• İhale No
  2147752
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  24 Kasım 2020 10:00
 • İdare
  Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Gaziantep
 • İşin İli
  Gaziantep
 • Yayın Tarihi
  20 Kasım 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

GAZİANTEP VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Şehitkâmil Devlet Hastanesi

Sayı : 48736255/....                                                                                                                         19/1 1/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın .İNTERNETTE YAYINLANMASI Tel : Faks :

 
   

Kıırıımumuzıın ihtiyacı olan (1) kalem İDRAR TETKİKİ ALIMI(840706) işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 24.11.2020 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi rica ederim.

24.11.2020- 10:00

ŞEHİTKÂMİL DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ ŞEHİTKÂMİL DEVLET HASTANESİ Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

EK: I Kalem İhtiyaç Listesi

Satmalmamn Yapılacağı Birim: ŞEHİTKÂMİL DEVLET HASTANESİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI:

1.   Türk Lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.    Teknik şartname www.sehitkamildh.gov.tr adresinden görülebilir. Teknik şartnamede belirtilen hususlara riayet edilecektir. NOT: Tekliflerinizi hastanemizin “sehitkamilsatinalma@gmail.com” mail adresine e-posta olarak gönderebilirsiniz.

NOT: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Malın muayene ve tesellümüne müteakip muhasebeye

intikal tarihinden itibaren, kurum ödeme imkanları dahilinde, 300 gün içerisinde TL (Türk Lirası) olarak yapılır.İdarenin zaruri nedenlerden dolayı 300 gün içerisinde ödeme yapamaması durumunda vade-faiz vb. hak ve alacak talebinde bulunulamaz.

PİRSULTAN MAM. ÇETİNEMEÇ CAD. P.K : 27500 GAZİANTEP

Telefon: 342 324 67 67 Dahili: 1461 - 1466 Faks: (LütfcııTckliflcrinizi Mail Ortamında Yollayınız) c-posla: sehitkamilsatinalma@gmail.com Elektronik ağ: http://schilkamiklh.saglik.gov.tr/

T.C.

GAZİANTEP VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Şehit kâmil Devlet Hastanesi

İhtiyaç Listesi


PİRSULTAN MAİL ÇETİN EMEÇ CAD. P.K ; 27500 GAZİANTEP

Telefon: 342 324 67 67 Dahili: 1461 - 1466 faks: {LütfcnTekl i ilerin izi Mail Ortamında Yollayınız) c-post a: sehitkam i Isalinalmafr/lgnıa il.com Elektronik ağ: htlp://schitkamiklh.sagiik.gov.tr/

TAM OTOMATİK İDRAR ANALİZİ CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1.    Tam otomatik idrar analiz cihazı verilecektir. Cihazlar idrarın kimyasal ve mikroskobik analizi dahil olmak üzere tam idrar tetkikini sonuçlandırabilecek kapasitede olmalıdır.

2.     Mikroskopi analiz cihazının ölçüm yöntemi; ‘Flow Celi Digital Imaging Auto Partide Recognition’ veya ‘Digital Imaging Celi Identification Using Image Processing Sofhvare’ yöntemlerinden biri olmalıdır.

3.     Cihazlar aşağıdaki parametreleri idrarda ölçebilmek veya kantitatif analizi yapabilmeli; sonuçları birim ve her sahada adet olarak rapor edebilmelidir.

a)     Kimyasal analiz parametreleri: glukoz, bilirubin, keton, dansite, eritrosit, pH, protein, ürobilinojen, nitrit ve lökosit.

b)     îdrar sediment analiz parametreleri: Epitel, eritrosit, lökosit, Lökosit kümesi, silendirler (granül, hyalen, mum vb.), kristal (kalsiyum oksalat, ürik asit, sistin vb.), maya, bakteri, mukus, sperm hücreleri ve diğer hücrelerin otomatik olarak sınıflandırılması ve görüntülü olarak değerlendirilmesine olanak vermelidir. Cihaz epitel hücrelerini yassı epitel ve yassı olmayan epitel hücresi olarak ayırabilmek ve sonuçları HPF biriminde verebilmelidir. Kullanıcı şekilli elemanları ekranda görebilmeli ve gerektiğinde tanımlama imkanına sahip olmalıdır.

4.     Cihazlara numuneler herhangi bir ön işlemden geçirilmeden verilebilmeli, numunelerin santrifüjüne gerek olmamalıdır. Cihaz dilüe numune ile çalışabilmelidir.

5.     Cihazlar saatte en az 70 idrar örneğini tam otomatik olarak kimyasal analizi ve mikroskopi si ile birlikte çalışabilme kapasitesinde olmalıdır.

6.     Cihazlar iki ayrı ünite şeklinde olmalıdır, numuneler raklarla yüklenmelidir. Numune transferi otomatik olmalıdır. Aynı anda her bir cihaza en az 50 numune yüklenebilmelidir ve sonrasında sürekli yükleme yapılabilmelidir.

7.     Cihazlar, en fazla 4 mL idrar numunesi ile çalışabilmelidir.

8.     Total test sayısını çalışabilecek miktarda vidalı kapaklı idrar kabı hastanelere verilecektir.

9.     Cihazlar, 1000 adet hasta sonucunu hafızasında saklamalıdır.

10.    Cihazlaı*, numuneleri barkod okuyucu ile tanımlayabilmelidir.

11.     Mikroskopik analiz cihazının ölçüm yöntemi flow celi digital görüntüleme yöntemiyse cihazlar analiz hassasiyetini arttırmak için her örnekten en az 480 fotoğraf görüntüsü alabilmelidir. Mikroskopik tam saha görüntüsü veren cihazlarda tek kullanımlık küvetler kullanılmalı ve örnekler santrifüj edilip sediment konsantre edildikten sonra en az 15 alan görüntüsü alınabilmelidir.

12.    Cihazlarda acil giriş modu bulunmalıdır.

13.     Cihazlar numunenin daıısitesini refraktometre ile 1.050’ye kadar lineer olarak tayin edebilmeli ve dansiteyi en az 0,005Tik hassasiyetle ölçebilmelidir.

14.     Yüklenici firma verilen her bir cihaz için en az 15 dk yetecek kapasitede kesintisiz güç kaynağı verecektir.

15.     Tam otomatik sistem cihazların mikroskobik sonuçları manuel mikroskobi sonuçlarıyla uyumlu olacaktır.

 

 

 

 
 

16.  İhale sonrası muayene kabul komisyonu gerekli görürse demonstrasyon istenebilecektir.

 
 

 

 

 

 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim