• İhale No
  2348251
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  28 Kasım 2021 10:00
 • İdare
  KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • İhale İli
  Kırşehir
 • İşin İli
  Kırşehir
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

Sayı: 75990205-869 - 2321

 
  Metin Kutusu: TEKLİF MEKTUBUDUR
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalnıa birimine fax /mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Konu: Hilmet/Malzeme Alımı

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 -16 Dahili: 1878-1879-1898 Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

E-mail:                    kirsehireah.salma@saglik.gov.tr

 

 

 

NOT:Teklif mektupları cn geçsL^/J./.../2021-Saat: A Ç} t

Kadar Salmalma Birimine Ulaştırılmalıdır. —L—                                '                                               V S

SIRA

UBSUTS aASKOONO

MALZEMENİN CİNSİ

MARKA

MODELİ

MİKTARI

BİRİM

FİYAT

TOPLAM

FİYAT

 

 

Hastanemiz Hemodiyaliz Ünitesinde kullanılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen HEMODİYALİZ KATATER UZUN SÜRELİ TÜNELLİ SİMETRİK veya AYRIK UÇLU(KALICI) temini

 

 

 

 

 

1

 

HEMODİYALİZ KATATERİ (14.5 Fr-23cm)

 

5

ADET

 

 

2

 

HEMODİYALİZ KATATERİ (14.5 Fr- 42cm)

 

5

ADET

 

 

EK: TEKNİK ŞARTNAME toplam -

 

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Teklif Birim Fiyatlan KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.

2-         Silinti,  kazıntı ve inıza kaşe bulunmayan teklifler değerlenirmeye alınmayacaktır.

3- Numune İstenildiği taktirde numune en kısa sürede satmalına birimine gönderilecektir.

4-              UBB/UTS  kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanmılanmış olması gerekmektedir.

5-                 Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazılan gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların “ TIBBÎ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

6-            İstekliler    listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.

7-                Sözkonusu            alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.

8-             idaremiz    mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

9-                        Değerlendirmemiz    kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir.Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.

10-                 Malzemeler         Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.

11-        Teklif           veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idaremiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idaremiz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

13-       Alım             uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ. İMZA VE KAŞE :

 

HEMODİYALİZ KATETER UZUN SÜRELİ TÜNELLİ SİMETRİK veya AYRIK UÇLU (KALICI)

1. Hemodiyaliz uygulamaları için üretilmiş olmalıdır.

2.  Jugular, Subklavien ve Femoral venlere uygulanabilmelidir,

3.  Kateterin gövdesi Carbothane malzemeden üretilmiş olmalı, bu özellik belgelendirilmelidir.

4. Kateterin üzerinde bir (1) adet cuff bulunmalıdır.

5. Kateter 14-14.5-15 Fr kalınlığında, cuff - uç arası: 19 cm-23 cm-27 cm- 28 cm-31 cm-33 cm-35 cm ve 42cm- 45 cm seçeneklerinden birini karşılamalıdır. Ambalajın üzerinde mutlaka cuff-uç arası uzunluk belirtilmelidir.

6.  Kateter iki lümenli ve Radyoopak özelikte olmalıdır.Kateter lümen dizaynı ‘’Double- D ‘5 şeklinde olmalıdır.

7. Kateter yuvarlak olup, Seldinger yöntemi ile takılabilir olmalıdır.

8. Lümeıı konnektörleri üzerinde kateterin boyu, uzunluğu, Priming Volümleri yazılı olmalıdır.

9.  Kateter vücut içerisinde kalan uçları simetrik olmadır. Bu simetrik özellik her iki taraftan bakıldığında aynı görünmelidir. Kateterin distal ucu; 2.5cm olmalıdır. Bu özellik broşür de gösterilmelidir.

10.  Kateterin distal ucu SİMETRİK veya AYRIK UÇLU olmalıdır, basamaklı (düz tip) veya ayrık uçlu olmamalıdır.

11. Kateterin uç kısmında Arter ve Ven çıkışlarının haricinde Lazer kesimli eşkenar dörtgen yapıda geniş kenar oyukları olmalıdır.

12. Kateter High Flow özelikte olup 450-500 ml/min akımda çalışabilmelidir.

13. Kateterin Ortalama Resirkülasyon oranı %2 den düşük olmalıdır.

14.  Ortalama Resirkülasyon oranı; broşür ve bilimsel çalışma ile belgelendirilmelidir.

15.  Kateterin Apart Sheath’i ‘Valfli’ olmalıdır. Bu özelliği ile tünel açılması sırasında kan akışını engellemelidir.

16. Kateterin Extensions uzantıları şeffaf silikonlu malzemeden üretilmiş olup çok kolay kapatılabilmelidir. Kateterlerin daha uzun sürede kullanılabilmesi için klempler direnci kuvvetli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

17. Kateterin tespiti için sütur atmaya olanak verebilecek sabit hub kısmı bulunmalıdır.

18. Kateter ve takma aparatları, aynı pakette, çift ambalajda ve etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

19.  Kit içerisinde en az aşağıdaki aksesuarların bulunması gerekmektedir.

a.  1 Adet 14-14,5-15f Kateter

b.  1 adet 18G 7 cm İntroducer İğne

c.  1 adet 0.038 inç 70 cm J/Straight Kılavuz Tel

d.  1 adet 10-12 cc lik Enjektör.

e.  1 adet 16 Fr Pull-Apart Slıeath (valili), PTFE

f.  14 Fr ve 12 Fr iki adet Dilatör bulunmalıdır.

g.  .1 adet Bistüri (#11)

lı. 1 adet Tunneling Stylet i. 2 adet Yara Örtüsü j. 4 adet Gaz Tampon

20.  1 Adet kilitleme mekanizması olan valfli apart sheath ‘i olmalıdır. Bu özelliği ile hava embolisi ve kan sızıntısı riskini minimalize etmelidir.

21.  İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırınızı, ven yolu için mavi renkli birer konnektör bulunmalıdır.

22.  Ürün kullanıcı tarafından değerlendirilecektir.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim