• İhale No
  2348254
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  26 Kasım 2021 17:00
 • İdare
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.                                                                       * "i"\

SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Sayı : 83529411-10//1903

Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)                                                                                                                  25.11.2021

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu pullanarak fiyat vermeniz rica olunur.

 
   

TEKLİF VERMEYİ; DAVET (Doğrudan Temin)

S.No

Malzeme/İşin Adı.

Sui Kodu

Ubb Kodu

Miktarı

Birimi

Tes. Tarihi

Birinf Fiyal TL "

Toplam 7iyat TL ’

1

VENO-ARTERİ YEL ECMO ARTERtYEL KANÜL

KV1046

 

7

Adel

 

 

 

2

GREFT DACRON DÜZ (TÜP GREFT)

KV1108

 

15

Adet

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

klan Şartlar

I .Fiyallar KDV I lariç verilecektir

1 Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı {Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir 3 Piyasa Fiyat araştırma mektuplar 26/11 2021 TARİH VE SAAT I 7 00 ’a kadar kıırııımımııza ulaştırılmalıdır I Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir

5.Varsa; tekli I' edilen malzemeye ait IJBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı mimara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur

6 Ödeme eıı geç 150 ( YUZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktır 7. idaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.

K İdaremiz en düşıik fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir

9.  Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir

10. Tek lif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul elmiş sayılır

1 I Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir

12.              Uygun        görülmeyen malzemelerin altını yapılmayacaktır

13.                 Hastane    Yöııetiliciligiıniz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir

14   l iııkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden baıkod eşlelirilmelerim yanlış.hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir

15  Fiım mal alanlarında karara bağlanan firmalardan satış izin belgesi sunması istenecektir

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K.l Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüstl) Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL) Dahili: 1614-1625-1629-1615 Bilgi İçin: HAŞAN ALTUNÖZ Faks: 0264 275 67 40 Li-maiI : Doğrudan temin için: sealidogrudantemin@gmail.com

 

S.NO

MALZEME ADI

BİRİMİ

1

VENO-ARTERİYEL ECMO ARTERİYEL KANÜL

Adet

 

VENO-ARTERIYEL ECMO ARTERIYEL KANUL

1.  Radyoopak biyouyumlu poliüretan (PUR)’dan imal edilmiş olmalıdır.

2.   Kink resistant, ince duvarlı ve wire-reinforced olmalıdır.

3.   Tercihen kanül biyouyumluluğu arttıran, kovalent ve iyonik bağlar ile stabilitesi sağlanmış, albumin-heparin kombinasyonuna (bioline) sahip bir kaplama teknolojisi ile kaplanmış olmalıdır.

4.   Kanül perkütan girişime uygun olmalıdır,

5.   Kanül içinde yumuşak uçlu bir obturator olmalıdır.

6.   Kanül arkasında kanülün sahip olduğu bioline kaplamalı bir adet monteli 3/8 luerlook konnektör olmalı, konnektöre monteli kırmızı renkli bir ajutaj olmalıdır.

7.   Arteriyal ECMO kanülleri 15-17-19-21-23 Fr çap ve en az 40 cm uzunkluk seçeneklerine sahip olmalıdır.

8.  Arteriyal ECMO kanüllerinin distal bölümünde en az 4 adet yan deliği olmâlıdır.

9.                                            Gerektiğinde   hasta propiline uygun olarak istenilen boyutlarda değigtirijj^ijrajr.

 


 

'an

 

S.NO

MALZEME ADI

BİRİMİ

2

GREFT DACRON DÜZ (TÜP GREFT)

Adet

GREFT DACRON DÜZ (TÜP GREFT)


 

1.Polyester dacron yapıda olmalıdır.

2.Sızdırmazlık ve terleme olmamalıdır.

3.                  Özel    bir sütur kullanımı gerekmemelidir.

4.                                         Pre-clotting      gerektirmemelidir.

5.        % 100 doğal Bovıne Collagen ile kaplı olmalıdır. ö.Fomıaldehid , gluteraldehit gibi kimyasallar ihtiva etmemelidir.

7.0ptimal velour yapısı, düzgün psodointima tabaka oluşturmasını kolaylaştırmalıdır.

8.                                             İmplantasyon  esnasında bükülmeleri ve dönmeleri önlemek için, graft boyunca düz bir çizgi bulunmalıdır.

9.                    Graft  Woven (dokuma) şeklinde üretilmiş olmalıdır.

10.                   Graft 6 mm’den 34 mm’ye kadar geniş bir size profiline sahip olmalıdır.

11 .Graft Woven kutularında kesinlikle Termokoter bulunmalıdır veya firma tarafından greft miktarı kadar termokoter teslim edilmelidir.

12.Sterilizasyon yöntemi gamma veya etilen oksit olmalıdır.

13.                                  Malzeme            steril, orijinal çift ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası belirtilmelidir.

14.                         Teslim        edilecek malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.

15.                              Numune   verilmelidir.

16.                       Teklif          veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB, lot numarası, Sut kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

17.                            Greftler     gerektiğinde hastanenin isteğine göre diğer bir numara ile değiştirilmelidir.

18.                   Ürün tekrar steril edilebilir olmalıdır.

 


 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim