• İhale No
  1993593
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  16 Ocak 2020 12:00
 • İdare
  Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Bursa
 • İşin İli
  Bursa
 • Yayın Tarihi
  15 Ocak 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

 

 

Siparişi Veren

: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yetkili Adı Soyadı

 

Kadriye EFE (Satmalına Memuru )

Telefon

 

0(224)294 42 66 ^

Faks

 

0(224) 294 44 76 - 366 63 93- sevketyilmazdogrudantemin(«gmail.com

Tedarikçi Firma

 

 

Firma Tel & Faks & E Posta

 

 

Yetkili Adı Soyadı

 

1

 

Metin Kutusu: nSayın............................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıdaki ürünlerle ilgili fıvat ve teslim şartları ile ilgili teklifinizi göndermenizi rica ederim.

_ 1 Marka S,ra i Model

Malzemenin Adı

Miktar

. I Birim i Toplam B,nm ! Fivat Fiyat

Teslim

Tarihi

1 |

t'RRT DİYALİZ SOLÜSYONU 5000 CC (DİALİSON)

180

ı 1 ADET : ;

1

 

^ -j- ■ 2 i

PRİS.MAFLEX PLDİATRİK SET

120

ADET i |

 

TOPLAM FİYAT : j

 

 

TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

 

ÖDEME ŞEKLİ (VADE)

:Faturalar kurumumuza giriş tarihinden itibaren Bursa 11 Sağlık Müdürlüğü Muhasebe birimince sırayla ödenecektir. Mal alımlanııda ödeme süresi ortalama 1N0 gündür. Yapım ve hizmet alımlarmda ödeme süresi ortalama 60 gündür.

NAKLİYE

: Nakliye ve Depoya Taşıma İşi Firmaya Aittir.

AMBALAJ ŞEKLİ

: Üretici Firmaya Aittir.

SEVK ADRESİ

: Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. Yıldırım BURSA

DİĞER İSTEKLER ŞARTLAR

: Teklifler 16/01/2020 tarihi, saat 12î00î00 kadar verilmiş olmalıdır. SON

TEKLİF SAATİNDEN SONRA VERİLEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR!

MAL TESLİM TARİHİ

 

NOT

 

LÜTFEN KDV HARİÇ FİYATLARINIZI BELİRTİNİZ!

Teknik Şartname Ektedir!

TEKLİFLERİNİZİ BU FORM ÜZERİNDE DÜZENLEYEREK TESLİM EDİNİZ! AYRI BİR FORM

DÜZENLEMEYİNİZ!

Teklif isteyen Görevli (isim,imza,Kaşe)


Tedarikçi Firma Onayı (isim,imza,Kaşe)


 

Kadriye EFE Satmalına Memuru

Metin Kutusu: Uygun Uvüun DeâılTeklifin Değerlendirilmesi {Bu bölüm Satmalına Servisi tarafından doldurulacaktır)

NOT: Teklifi verilen ürün "Ürün Takip Sistemi (ÜTS)" kaydı bulunması zorunludur.

 

(KALSİYUMSUZ) B22 STERİL BİKARBONAT CRRT SOLÜSYONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.     5000 ml’lik steril torbalarda bulunmalıdır.

2.      CRRT tedavisi için Diyaliz solüsyonu olarak kullanılmalıdır.

3.      Solüsyon içeriğinde Kalsiyum olmamalıdır. Sodyum: 140 mmol/L, Magnezyum:0,75 mmol/L, Potasyum: 4 mmol/L, Klorid: 120,5 mmol/L, Bikarbonat: 22 mmol/L, Laktat: 3 mmol/L, Glukoz:6,l oranlarında bulunmalıdır.

4.      Torba 2 kompartmanlı olmalı ve kolayca kırılıp iyonik kompozisyon elde edilebilmelidir.

5.      CE belgesine sahip olmalıdır.

 

SİTRATLI ANTİ-KOAGÜLASYON SOLÜSYONU 18/0 HEMOFİLTRASYON (PEDİATRÎK) İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.     5000 ml’lik steril torbalarda bulunmalıdır.

2.      CRRT tedavisi için antikoagülasyon amaçlı kullanılmalıdır.

3.      Solüsyon içeriği;

Sitrat: 18 mmol/L,

Sitrik Asit: 0 mmol/L,

Na+: 136 mmol/L,

Klorür: 106 mmol/L şeklinde olmalıdır.

4.      Kalsiyum oram 0 (sıfır) olan bir steril bikarbonatlı solüsyonla birlikte kullanılmalıdır.

5.      5000 ml’lik torba fiyatı verilmelidir.

6.      Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı olmalıdır.

 

 

TEKLİF İSTEME FORMU

1

i Tarih

: 14/01/2020

 

 

| Teklif No

L_


 

Siparişi Veren

: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğilim ve Araştırına Hastanesi

Yetkili Adı Soyadı

 

Kadriye EFE (Satmalına Memuru )

Telefon

 

0(224) 294 42 66

Faks

 

0(224) 294 44 76 - 366 63 93- sevketyilmazdogrudanteınin(a gmail.com

Tedarikçi Firma

 

 

Firma Tel & Faks & E Posta

 

 

Yetkili Adı Soyadı

 

 

 

| Sayın...........................................................

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıdaki ürünlerle ilgili fiyat ve teslim şartları ile ilgili teklifinizi göndermenizi rica ederim.    

Marka s,ra Model

Malzemenin Adı

Miktar

. | Birim 1 Toplam B,rlm ! Fiyat 1 Fiyat

Teslim

Tarihi

1 |

GÖZ ULTRASON (A SCAN) LENS PROBL

1

ADET

i

i

 

TOPLAM FİYAT :

.....

 

 

TEKLİFİN GEÇERLİLİK SURESİ

 

ÖDEME ŞEKLİ (VADE)

:Faturalar kurumumuza giriş tarihinden itibaren Bursa U Sağlık Müdürlüğü Muhasebe birimince sırayla ödenecektir. Mal alımlarında ödeme süresi ortalama ISO gündür. Yapım ve hizmet alımlarında ödeme süresi ortalama 60 gündür.

NAKLİYE

: Nakliye ve Depoya Taşıma İşi Firmaya Aittir.

AMBALAJ ŞEKLİ

: Üretici Firmaya Aittir.

SEVK ADRESİ

: Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. Yıldırım.BURSA

DİĞER İSTEKLER ŞARTLAR

: Teklifler 16/01/2020 tarihi, saat 12îö0.*00 kadar verilmiş olmalıdır. SON

TEKLİF SAATİNDEN SONRA VERİLEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR!

MAL TESLİM TARİHİ

 

NOT

 

LÜTFEN KDV HARİÇ FİYATLARINIZI BELİRTİNİZ! |

Teknik Şartname Ektedir!

TEKLİFLERİNİZİ BU FORM ÜZERİNDE DÜZENLEYEREK TESLİM EDİNİZ! AYRI BİR FORM ______  ______________ DÜZENLEMEYİNİZ!


 

Teklif İsteyen Görevli (İsim,İmza,Kaşe)

Tedarikçi Firma Onayı (İsim,İmza,Kaşe)

Kadriye EFE

 

Satmalına Memuru

 

leklifin Değerlendirilmesi (Bu bölüm Satmalına Servisi tarafından doldurulacaktır)

Uygun

 

Uygun Değil

NOT: Teklifi verilen ürün "Ürün Takip Sistemi (ÜTS)" kaydı bulunması zorunludur.

 

*

 

i «İ \

T.C.

V 7 J

SAĞLIK BAKANLIĞI

 

Bursa îl Sağlık Müdürlüğü

TC S agjsk B3k?>nli§&

Tu*My«

Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Kuruntu

 

 

GÖZ ULTRASON CİHAZI A SCAN LENS PROBU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.    Göz ultrason cihazı, Sonomed marka EZ-SCAN AB5500+ model cihazda kullanılan A Scan tarama prop olmalıdır.A scan Lens prop orijinal olmalıdır.

2.     Yeni alınacak prop yaşanacak her hangi bir soruna karşı bir yıl garantili olmalıdır.

3.     Prop, 'D’ kodlu seri üretimli olmalıdır.

4.     Prop, “10MegaHeartz” frekansta çalışmalıdır.

5.     Prop, cihaza giriş soketi 5 pimli olmalıdır.

6.     Firmanın TSE yeterlilik belgesi olmalı, cihaza müdahale edebilir tek yetkili belgesine ve firmanın ISO-9001-2015 belgesine sahip olmalıdır.

7.     Prob kargoyla geldiği durumda kullanıcılar tarafından çalışırltğı test edildikten sonra muayenesi kabul edilecektir.

8.     Garanti süresi içerisinde arızalan ve yüklenici firmaya teslim edilen probların onarım süreleri garanti süresine eklenir.

9.     Probun kuruma kargo ile teslim edilmesi durumunda kargodan kaynaklanabilecek sorunlar yüklenici firmaya aittir.

10.  Fatura biyomedikal servisimize gönderilmemelidir ilgili birim olan muayene komisyonuna yollanmalıdır proplar ile birlikte gönderilen fatura teslim alınmayacak geri yollanacaktır.

*

 

/ *1 \

T.C.

\JJ

SAĞLIK BAKANLIĞI

 

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

iC. SififaH î'iâkHASıği

H^j»*.Jedk<*ırr*;

S.B.Ü. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

 

Üretim

Tarihi/Miadı/Garantisi

Malzemenin teslim tarihinden itibaren en az “2 yıl” miadı olmalıdır. Malzemenin tesliminden sonra kurumda kullanımı esnasında son kullanma tarihine “3 (üç) ay” kala olan malzemeler yeni miadlı (en az 2 yıl) malzemelerle değiştirilmelidir.

Yedek parçanın 1 yıl garantisi olmalıdır.

Diğer Hususlar

1. 1. 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazete" de yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"nde tıbbi cihaz tanımı yapılmıştır. Bu yönetmeliğe göre tıbbi cihaz kapsamında bulunan tüm ürünlerin sağlık tesislerine temini sırasında TİTUBB barkod bilgisinin aranması zorunludur. İstenilen ürünün "Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 3.maddesinin (o) bendi kapsamında “T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kaydı bulunmalıdır. UBB kapsam dışı olduğu belirtilen parçalar için TİTCK'dan görüş istenerek sağlık tesisimize bilgi verilecek ve faturada açıklayıcı olarak yer alacaktır.

2. Faturada cihazın/malzemenin/ürünün adı teknik şartnamedeki ile aynı olmalıdır.

3-                        Faturalarda        TİTUBB bilgisi mevcut olmalıdır.

4-  UBB kaydı ürün için firma teklifle birlikte Satış Yeri Yeterlilik Belgesi de beyan edecektir.

Onarım

1- En az 6 ay onarım garantisi olmalıdır.

2- Onartm işine işçilik bedeli ve eğer değiştiyse yedek parça faturada ayrı olarak yazmalıdır.

 

 

 

 

■ Tarih

: 14/01/2020

(j

TEKLİF İSTEME FORMU

i

 

\

 

! Teklif No

.

 

Siparişi Veren

: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek ihtisas Eğitim vc Araştırma Hastanesi

Yetkili Adı Soyadı

 

Kadriye EFE (Satınalma Memuru )

Telefon

 

0(224) 294 42 66

Faks

 

0(224) 294 44 76 - 366 63 93- sevketyilmazdogrudantemin(V/;gmail.com

Tedarikçi Firma

 

 

Firma Tel & Faks & E Posta

 

 

Yetkili Adı Soyadı

 

 

 

Sayın............................................................................................................................................................

Metin Kutusu: ÖDEME ŞEKLİ (VADE)Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıdaki ürünlerle ilgili fiyat ve teslim şartlan ile ilgili teklifinizi göndermenizi rica ederim.______        ________________________

Sıra

Marka

Model

Malzemenin Adı

Miktar

. ! Birim Toplam Birim t .

Fiyat Fiyat

Teslim

Tarihi

1

 

KAROTİSSIHINT

20

ADET

j

 

TOPLAM FİYAT :

 

 

TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ


:Faturalar kurumumuza giriş tarihinden itibaren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe birimince sırayla ödenecektir. Mal alımlarında ödeme düresi ortalama ISO gündür. Yapım ve hizmet alımlarında ödeme süresi ortalama 60 gündür._______________________________________


 

Metin Kutusu: NAKLİYEMetin Kutusu: AMBALAJ ŞEKLİNakliye ve Depoya Taşıma İşi Firmaya Aittir.

Metin Kutusu: SEVK ADRESİÜretici Firmaya Aittir.

: Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. Yıldırım/B URSA

Metin Kutusu: DİĞER İSTEKLER ŞARTLAR: Teklifler 16/01/2020 tarihi, saat 12:00:00 kadar verilmiş olmalıdır. SON TEKLİF SAATİNDEN SONRA VERİLEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR!

MAL TESLİM TARİHİ

NOT

LÜTFEN KDV HARİÇ FİYATLARINIZI BELİRTİNİZ!

Teknik Şartname Ektedir!

TEKLİFLERİNİZİ BU FORM ÜZERİNDE DÜZENLEYEREK TESLİM EDİNİZ! AYRI BİR FORM                    DÜZENLEMEYİNİZ!

Metin Kutusu: Tedarikçi Firma Onayı (İsim,İroza>Kaşe)Teklif İsteyen Görevli (İsim,imza,Kaşe)

Kadriye EFE Satmalına Memuru

Metin Kutusu: Uygun Uygun DeğilTeklifin Değerlendirilmesi (Bu bölüm Satmalına Servisi tarafından doldurulacaktır)

NOT: Teklifi verilen ürün "Ürün Takip Sistemi (ÜTS)" kaydı bulunması zorunludur.

 

KAROTİS SHUNT

 

 

BURSA YÜKSEK İHTİSAS

V /

TEKNİK ŞARTNAMESİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

HASTANESİ

\» * V

 

 

 

1.     Karotis shunt yumuşak, kink yapmayan özellikte ve düzgün yüzeyli bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

2.     Karotis shunt arter girişini kolaylaştırmak ve arterde travma riskini azaltmak üzere yuvarlatılmış, düz bir uca sahip olmalıdır.

3.     Karotis shunt “T” kollu olmalıdır. T kolu aspirasyon, basınç takibi amaçlı kullanılabilmeli, şantın çıkarılmasını kolaylaştırmalıdır. İsteğe bağlı düz shunt modeli de olmalıdır.

4.     Karotis shunt 12 ± 2 cm uzunluğunda, 7F, 8F, 9F uç çaplı ve eşit uzunluklu olmalıdır. Hasta profiline göre gerekirse 7F, 8F, 9F uç çaplı ölçüler arasında değişiklik yapılabilecektir.

5.     Karotis shunt tekli ve steril paketlerde sunulmalıdır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim