• İhale No
  1972385
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  29 Kasım 2019 16:00
 • İdare
  Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Karabük
 • İşin İli
  Karabük
 • Yayın Tarihi
  29 Kasım 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C

KARABÜK VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 34771223/1868                                                                                                       29.11.2019

Konu: Teklife Davet

Metin Kutusu: Yrd.Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aşağıda belirtilen malzemelerin alınması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen malzemelerin piyasa fiyat araştırmasına esas olmak üzere 29.11.2019 16:00 tarihine kadar teklif mektuplarının doğrudan temin birimine teslimi gerekmektedir. İşin aciliyetine binaen faks olarak çekilebilir.

İbrahim E İdari ve Mali İşler

Hasta Adı: MUHTEREM KAYA

Doğrudan Temin Teklif Cetveli

S.No

Malın/İşin Adı

Miktar

Birim

Birim Fiyat

Tutar

1

AP1670 ACETABULAR VİDA

5

ADET

 

 

2

AP1520 ACETABULAR CUP

1

ADET

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

İDARİ ŞARTLAR

1-                    )Tekliflerde    kazıntı silinti olmayacaktır.

2-                   )Tekliflerin     teslim yeri Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi olacaktır.

3-               )Fiyatlar               K.D.V hariç olarak bildirilecektir.

4-               )Ulaşım,                sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile diğer tüm giderler istekliye ait olacaktır.

5-                 )istekliler           tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.

6-              )Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, en az 30 takvim günü olacaktır.

7-   )        idare. Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren tedarikçi veya hizmet sunucu firmanın faturayı ibraz etmesi üzerine en geç 180 (yüzseksen) gün içinde tedarikçi veya hizmet sunucuya ödeme yapacaktır.

8-               )İdarenin             yazılı izni olmadan faturalar/hakedişler devir veya temlik yapılamaz.

9-            )Teklif    mektubu birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

10-                )Teklifler         sonradan değiştirilmeyecek verilen teklifler yanlışlıklada verilmiş olsa verilen fiyat teklifleri geçerli olup teklifi veren firma ilgili malzemeyi vermeyi taahhüt eder.Teknik şartnameye uygun olmayan firmalar teklif veremez; şartnameye uygunluğu olmadığı halde teklif veren firmalar ilgili malzemeyi temin ederek hastanemize teslim etmek zorundadır.

11-                  )TEKLİF         EDİLEN MALZEMENİN MARKA MODEL VE UBB KAYIT NUMARASI BELİRTİLECEKTİR. BELİRTİLMEYEN MALZEMELER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

12-                     )TİTUBBA  KAYITLI OLAN BİR MALZEMENİN AYRICA ÜRETİCİ VEYA DİSTRİBİTÖR FİRMALARCA BAYİLERİNİNDE UTS’ de TANIMLANMIŞ OLMASI ZORUNDADIR.

13-            )Hasta   bazlı kullanılan malzemelerde set halinde teklife çıkıldığında setin tamamına teklif verildiğini ve teknik şartname hükümlerini kabul'e taahhüt ettiğini beyan edecektir.

14~)Aynı firma; setin tamamına teklif istenildiği halde setteki malzemelerin 3 (üç) defa tamamına teklif vermediği tutanakla tespit edilmesi halinde tutanak tarihinden itibaren firmaca verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15-                      )KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ KARABÜK VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 2940034865

16-                    )02.10.2015  tarihli genelgeye istinaden SUT eşleştirmesi olan malzemeler teklif edilecektir.

17-            )TEKN  İ KŞ ARTN AME

18-  )       Firma Tanımlayıcı No' su yazılmalıdır.

19-  )      İdare (Ameliyat yapan hekimler) malzemenin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

FAX=0370 415 57 34

E-MAİL: karabukdogrudantemin@gmail.com

ÇİMENTOSUZ LATERAL OFFSET SEÇENEKLİ BM KAPLAMALI STEMLİ E-POLLY TOTAL KALÇA

PROTEZİ

1.     Forged Titanyum alaşımından yapılmış ve poroz plazma sprey+bone master kaplamalı olmalıdır. Ürünün poroz+HA(dual) kaplama seçeneği de bulunmalıdır.

2.     Femoral protez proksimal tespit özelliğinde olmalı, protezin proksimal yüzeyinde poroz plazma sprey kaplama olmalı ve konik şeklinde dizayna sahip olmalıdır.

3.     Rotasyonel ve aksiyel stabilite sağlayan flat wedge dizaynına sahip olmalıdır.

4.     Boyun konikliği 12/14 taper olmalıdır.

5.     9 farklı boyun uzunluğuyla kombine edilebilen Standard ve Lateralize offset opsiyonu bulunmalıdır.

6.     Çimentolu ve çimentosuz seçenekleri olmalıdır.

a.     Enstrümentasyon reamerizasyon ve raspalama seçeneklerini sunmalıdır.

b.     Deneme raspa üzerinden yapılabilmelidir.

c.     Distal çapı 6 mm ile 20 mm arasında olmalıdır.

7.     Stem uzunluğu 132mm ile 160 mm arası olmalıdır.

8.    Acetabular cup titanium (Ti 6 AL 4 V Alloy) dan imal edilmiş olup dış yüzeyi tamamen plazma spreyle Titanium Porous Coating malzemeyle aktif kaplanmış olmalıdır.

9.     Sistemde jumbo acetabular cup seçenekleri olmalıdır.

10. Acetabular cup ile C2A(CERAMİC)M2A(METAL) ve e-polly(E vitamini emdirilmiş olmalı) lıner kullanılabilmelidir.

11. Acetabular cup vidalı ve presfit kullanılabilmelidir.

12.  Acetabular cup vida delikleri end cup ile kapalı olmalı ve gerektiğinde çıkarılıp vida göndermeye olanak sağlamalıdır.

13. Acetabular cup 15 derege ve standart olarak 2 farkılı tipte olmalıdır.

14. Acetabular cup seçenekleri 46 mm.den 70 mm.ye kadar 2’şer mm. artacak dış çaplarda olmalıdır.

15.  Acetabular cup için iç yuvalardan 6.5 mm. Titan Cancellous vida kullanımına uygun olmalıdır.

16. Acetabular cup gama sterile edilmiş olup ambalajı üzerinde (acetabular cup - Insert -head uyumu için) renk kodu bulunmalıdır.

17. Vidalar titanium olmalı, boylan 15 mm. ile 60 mm. arasında çeşitli boylarda olmalıdır.

18. Acetabular liner sistemi 28,32,36 mm. Modular head seçenekleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.

19. Acetabular liner .acetabular cup büyüdükçe liner büyümelidir C2A(ceramic)28,32,36 mm. Modular head seçenekleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.

20.  Acetabular liner .acetabular cup büyüdükçe liner büyümelidir M2A(METAL)28,32,36 mm. Modular head seçenekleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.

21.  Acetabular liner UHMVVPE ve E-POLLY (Ultra High Molecular VVeight Polyethylene)-(E vitamini emdirilmiş) den imal edilmiş olup ayrıca ArCom maddesiyle güçlendirilmiş olmalıdır.

22.  Constraıned insert seçeneğinide beraberinde hazır bulunmalıdır.

23.  Acetabular liner sistemi standart, High VValI ve 10 Deg. Seçenekleri içermelidir.

24.  Acetabular İnsert, acetabular cup üzerinde bulunan özel kilitleme mekanizması vasıtasıyla pres fit olarak kilitlenmeiidir.

25.  Ürün ethylen oxid ile steril edilmeli ve raf ömrü 10 yıl olmalı, dış ambalajı üzerinde renk kodu bulunmalıdır.

26.  Sistemde mevcut olan tüm acetabular cup ve linerler için denemeleri bulunmalıdır.

27.  Modular head CoCr,C2A,M2A 11/13 ve 12/14 cone femoral stemle kullanılabilmelidir ve ameliyat sırasında hazır bulunmalıdır.

28.  Modular head Ier7 boy olmalıdır. CoCr,C2A,M2A cone 11/13 ve 12/14 den oluşmalıdır.

29.  Metin Kutusu: ÇİMENTOSUZ FEMORAL STEM	1	ADET
ACETABULAR CUP	1	ADET
METAL ON METAL MODULAR HEAD 36 MM	1	ADET
METAL ON METAL MODULAR HEAD 32 MM	1	ADET
METAL ON METAL MODULAR HEAD 28 MM	1	ADET
22 MM MODULAR HEAD COCR	, *	1	ADET
CONSTRAINED HEAD	/	* 1	ADET
CONSTRAINED LİNER	1	ADET
E-POLY LİNER	1	ADET
ACETABULAR VİDA	3	ADET
BASINÇLI YARA YIKAMA SETİ	1	ADET
BASINÇLI YARA YIKAMA UCU	£?$***	1	ADET
CABLE	/TİN	3	ADET
CABLE PLATE	^ Jf	1	ADET
TROCHANTER GRİP PLAK	!	1	ADET
Kalça vakalarında bu üç sistem (C2A,M2A, E-POLLY) birbirine uyumlu olmalıdır. Operasyon esnasında hastanın durumuna göre malzeme kullanılabilmelidir.

AP2050 AP1520 AP1830 AP1820 İfâ AP1770 AP1700 *=£ AP1860 P5 AP3530 ç AP1590 -T AP1670 S AP3150 3 AP3170 - AP3920 AP3950 AP4000

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim