• İhale No
  2147773
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  24 Kasım 2020 18:00
 • İdare
  Kilis Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Kilis
 • İşin İli
  Kilis
 • Yayın Tarihi
  20 Kasım 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM BONE ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesiııin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

a . «Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç -/■?.*(/.....k.\.../2020 günü saat !4:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.

2.    Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.

3.    Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu

4.    Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç .12Q(.Y.Ü?.yjrniİ). gün içerisinde ödenecektir.

5.    Teklifinız kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır. ö.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.

7.    Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veyaHİl'.^.?.Y!^h?.^3!19.Şİİ?.9.,7?3!İ’.<r°nı. adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.

8.    Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine http://kilisism.saglik.gov.tr web sitemizden de ulaşabilirsiniz. lO.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER

Sıra

Cinsi

Miktar

Birim

Birim Fiyat

Toplam Tutar

1

YEŞİL AMELİYAT BONESİ BAĞCIKSIZ

60.000

ADET

 

 

 

TOPLAM(KDV HARİÇ)

 


 


 

Kilis Devlet Hastanesi                                                                                                         Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/l

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili: 1872 Faks:0348 814 10 15                                                    e-posta kilisdevlethastanesi@gmail com

İrt : HATİCE KIRICI

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 2fba49l4-ab68-45d3-bdda-479fcd2I7f47 kodu ile erişebilirsiniz. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

KİLİS DEVLET HASTANESİ
AMELİYAT BONESİ BAĞCIKSIZ
TEKNİK ŞARTNAMASİ

1-         Kolay yırtılmamak. hijyenik koşullarda üretilmiş olmalıdır.

2-         Ek verleri batmamalıdır.

3-         Her baş yapısına ve saç yapısına uygun olmalıdır.

4-         Her kutuda barkod olmalıdır.

5-         Yeşil renkte olmalıdır.

6-         Numune üzerinden değerlendirilecektir.

7-         Ürünler Hastane ambarına raf teslimi olarak gönderilecektir.


 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim