• İhale No
  2348248
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  26 Kasım 2021 10:00
 • İdare
  Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Aydın
 • İşin İli
  Aydın
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

 

 

T.C.

AYDIN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Söke Fehime Faik KOCAGÖZ Devlet Hastanesi

 

 

Sayı : 81866290-930/                                                                                                                        25.11.2021

Konu: Fiyat hak.

           

           

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan miktarları ve özellikleri aşağıda gösterilen Beyin Cerrahi Sarf malzemeler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinin (f) bendi gereğince Birim Fiyat üzerinden satın alınacaktır.

            KDV hariç aşağıda istenen şartları taşıyan teklifinizi 26.11.2021 tarihi saat 10:00’a kadar Hastanemize kapalı olarak ulaştırılması veya 0.256.512.46.94 nolu faksa gönderilmesini rica ederim.

 

 

Uz. Dr. Hasibe ÖZGEÇEN DİNCEL

                                                                                                                                               Baştabip

 

 

dilan.kurtcebe@saglik.gov.tr           

Tlf: 0.256.518.23.61/2105

Faks: 0.256.512.46.94

1- İhale konusu mal Hastane Ambarına teslim edilecek olup, nakliye, vergi, resim, harç ve sigorta yükleniciye aittir

2- İhale konusu mal için KDV hariç fiyat verilecek olup, rakam ve yazı ile belirtilecektir.

3- Alımın ve teklifin geçerlilik süresi 30 gündür. Malın tamamı tek seferde alınacaktır.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı bildiririz.

5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere İdaremizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde İdaremiz çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olunamaz.

6- Ödeme Muayene ve Kabul Komisyonu raporunun oluşturulmasından sonra Fatura tarihinden itibaren en geç yüzelli (150) gün içinde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince yapılacaktır. Sözleşme yapıldığı takdirde ödemeye esas olacak meblağ üzerinden %0. 9,48 (Bindedokuznoktakırksekiz) oranında sözleşme bedeli alınacaktır.

7- İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASINI (BARKOD / ÜTS NUMARASINI) VE ÜRÜNÜN MARKASINI TEKLİFLERİNDE YAZILI OLARAK BELİRTECEKLERDİR. (09.01.2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler) (Bu yönetmelikler dışında kalan ürünler için UBB kaydı aranmayacaktır.)

8-Alınacak mal EN DÜŞÜK fiyat esasına göre değerlendirilecek olup, alınacak mal sipariş verildikten sonra şartnamede belirtilen ameliyat gününden 1 (bir) gün önce Kurumumuza teslim edilecektir.

9- Teklif veren firmalar İstenilen tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

10- Alınacak malın özellikleri:  Aşağıda ve Ekli Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir.

Hasta Adı: Serpil SÖNMEZ

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

S.N

Birim fiyata esas iş kaleminin adı

SUT Kodu

UBB Kod No

GMDN Kod No

Miktarı

Birim Fiyatı

Toplam Fiyatı

1

Posterior Faset Füzyon İmplantı

103090

 

 

2 Ad.

 

 

                                                                                                                                  Firma Adı

     Kaşe-İmza

 

POSTERIOR FASET LİMİTASYON İMPLANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ Sut kodu: 103.090

1.   İmplant titanyum, crom cobalt ve peek malzemeden imal edilmiş olup MR uyumlu olmalıdır.

2.    Sistem faset vida stabilizasyon sistemi ile faset implant sisteminin tek set

içinde kullanılır hali ile kombine şekilde olmalıdır.

3.    Sistemdeki faset implantı exantrik mafsallı ve expandable plaklı olmalıdır

lamına yüzeyini tam olarak kavramalıdır.

4.    İzlenebilirliği sağlayabilmek için tüm ürünler üzerinde üretici firma logosu

.malzeme üretim tarihini tanımlayan lot numarası ve CE arması sterilden

etkilenmeyecek şekilde lazer teknolojisi ile yazılı olmalıdır.

5.    Sistem Posterior olarak lomber , torakal ve servikal bölgede uygulanabilir

olmalıdır.

6.    Sistem İnferior ve Superior Faset’lerin fıksasyonuna uygun olmalıdır.

7.    Alt ve üst yüzeylerinde geri çıkmayı önleyecek şekil ve açıda dişler

bulunmalıdır.

8.    İmplanün üzerinde greft yerleştirebilmek için boşluklar bulunmalıdır.

9.    Sistem tüm omurga çeşitlerinde ve farklı anatomik yapılarda kolay

kullanılabilmesi için farklı çap ve uzunluklarda olmalıdır.

10. Sistem içinde uzunluk olarak 1 lmm den başlayıp 17 mm ye kadar l’er

mm aralıklarla artan boy seçenekleri olmalı ve tüm boyların birebir

denemeleri bulunmalıdır.

11. Set içerisinde ameliyatta kullanılmak üzere hazır ütanyum ve peek

olarak farklı boy ve çap seçeneğinden en az 4’er adet olmalıdır.

12. Set içinde faset eklemini drillemek için tap ve kaullu dril

bulunmalı.dril ve tapler kanül sayesinde derinlik ölçmeye fasetin yerini

ayarlamaya yardımcı olmalıdır.

13. Faset implantlan minimal invaziv ve perkutan girişimlerde

kullanılabilmeli ve set içinde iç içe geçen cerrahi kesıyı minimal standarda

getiren dilatatör ve perkutan el aletleri bulunmalı.

14. Sistem Bilateral olarak uygulanmalı ve faset eklem yüzeyleri arasına dikey

düzlemde yerleştirilerek faset stabilizasyonunu maximum seviyede tutarken,

faset eklemlere minimum hasar verecek düzeyde tasarlanmış olmalıdır.

15. Tüm malzemeler ve konteynerler sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

16. Sistemin tüm parçalan birbirine uyumlu ve tek marka olmalıdır.

17. İmplantların CE belgesi olmalıdır.Tüm ürü

 

kayıtlı olmalıdır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim