirim borcu olmadığına dair ihale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş belge.
7. Vergi Dairesine vergi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden, ihale tarihine göre son bir aya ait temin edecekleri belge.
8. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname,
9. Sakarya ili ticaret odalarına kayıtlı bulunmak
10. Çocuk eğlence alanı (lunapark) alanında en az 5(beş) yıllık deneyim belgesine sahip olmak         
Tüzel kişilerden;
1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; (Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge) (son 6 aya ait)
2. Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli Vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınan teminat mektupları süresiz olacaktır)
5. Tebligat ve irtibat için adres, telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresini ihtiva eden beyan yazısı
6. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Pirim borcu olmadığına dair ihale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş belge.
7. Vergi Dairesine vergi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden, ihale tarihine göre son bir aya ait temin edecekleri belge.
8. İhale Şartnamesini aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ve ekleri
9. Sakarya ili ticaret odalarına kayıtlı bulunmak
10. Çocuk eğlence alanı (lunapark) alanında en az 5(beş) yıllık deneyim belgesine sahip olmak

2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı ve ihale iştirak bedeli irat-gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde ise sözleşme tek taraflı feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir.
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim