• İhale No
  2325692
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  15 Ekim 2021 09:00
 • İdare
  Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Karabük
 • İşin İli
  Karabük
 • Yayın Tarihi
  14 Ekim 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C

KARABÜK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 34771223/                                                                                                            14.10.2021

Konu: Teklife Davet

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne aşağıda belirtilen malzemelerin alınması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen malzemelerin piyasa fiyat araştırmasına esas olmak üzere 15.10.2021 09:00 tarihine kadar teklif mektuplarının doğrudan temin birimine teslimi gerekmektedir. İşin aciliyetine binaen faks olarak çekilebilir.

Evrim ÖZÇELİK AYDIN
Müdür Yardımcısı

yA—'

Hasta Adı: HAFİZE POLATKAN

Doğrudan Temin Teklif Cetveli

S.No

Malm/İşin Adı

Miktar

Birim

Birim Fiyat

Tutar

1

AP2230 FEMORAL COMP. BAĞ KESEN

1

ADET

 

 

2

AP2800 TİBİAL COMP.

1

ADET

 

 

3

AP2580 TİBİAL İNSERT

1

ADET

 

 

4

AP3180 ANT. KEMİK ÇİMENTOSU

2

ADET

 

 

5

AP3150 YARA YIKAMA SETİ

2

ADET

 

 

6

AP2420 PATELLAR KOMP.

1

ADET

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 


 

İDARİ ŞARTLAR

1-      )Teklitlerde kazıntı silinti olmayacaktır.

2-       )Teklitlerin teslim yeri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi olacaktır.

3-       )Fiyatlar K.D.V hariç olarak bildirilecektir.

4-       )Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile diğer tüm giderler istekliye ait olacaktır.

5-       )îstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.

6-       )Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, en az 30 takvim günü olacaktır.

7-       ) İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren tedarikçi veya hizmet sunucu firmanın faturayı ibraz etmesi üzerine en geç 400 (dörtyüz) gün içinde tedarikçi veya hizmet sunucuya ödeme yapacaktır.

8-       )İdarenin yazılı izni olmadan faturalar/hakcdişler devir veya temlik yapılamaz.

9-       )Teklif mektubu birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

10-       )Teklifler sonradan değiştirilmeyecek verilen teklifler yanlışlıklada verilmiş olsa verilen fiyat teklifleri geçerli olup teklifi veren firma ilgili malzemeyi vermeyi taahhüt eder.Teknik şartnameye uygun olmayan firmalar teklif veremez; şartnameye uygunluğu olmadığı halde teklif veren firmalar ilgili malzemeyi temin ederek hastanemize teslim etmek zorundadır.

11 -)TEKLÎF EDİLEN MALZEMENİN MARKA MODEL VE UBB KAYIT NUMARASI BELİRTİLECEKTİR. BELİRTİLMEYEN MALZEMELER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

12-       )TÎTUBBA KAYITLI OLAN BİR MALZEMENİN AYRICA ÜRETİCİ VEYA DÎSTRİBİTÖR FİRMALARCA BAYİLERİNÎNDE UTS' de TANIMLANMIŞ OLMASI ZORUNDADIR.

13-       )Hasta bazlı kullanılan malzemelerde set halinde teklife çıkıldığında setin tamamına teklif verildiğini ve teknik şartname' hükümlerini kabul’e taahhüt ettiğini beyan edecektir.

14-       )Aynı firma; setin tamamına teklif istenildiği halde setteki malzemelerin 3 (üç) defa tamamına teklif vermediği tutanakla tespit edilmesi halinde tutanak tarihinden itibaren firmaca verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15-       )KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ KARABÜK VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 2940034865

16-      )02.10.2015 tarihli genelgeye istinaden SUT eşleştirmesi olan malzemeler teklif edilecektir.

17-      )TEKNİKŞARTNAME

18-      ) Firma Tanımlayıcı No’ su yazılmalıdır.

19-      ) İdare (Ameliyat yapan hekimler) malzemenin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

FAX : (0370) 415 57 34-415 80 20 E-MAİL : karabukdogrudantemin@gmail.com

 

9

POSTERİOR UYUMLU MİS’E İZİN VEREN SABİT HYPERFLEX İNSERTLİ BAĞ KESEN TOTAL DİZ PROTEZİ

1.       Femoral Komponent Cobalt Crom ve Titanium ( Co-Cr- MO / Ti Al 4V Alloy) maddelerinden üretilmiş olmalıdır.

2.       Femoral Komponent anatomik yapıya sahip olmalıdır,sağ sol olarak ayrılmalıdır.

3.       Femoral komponentin insert üzerindeki rotasyonunu önlemek için iki kondil arası barla kapalı olup “Bağ kesen” uygulamada kullanılmak üzere kullanılacak olan Polyethylen çıkıntısı için yuvası olmalıdır.

4.       Femoral komponet 55mm den 75mm ye kadar 9 (DOKUZ) boy olmalıdır.

5.       Femoral komponent keşişinde .sistem 3,5,7,9 derece valgus açısından herhangi birini seçebilmelidir.

6.       Ürün tamamen anatomik yapıya uyumlu olması için Femoral Condilleri dıştan içe doğru 8 derecelik bir açıya sahip olmalıdır.

7.       Set minimal insizyona izin vermelidir ve aynı setle ps ve er set kullanılabilmelidir.

8.       Tibial komponent üniversal olmalıdır.

9.       Tibial Komponent Titanium ( Ti 6 Al 4V Alloy) malzemelerinden üretilmiş olmalıdır.

10.     Tibial komponent ile insert birbirine ilave olarak önden kilitlenebilmeli ve bu amaçla üretilmiş olan ” kilitlenme kaması” tibial komponent ile birlikte paketlenmiş ve Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.

11.     Tibial İnsert kalınlığı ikişer mm artacak şekilde en az 5 (beş) boy ve 5 (beş) genişlikte toplam 25 (yirmibeş) ayrı ölçüde kullanım imkanı sağlayacak şekilde olmalıdır.

12.     Tibial komponent uygulama ve endikasyonların değişikliği açısından 4 (dört) ayrı dizaynda üretilmiş (keel, I- beam, Flutted, Cruciate) tibial stem takılabilmelidir.

13.     Tibial stem uygulama ve endikasyonların değişikliği açısından, 2 (iki) ayrı boyda (40mm ve 80mm) olarak üretilmiş olmalı ve bağlantı vidası ile birlikte paketlenmiş olmalıdır.

14.     Femoral komponentin insert üzerindeki aşındırma etkisini minumuma indirmek için,Tibial insert Arcom Processed Polyethylene (UHMVVPE) ( Argon Packed Compressien Moulded Polyethylene) tekniği kullanılarak üretilmiş olmalıdır.(Belgelenme!idir.)

15.     Femoral Komponent ve tibial insert arasında size bağımlılığı olmadan (interehangable) kullanılabilmelidir.(En küçük size femoral kompenet ile en büyük boy tibial tray aynı anda kullanılabilmelidir.)

16.     Patella üç pegli olmalı ve protezin kullanım ömrünü ve konforunu arttıran Arcom Polyethylene malzemesinden üretilmiş olmalıdır.Ayrıca tek peg seçeneğide bulunmalıdır.

AP2230 FEMORAL COMPONENT BAĞ KESEN

1

ADET

AP2800 TİBİAL COMPONENT

1

ADET

AP2580 TİBİAL İNSERT BAĞ KESEN

1

ADET

AP2420 PATELLAR COMPONENT

1

ADET

AP3220 BONE CEMENT

1

ADET

AP3180 ANTİBİYOTİKLİ BONE CEMENT

1

ADET

AP3150 BASINÇLI YARA YIKAMA SETİ

1

ADET

AP3160 BASINÇLI YARA YIKAMA UCU

1

ADET

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim