• İhale No
  2055952
 • İhale Adı
  swich pro alımı
 • Sektör
  Yazılım, Bilişim Ürünleri ve Bilgisayar Hizmetleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  27 Mayıs 2020 11:00
 • İdare
  Kilis İl Sağlık Müdürlüğü
 • İhale İli
  Kilis
 • İşin İli
  Kilis
 • Yayın Tarihi
  22 Mayıs 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

KİLİS VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Müdürlüğümüz Suriye Görev Gücü Başkanlığına bağlı Suriye Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde bulunan Çobanbey Hastanesinin ihtiyacı olan swicth alımı işi 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu’nun 22. maddesi (d) bendi hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen malzeme/işe ait teklif mektubunuzu en geç 27/05/2020 çarşamba günü saat 11:00 ’a kadar kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmesi veya 0348 813 3399 numarasına faks geçilmesi yâda kilissgg@gmail.com adresine e-posta gönderilmesini hususunda:

1.   Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.

2.    Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.

3.    Teslimat Suriye Görev Gücü Başkanlığı Deposu

4.    İşin Süresi: 5 (beş) İş Günüdür

5.   Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır Resul POLAT Uzman

BİRİM FİYAT TEKLİF C1

TVELİ

Sıra

İşi Adı ve Kısa Açıklaması

Miktan

Birimi

Birim Fiyat

Tutan

1

Swich pro

1

Adet

 

 

GENEL TOPLAM

 

Teklif Edilen Marka Model :


 

 

 

POE SVVİTCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.  En az 24 adet 10/100/1000 ethernet portu olmalıdır. En az 2 adet genişleme yuvası bulunmalı ve genişleme yuvalarına lOOOBaseT, 1000BaseSX, 1000BaseLX, 1000BaseLH,1000BaseBX 100BaseFX, 100BaseBX GBIC/SFP'ler takılabilmelidir. Aynı anda 26 port aktif olarak çalışabilmelidir.

2.  En az 24 adet portunda IEEE 802.3af PoE ve IEEE 802.3at PoE+ desteği olmalıdır. 1. GBIC/SFP'ler Hot-Swappable olmalı cihaz çalışırken sökülüp takılabilmeli, bu işlem anahtarın çalışmasını etkilememelidir. 2. lO/lOO/lOOOBaseT portlar otomatik olarak MDIX ayarlamasını yapabilmelidir.

3.  En az 16000 MAC adres desteği olmalıdır.

4.  Data iletim kapasitesi en az 40 Mpps olmalıdır

5.  Anahtar\ama kapasitesi en az 80 Gbps oimaiıdır.

6.  Latency (gecikme) değeri 2.7 mikrosaniyenin altında olmalıdır.

7.  IEEE 802.3ad link aggregation (LACP) özelliği ile 8 porta kadar destekleyen bağlantı noktası (Trunk) oluşturulabilmelidir. Teklif edilen anahtar üzerinde en az 12 adet bağlantı noktası oluşturulabilmelidir.

8.  IEEE 802.İs Multiple Spanning Tree ve IEEE 802.lw Rapid Reconfiguration of Spanning Tree standartlarını desteklemelidir.

9.  BPDU ataklarına karşın BPDU koruması bulunmalıdır. STP Root olarak seçilmiş anahtarı ataklara ve yapılandırma hatalarına karşı koruma özelliği bulunmalıdır.

10.  Cihaz sanal yığınlamayı desteklemeli, yığınlama durumunda tek bir İP adres ile uzaktan yönetim sağlayabilmelidir. En az 16 adet anahtar yığınlanıp tek bir İP adresi ile yönetilerek yönetim kolaylığı sağlamalıdır.

11.  IEEE 802.IX port based network access control ve RADIUS desteği ile kullanıcı kimlik kontrolü yapılabilmelidir. Aynı port üzerinden en az sekiz 802.lx kullanıcısının kimlik kontrolü mümkün olmalıdır.

12.  ;     MAC bazlı ve WEB bazlı kimlik kontrolünü desteklemelidir.

13.  Aynı port üzerinde aynı anda 802.lx ve MAC veya WEB bazlı kimlik kontrolü desteği olmalıdır.

14.  Cihazın yönetiminde bağlantı aşamasındaki güvenlik için SSL, SSHv2 ve SNMPv3 desteği olmalıdır. Anahtarın syslog desteği olmalıdır.

15.  Cihazın yönetiminin güvenii ve şifreii -yapılabilmesi için ftadius ve T ACACS+ desteği oimaiıdır.

16.  IPv4 ve IPv6 Erişim Kontrol Listeleri (Access Control List, ACL) desteği olacaktır. Port ve VLAN tabanlı Erişim Kontrol Liste (Access Control List, ACL) desteği olmalıdır.

17.  Hız sınırlama (Rate Limiting) özelliği olmalıdır.

j. Cihaz IPv6 host özelliğini desteklemeli ve bu sayede IPv6 protokolüyle yönetilmesi mümkün olmalıdır.

19.  Teklif edilecek cihaz üzerinde olası IPv4 ve IPv6 geçiş işlemleri için Dual-stack IPv4/IPv6 protocol desteği olmalıdır.

20.  Seçilen bir fiziksel portun diğer portlardan izole edilerek sadece belli bir port ile haberleşmesi sağlanabilmelidir. Kaynak port filtrelemesini desteklemelidir.

21.  Port güvenliği özelliği ile kullanıcı listeleri oluşturularak sadece belli MAC adreslerinin ilgili portlara bağlantı kurmasına izin verilebilmelidir. Bu sayede izinsiz kullanıcı ve cihazların ağa girişleri engellenebilmelidir. Gerektiğinde tanımlanan MAC adreslerin ağa girişi de engellenebilmelidir.

22.  DoS (Denial-of-Service)ataklarını filtreleme özelliği olmalıdır.

23.  IEEE 802.3x flow control desteği olmalıdır.

24.  IEEE 802.İp trafik önceliklendirme desteği olmalıdır. 802.İp öceliklerndirmesini İP adresi, İP ToS, Layer 3 protokol, TCP/UDP prt numarası, kaynak port ve Diffserv'e göre yapabilmelidir. Her port en az 4 önceliklendirme kuyruğu destekleyebilmelidir. SP (Strict priority) desteği olmalıdır.

25.  IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) keşif protokolü veya benzeri bir protokol desteği bulunmalıdır. Destekli İP Telefon gibi uç cihazların Vlan ayarlarının otomatik olarak yapılabilmesi için LLDP-MED protokolü desteği bulunmalıdır. Voice VLAN desteği olmalıdır.

26.  Birden fazja portun tek port üzerinden izlenebilmesi için port monitoring (mirror) özelliği olmalıdır.

27.  İP Multicast trafiğin yönetimi için IGMPv3 desteği olmalıdır. İP multicast snooping veya benzeri bir protokol desteği bulunmalıdır. IPv6 multicast trafiği yönetebilmek için MLD snooping desteği bulunmalıdır.

28.  Cihazın komut satırı, telnet ve WEB üzerinden yönetim desteği olmalıdır. Cihaz SNMPv3 desteğine sahip olmalıdır.

29- Anahtar üzerinde birden fazla konfigürasyon dosyası tutabilmelidir. Ek olarak anahtar'ın üzerinde koşan yazılımın yükseltiminde eski imaj da anahtar üzerinde tutulabilmelidir.

30.  Konfigürasyon dosyalarının kriptolanarak güvenli aktarımı için Secure FTP desteği olmalıdır.

31.  Cihazm uzaktan izlenebilmesi ve raporlarının alınabilmesi için en az 4 grup RMON desteği olmalıdır.

32.  sHow veya NetWow gibi veri akışı izieme protokoiierinin en az birinin desteği buiunmaiıdır.

33.  Cihazın üzerinde konsol portu bulunmalıdır.

34.  IEEE 802.10. VLAN desteği olmalı, en az 512 adet port bazlı VLAN tanımlanabilmelidir.

35.  9,216 byte büyüklüğüne kadar iletim birimi (Jumbo Frame) desteği bulunmalıdır.

Yaratılan VLAN'ların otomatik olarak öğrenilmesi ve dinamik olarak tanımlanmasını sağlayabilmelidir. GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) desteği bulunmalıdır.

37. Cihazın üzerinde port durumlarını gösteren LED'ler olmalıdır.

38.19 inch rack üzerine monte edilebilmelidir. Kabin montaj aparatları ile birlikte teklif verilmelidir.

39.  Cihaz 200-240V voltaj seviyesinde çalışabilmelidir. Elektrik bağlantı kablosu ile birlikte teklif verilmelidir.

40.  Güç tüketimini azaltabilmek için cihazın fanı değişik hızlarda çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. IEEE 802.3az standartını desteklemelidir.

41.   Anahtar Yalancı DHCP saldırılarına karşı DHCP Snooping özelliği desteklemeli ve bu özellik çalışacak şekilde teklif edilmelidir

42.  Anahtar Ortadaki adam ataklarını engelleyebilmek için ARP Protection veya Benzeri bir özelliği desteklemeli ve bu özellik çalışacak şekilde teklif edilmelidir

43.  Anahtar yazılım güncellemeleri garanti süresi boyunca ücretsiz yapılabilecek şekilde teklif verilmelidir.

44.                Cihazın en az 2 yıl garantili olması gerekmektedir.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim