• İhale No
  2259385
 • İhale Adı
  Tekstil ürünleri satın alınacaktır
 • Sektör
  Konfeksiyon, Tekstil, İş Güvenliği Malzeme ve Ekipmanları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  İstisna - Kapsam Dışı
 • İhale Tarihi
  09 Ağustos 2021 14:00
 • İdare
  İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
 • İhale İli
  İstanbul
 • İşin İli
  İstanbul
 • Yayın Tarihi
  02 Ağustos 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

İHALE İLANI
T.C. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tekstil Ürünleri Alımı işi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır;

İhale No : 2021-Aİ.009
 

 1. İdarenin
:T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
  a) Adresi : Aydınlı Cad. No:2 İçmeler/Tuzla/İSTANBUL 34947
 
  b)Telefon ve faks numarası : Tel : 0216 494 65 26
  c) Elektronik posta adresi : satinalma@okanhastanesi.com.tr
  ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.okan.edu.tr
 1. İhale konusu hizmetin
 
  a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem/7.000 Adet
             b) Teslim Yeri :T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
   c) Teslim Tarihi : Sözleşme sonrası 2 (iki) hafta içerisinde
 1. İhalenin
 
        a) Yapılacağı yer :T.C İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
        b) Tarihi ve saati : 09/08/2021 saat 14:00
 
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
 4. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve T.C. İstanbul Okan Üniversitesi GARANTİ BANKASI TR60 0006 2000 3410 0006 2940 12 No’lu hesabına 100,00 Türk Lirası yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satın alabilir. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır.
 5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Aydınlı Cad. No:2 34947 İçmeler –Tuzla/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 6. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 7. İsteklilerden istenilen ihaleye katılmak için gerekli belgeler idari şartnamede görülebilir.
 8. Yasaklı olmadığına dair taahhütname.

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim