• İhale No
  2348244
 • İhale Adı
  TELSİZ TELEFON TEMİNİ
 • Sektör
  Bilgisayar, Büro Makineleri ve Parçaları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  28 Kasım 2021 11:00
 • İdare
  KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • İhale İli
  Kırşehir
 • İşin İli
  Kırşehir
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyacı otan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satmalına biriminejfax /mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

 

 

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 -16 Dahili: 1878-1879-1895-1898 Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

E-mail: kirsehireah.salma@saglik.gov.tr

NOT:Teklif mektupları en geç2^../..\,.j„/2021-Saat: "j 1 ^            Cj

Ka-iar Satmalma Birimine Ulaştırılmalıdır.                                                          —-i— ^       ^—

 

                   
   

BİRİM

FİYAT

 
     

TOPLAM

FİYAT

 
   

MARKA

MODELİ

 
   

MALZEMENİN CİNSİ

 
 

UBS.UTS SARKOD NO

 
 
 
 
 
 

 

Metin Kutusu: ADETHASTANEMİZ genel yoğun BAKIM VE COVİD YOĞUN BAKIM BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TELSİZ TELEFON TEMİNİ

EK: TEKNİK ŞARTNAME

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.

2-         Silinti,   kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlenirmeye alınmayacaktır.

3- Numune İstenildiği taktirde numune en kısa sürede satınalnıa birimine gönderilecektir.

4-              UBB/UTS  kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı fimıa dışında veren firmalar için, üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.

5-                 Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazılan gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların “ TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

6-             lstekliler     listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.

7-                 Sözkonusu             alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.

8-             İdaremiz    mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

9-                        Değerlendinııeıniz  kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir.Ödenıeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.

10-                 Malzemeler          Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.

11-         Teklif           veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idaremiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idaremiz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

13-        Alım             uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

• TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÖRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.

İMZA VE KAŞE :

TELSİZ TELEFON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-  TSE ve CE standartlarına uygun olacaktır

2-  Arayan numarayı gösterme (Caller ID) özelliği olacaktır

3-  Kapalı alanda en az 100 metre açık alanda en az 300 metre görüşme mesafesi olacakta

4-   Işıklı ve renkli ekran olacaktır

5-  Türkçe ve İngilizce dil desteği olmalıdır

6-  En az 4 adet polifonik zil sayısı olmalıdır

7-  En az 50 adet arama kaydı tutabilmelidir.

8-  Telefon rehberi özelliği olmalı ve rehber kapasitesi en az 50 adet olmalıdır.

9-   Sessiz modu ve çalar saat özelliği olmalıdır.

10-  Konferans görüşme özelliği olmalıdır.

11-  Şarj süresi en az 6 saat gidebilmelidir.

12-  Tekrar arma (radial) ve müteakip arama (flash) tuşları olmalıdır

13-  En az 2 yıl garantisi olmalıdır.

 


 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim