• İhale No
  2040251
 • İhale Adı
  TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER
 • Sektör
  Laboratuvar ve Ölçüm Cihazları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  09 Nisan 2020 10:00
 • İdare
  Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü
 • İhale İli
  Iğdır
 • İşin İli
  Iğdır
 • Yayın Tarihi
  07 Nisan 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T. C.

SAĞLIK BAKANLIĞI İĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

       
   

SO^fo

07/04/2020

ooil6l7C>23Z^

 
 

Sayı : 87364060-949 Konu : Teklife Davet

 
 
 

 

 

Sayın

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı sağlık kuruluşlarında kullanılmak üzere ateş ölçer alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 09.04.2020 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.


Dt.T

SaĞlık


 

Satmalına tarih ve saati : 09.04.2020 - 10:00

Metin Kutusu: Teslimat Yeri Teklif TürüTeklif Başvuru Yeri : İĞDİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI : İĞDIR İL SAĞLIK AMBARI : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

İhtiyaç Listesi

Sıra No

Malın / İşin Adı

Miktar

Birim

Birim Fiyat

Tutar

1

DİJİTAL/TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER (EKTEKİ TEKNİK ŞATRNAMEYE UYGUN)

25

ADET

 

 

EK: Teknik şartname


 

Satınalınanın Yapılacağı Birim: İğdır Sağlık Hizmetleri Başkanlığı NOTLAR:

1) Yazımız sayısının teklif mektupları üzerine mutlaka yazılması gerekmektedir.

2) Teklif zarfları firma tarafında bizzat verilecek veya fırına faksla teklif gönderebilecektir.

3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.

4)  Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Teslimat süresi teklif mektuplarında mutlaka belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilecektir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6)            Firma   ,Uhdesinde kalan Malzemeleri fatura ile birlikte UBB kaydını getirmek zorundadır.Getirilmediği takdirde firmaya ödeme yapılmayacaktır. *(UBB kaydı gerektirmeyen atımlarda 6.Madde dikkate alınmayacaktır.)*

7)                        Malzemelere        Ait Teslimatlar Siparişe Miitaakip En Geç 5 Gün İçerisinde Gerçekleştirilecektir.

Topçular Malı. Hürriyet Cad No:24 Kat: 1 Satmalına İĞDİR

 

DİJİTAL / TEMASSİZ ATEŞ ÖLÇER DERECE TEKNİK ŞARTNAMESİ

lı Derece ölçümlerini hem vücut sıcaklığı incelenmesinde ve hem de o^tam joda sıcaklığı incelemesinde temassız claraK varabilmelidir.

2.        Derece vücut modu konum urda cilde temas etmeden maksimum S cm mesafeden

doğru Ölçüm yapabilmelidir.       . ......

3.        Ölçüm aralığı; vücut modunda 34 C ila 42,2 C (93,2 i1:1a 108,0 f ), nesne modunda İşe 0-100,0 C (32-212,0 FJ olmalıdır.

4.        Ekran çözünürlüğü 0,1 C/P olmalıdır.

5.       Sıvı kristal ekran (ICO) ve 4 haneli elmalıdır.

6.       Ölçüm güvenirligı; +/- 0,2 C -36,0 - 39 C (+/• 0,4 F - 96,3- 102.2 > } elmalıdır.

7.        Derece Özel uyarıcı simgeleri ekran;'da gösterebilme idr.

8.       Hafıza modunda son 30 ölçüm tekrar* gö’rüîebiimelldir.

9.        Kullanım ortam sıcaklığı : vücut rnodu iç'n ; 16-40 C (60,3 -104 F), o tam 5'cakİıgı için İse ; 5-40 0(41-104 F) elmalıdır

10.   Cihaz açık konumda iken okran re ; ’i dört saniye süre ile vejil renkte yanmalıdır.

11.   Cihaz ölçüm sonucu ve "irken; son..-; J7 ,'j C er. a; :>< bir uzun bip seci (1 sn) ve 5 sn,

süre ile ekran yeşil renkte yar ar.? oruç 37,5 C‘y e eşit ya Ja yüksek ise on ksa bip sesi

ile , 5 sn sure ile ekran kırmız* ıen<te yanarak uyarılar vermelidir

* * * , » , «t

12.   Cifi a 7 ö’çüm hatasını ya da ,ir,zayi . : i ıs i bi? ses İle ver •v'idir.

13.    Cihazı saklama sıcaklığı >20 C ila +S0 C- 4 F ila 1221* ) olmalıdır.

14.   Cinaz son ölçüm alındıktan sonra yaki.*şık 1 do-âka içinde otomatik kapanmalıdır

15.   Cihazm pil tip; 2*1,5 V ve boyutu A AA oimai'dır

16.   Cinazm boyutları 150 mm " 40,C mm 4 39,0 mm olrnai;c,r.

17.   Cihazın alırlığı pillerle birli’*:® 80 (};r ila 250 $r aralıjında olmalıdır.

18.   Cihaz AST M E-1965 ; lüC 60601-1-2 (EMC) standartlarına uygun olmalıdır.

19.   Cihaz ar, aı 2 (iki) y 1 garanti", oimn! :)-r.

20.   %95 uptime süresine uymalıdır.

2İ. İlgili urun tıbbı cihaz yönetmelisinin 3..maddesinin (o) bendi kapsamındaki tıuoi cihaz tnnırnı gerekince kullanılacaktır ve isteklilerin T.C ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal tfi:gi Bankası’na ( TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların/ tıbbi sarfların TİTÜBÖ' dn Sağlık Bakanlığ* tarafından onaylı olması gerekmektedir. UBB kotu fatura üzerine yazılmazdır.       .         •

/ / Is & /c

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim