• İhale No
  1974132
 • İhale Adı
  TESPİT BANDI ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  06 Aralık 2019 11:24
 • İdare
  Fatsa Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Ordu
 • İşin İli
  Ordu
 • Yayın Tarihi
  03 Aralık 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C. ORDU VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Fatsa Devlet Hastanesi

Sayı : 2325362/                                                                                                               03.12.2019

Konu : TESPİT BANTLARI ALIMI

DosyalD: 47843

Sayın Yetkili

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktan ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için K.D.V. hariç fiyat teklifinizi hastanemiz Satmalına birimine bildirilmesi hususunda; Gereğini rica ederim. TESPİT BANTLARI ALIMI

Satın Alma Tarih ve Saati :06.12.2019-11:24

MuXhGULDİKEN İdari veMali İşler Müdıjlrü

Satın Alınacak Malın

* KDV Hariç Teklif

S.No

Malın/İşin Cinsi

Miktarı

Birimi

UBB Kodu

Marka

Sut Kodu

Fiyat

Tııtar

1

TESPİT BANTLARI EL-AYAK TESPİT BANDI

500

Adet

 

 

 

 

 

KDV Hariç Genel Toplam

 

 

TEKLİFE KATILAN FİRMALAR SUT, UBB VE GMDN KODLARINI BİLDİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. BİLDİRMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

FİRMALARIN DİKKATİNE!

1.                     Hastane  malı alıp almamakta serbestin

2.                       Muayene  komisyonun uygun görmediği mallar değiştirilir veya iade edilir.

03 .Tekliflerde marka ve Özellik belirtilecektir.

4.                       Alınacak malzemeler TSE ve Garanti Belgeli olacaktır.

5.                                Malzemelerin     alınması muayene komisyon karar ile olur.

Oö.Malzemeler oıjinal ambalajında teslim edilecektir.

7.                             Malzemeler  kalem kalem teslim edilecektir.

8.                   Ödeme     hastanenin ödenek durumuna göre belirlenecektir.

9.                 Firma faturaya temlik koydurmaz.

10.             Firma faturaya IBAN numarasını belirtmelidir.

11 .Düzenlenecek faturada teklif edilen malzeme kalemlerinin her biri için UBB,Firma Tanımlayıcı Numarası ve SUT Kodu yazılacak o!up(kapsam dışı hariç), TİTUBB çıktılatı fatura eklenecekir.Bu maddeye uygun hazırlanan faturalar kabul edilecektir.

12.Sosyaİ Güvenlik Kurumu’nun (SGK) "Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına eşleştirilen ürünlerin MEDULA'ya tanımlanması konulu 26.11.2015 tarihli duyurusuna istinaden, 01.12,2015 tarihi itibariyle Sağlık Hizmeti sunuculannca bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için, ürünün; satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde "Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.Bahsi geçen kriterlere uymayan malzemeler için kurumumuzca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

13.Numune istenildiğinde 3 gün içinde numuneler teslim etmediği takdirde firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Adres:Evkaf Mahallesi, Hastane Cad. No:5

Telefon: 0452 423 65 00- 2103 Faks: 0452 424 16 55

E-Posta: ordudhs3.satinalma@saglik.gov.tr Web: www.fatsadh.gov.tr

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim