• İhale No
  2325693
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  15 Ekim 2021 09:00
 • İdare
  Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Karabük
 • İşin İli
  Karabük
 • Yayın Tarihi
  14 Ekim 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C

KARABÜK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 34771223/                                                                                                            14.10.2021

Konu: Teklife Davet

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne aşağıda belirtilen malzemelerin alınması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen malzemelerin piyasa fiyat araştırmasına esas olmak üzere 15.10.2021 09:00 tarihine kadar teklif mektuplarının doğrudan temin birimine teslimi gerekmektedir. İşin aciliyetine binaen faks olarak çekilebilir.

Evrim ÖZÇELİK AYDIN

Metin Kutusu: Müdürirdımcısı

TKs-

Hasta Adı: SADİYE TUZCU

 
   

İDARİ ŞARTLAR

1-      )Tekliflerde kazıntı silinti olmayacaktır.

2-       )Tekliflerin teslim yeri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi olacaktır.

3-       )Fiyatlar K.D.V hariç olarak bildirilecektir.

4-       )Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile diğer tüm giderler istekliye ait olacaktır.

5-       )İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.

6-       )Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, en az 30 takvim günü olacaktır.

7-       ) îdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren tedarikçi veya hizmet sunucu firmanın faturayı ibraz etmesi üzerine en geç 400 (dörtyüz) gün içinde tedarikçi veya hizmet sunucuya ödeme yapacaktır.

8-       )İdarenin yazılı izni olmadan faturalar/hakedişler devir veya temlik yapılamaz.

9-       )Teklif mektubu birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

10-       )Teklifler sonradan değiştirilmeyecek verilen teklifler yanlışlıklada verilmiş olsa verilen fiyat teklifleri geçerli olup teklifi veren firma ilgili malzemeyi vermeyi taahhüt eder.Teknik şartnameye uygun olmayan firmalar teklif veremez; şartnameye uygunluğu olmadığı halde teklif veren firmalar ilgili malzemeyi temin ederek hastanemize teslim etmek zorundadır.

11 -)TEKLÎF EDİLEN MALZEMENİN MARKA MODEL VE UBB KAYIT NUMARASI BELİRTİLECEKTİR. BELİRTİLMEYEN MALZEMELER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

12-       )TÎTUBBA KAYITLI OLAN BİR MALZEMENİN AYRICA ÜRETİCİ VEYA DİSTRİBÎTÖR FİRMALARCA BAYİLERÎNÎNDE UTS' de TANIMLANMIŞ OLMASI ZORUNDADIR.

13-       )Hasta bazlı kullanılan malzemelerde set halinde teklife çıkıldığında setin tamamına teklif verildiğini ve teknik şartname hükümlerini kabul’e taahhüt ettiğini beyan edecektir.

14-       )Aynı firma; setin tamamına teklif istenildiği halde setteki malzemelerin 3 (üç) defa tamamına teklif vermediği tutanakla tespit edilmesi halinde tutanak tarihinden itibaren firmaca verilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15-       )KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ KARABÜK VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 2940034865

16-      )02.10.2015 tarihli genelgeye istinaden SUT eşleştirmesi olan malzemeler teklif edilecektir.

17-      )TEKNİKŞARTNAME

18-      ) Firma Tanımlayıcı No' su yazılmalıdır.

19-      ) İdare (Ameliyat yapan hekimler) malzemenin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta serbesttir.

FAX : (0370)415 57 34-415 80 20 E-MAİL : karabukdogrudantemin@gmail.com

TCK TOTAL KALÇA PROTEZİ

AcetabularTitanium Metal Shell implantlar 044, 046,048,050,052,054,056,058,060,062. 064 mm çaplarında olmalıdır. İstenildiğinde 066, 068, 07Omm çaplarıeklenebilmelidir

AcetabularTitanium Metal Shell implant çimentosuz kullanıma uygun tiplerinin dış yüzeyi HA (Hidroksi Apatit) veya dual kaplamalı (HA+Titanyum Plazma Spray) olmalıdır.

Acetabular Metal Shell implantları üzerinde 3 adet vida deliği olmalıdır. Vida delikleri vidaların gömülmesine izin verecek şekilde olmalıdır. Vida takılmayan delikler tıpa ile kapatılmalıdır.

Metal Shell implantların dış yüzeyinde acetabulumatutunmunu sağlayacak oluklar bulunmalıdır.Metal Shell implantlarının tepe noktasında yerleştirme veya çıkarma için M8 yivli çakma çıkarma deliğiolmalıdır.

AcetabularLinerimplantlar 28mm-32mm-36 mm küreler ile uyumlu çalışan seçenekleriolmalıdır.

AcetabularLinerimplantlar 0- 10°-20° açılı tip olarak Metal Shell implantlar ile uyumlu çalışabilir yapıdaolmalıdır.

Set içerisinde AcetabularLinerimplantları Metal Shell implantlardan ayırmak için ayırıcı Metal Shell Cup Spreaderbulunmalıdır. AcetabularTitanium Metal Shell ve Linerimplantlar 28nun-32 mm-36 mm kürelerle sorunsuz biçimde çalışır vaziyette kontrolleri yapılmış biçimdesunulmalıdır.

Set içerisinde AcetabularMetalShell denemeleri, Acetabularreamerlar,deneme

insertler,deneme insert çakıcı küre, mafsallı tornavidalar, flexibledriller ve çakma çıkarma aletleri tam olmalıdır.

AcetabularTitanium Metal Shell ile birlikte kullanılan Starex Vidaları spoııgioz yapıda selftapping özellikte olmalıdır. Starex vidaları ISO 5832-3 kalite titanyum malzemeden olmalıdır. Starcx vida boyları 15-20-25-30-35-40-45-50mm şeklinde olmalıdır. İstenirse 55-60mm ölçüsünde vidalareklenmelidir.

Acetabular Metal Shell üzerinde bulunan ve hasta üzerine takılması sonrası boş kalan bağlantı deliklerini kapatmak için kullanılan

tıpa vidaları M7xl yivözelliğinde

olmalıdır.

028 Modüler Küre' 1er -3/0/+3/+6/+9/+12 ölçülerinde olmalıdır. İstenirse +15 boyutunda küreler tedarikedilebilmelidir.

Modülar KiireMer gamma steril olmuş şekildesunulmalıdır.

032 ve 036 küreler ISO 5832-9 standardına uygun paslanmaz çelik, ISO 5832-3 standardına uygun titanyum ınalzeımedenolınalıdır

-      Kalça deformasyonlarının iyileştirilmesinde kullanılan kare kesitli protezler ISO 5832-3 kalitesindeki titanyum malzemeden olmalıdır.

-      Kare kesitli protezler 130-135-140-150-155-160-165-170-175-180-185- 190mm ölçülerinde her birinden 1 er adet olarak 12 boy set

içerisinde yer almalıdır.        - Protez gövdesi rotasyonu önlemek için kare kesitli olmalıdır.

-      Stemlerin 1/3 proximaliPoroz+HA .Kaplamalı (Dual) olmalıdır.    - Stemler

yakalıksız olmalıdır.                      - Kare kesitli protezlerin boyun açısı

135° ,protez konikleri 12/14 ölçüsünde olmalıdır.     - Stemlerin

raspaları modularolmalı ,aynı zamanda deneme protezi olarak kullanılabilmelidir.

-      Kare kesitli protezler schaft kısımlarının kemik tutuculuğunu arttırmak için blasting yöntemi ile yüzey pürüzlüğii arttırılmış olmalıdır.

-      Kare kesitli protez şaftlarının gövde kısmınlarında çakma ve çıkarma işlemleri için tutucu deliği yer almalıdır.

. - Kare kesitli protez şaftlarının proximal kısmında tendon delikleri olmalıdır.

-      Kare kesitli protezler gamma steril yapılmış biçimde sunulmalıdır.

-      Set içerisinde ımodular raspaların tutucusundan iki adet olmalıdır.

-      Set içerisinde chisel, kumpas, ,ilk giriş reaınerı .keskiler ve diğer çakma çıkarma aletleri tam olmalıdır.

-İstenildiği taktirde ürüne ait malzeme spektlerini içeren kalite belgesi, yapılan kimyasal ve fiziksel test ve deney sonuçlan gösterir raporlar ibraz edilmelidir.

-     

           
   
     
     
 
 

Protezler ağzı kapalı gamma sterile uygun özel poşetler içerisinde sunulmalıdır.

MALZEME LİSTESİ

SUT KOD

ADET

DUAL KAPLI STRAHT FEMORAL STEM

AP2050

1 ADET

ACETABULAR SHELL DUAL KAPLI

AP1490

1 ADET

METAL SHELL LINER

AP1600

1 ADET

METAL HEAD28MM

AP1750

1 ADET

METAL HEAD 32 MM

API800

I ADET

METAL HEAD 36 MM

AP1860

1 ADET

STAREXSCREW

AP1670

3 ADET

TROCHANTER GRİP CABLE

AP3920

10 ADET

 


 

BASINÇLI YARA YIKAMA SETİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1-     Sistem kendinden bataryalı sisteme sahiptir.

2-    Çift kanallı olup aynı anda basınçlı yıkama ve emme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

3-    EIceğin üzerinde marka logosu yer almalıdır ve elcek el ergonomisine uygun olup rahat kullanılabilmelidir.

4-    Setin tüm parçaları uygulama ucu dahil tek steril pakette olmalıdır.

5-    Sterilizazyon işlemi etilen oksit ile yapılmış olmalıdır.

6-    Batarya bölmesi steril alanda elceğin dışında olmalıdır.

7-    Tüm nitrojen ve oksijen kaynaklarına kolayca takılabilmelidir.

8-    Üç basamaklı değişken kontrol ve sürekli değişken kontrol olmak üzere iki operasyon modu olmalıdır.

9-    Ambalajın üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.

10-    Sistem tamamen steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

11-    Tibial flow tip silikonludur.Silikon latex içermemelidir.

12-    Femoral kanal tip humerus intramedüler kanal yıkaması için kullanılabilir olmalıdır.

13-    Femoral kanal yıkama aparatı 26cm +/-4 cm olmalıdır.

14-    Sistem CE, ve ISO 13485 belgelerine sahip olmalıdır.

15-    Kutu içerisinde ürün kullanım kılavuzu olmalıdır.

16-    Uçlar tek kullanımlık olmalıdır.

SUT KODU : AP3150

 

 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim