• İhale No
  2348258
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  26 Kasım 2021 17:00
 • İdare
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

s-, m              .   w».   .             \                                 9 v/ + !

Sakarva Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sayı : 83529411-10//1902

Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)                                                                                                                           25.11.2021

 
  Metin Kutusu: İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı: proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu vermeniz rica olunur.

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile salın alınacaktır.

TEKİ.II VERMEYE DAVET (Doğrudan Temin)

İdari ve

S.No

Malzeme/İşin Adı

Sut Kodu

Ubb Kodu

Miktarı

Birimi

Tes. Tarihi

Birim Fiyat TL '

Toplanı Fi\ni Tt '

1

ENDOSKOPİK

U1.; 1 ’ RA SON OG RAF İ P ROB ü DOĞRUSAL-L1NEAR

 

 

1

Adei

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

İdari Şartlar

I.Kiynllar KDV Hariç verilecektir

2 Vereceğini/ fiyat idaremize teslim llyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.

.VPiyasa Fiyat araştırına mektuplar 26/12/2021 TARİH VE SAAT:17 'a kadar kunıınıımııza ulaştırılmalıdır.

4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir

5 Varsa, teklıl edilen malzemeye ait LfBB KODU mutlaka belirtilecektir Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Teklillerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur

6.          Ödeme        en geç 150 ( YÜZK1.L.İ ) gün içerisinde yapılacaktır

7. İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.

S İdaremiz en düşük liyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir

Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına Oneıııe sahiptir

10 Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır

11  Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir

12 Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır

13.Hastane Yönet iticiliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir

M.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletinlmelermı yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rilcu edilecektir 15.Tüm mal atımlarında karara bağlanan firmalardan satış izin belgesi sunması istenecektir

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K.I Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü) Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL) Dahili: 1614-1625-1629-1615 Bilgi İçin: MASAN ALTUNÖZ Faks: 0264 275 67 40 E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

NO______________________________ MALZEME ADI__________________

1 İENPOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ PROBU DOĞRUSAL - LINEAR

Kablosuz Prob Teknik Şartnamesi

1: TANIM:

1.1.8u teknik şartname, kurumumuz için alınacak olan kablosuz probu tanımlamaktadır,

1.2.Teklif edilecek prob, üretici firmanın halen üretimde olan ve renkli doppler görüntülemeyi destekleyen, görüntü kalitesi yüksek modeli olmalıdır.

2. Vazgeçilmez Gene! Özellikler:

Bu bölümde yer alan maddeler ihaleye katılan firmaların teklif edecekleri probda kesinlikle bulunması gereken teknik özellikleri tanımlamaktadır.

2.1.              Teklif edilen kablosuz prob, yüksek duyarlılıkta görüntü kalitesi ve ilerde gerçekleşebilecek teknolojik ilerlemelerin sisteme kolayca adapte edilmesini sağlayacak tümüyle dijital tasarıma sahip bir prob olmalıdır.

2.2.               Kablosuz prob teknolojisine sahip olmalıdır. Kablosuz prob ile alınan görüntüler, vvireless teknolojisi ile IOS ve Android Sistemi Ne çalışan tablet ve cep telefonuna, gerçek zamanlı olarak aktarılabilmelidir.

2.3.               Uzun ömürlü batarya ile desteklenmiş olacak, 1 saat sure ile batarya ile inceleme yapmaya müsait olmalıdır. Tablet ve cep telefonu üzerinde batarya durumu izlenebilmelidir.

2.4.               İstenildiğinde opısyonel olarak ücreti karşılığında tablet için uyumlu taşıyıcı araba verilebilmelidir.

2.5.              Kablosuz prob ile genel klinik amaçlı akciğer, muskuloskeletal, vasküler, yüzeyel doku, meme, sinir blokajı çalışmaları yapılmalıdır,

2.6.              Aşağıda tanımlanan modlarda çalrşma yapılmalıdır:

•                B-mod

•               M-mod

•               Power Doppler

•               Renkli Doppler

2.7. İmaj kalitesi, kullanım kolaylığı ve aynı probun değişken dericiliklerde kullanılabilirliği açısından multifrekans veya geniş bant aralıklı {wide band) prob teknolojisine sahip olmalıdır.

2.S. Zaman-kazanç, derinlik-kazanç (TGC, DGC vb.) ayarları otomatik olarak yapılabilmelidir,

2.9.  Mesafe, trace, elips ölçümşleri yapılabilmelidir.

2.10.     Görüntü kaydı yapılabilmelidir.

2.11.    Bulut sistemine imajlar iletilebilmeli ve istenildiğinde bulut sisteminden kullanıcılar imajlara ulaşıp değerlendirme yapabilmelidir.

2.12.     İstenildiğinde opsiyonel olarak ücreti karşılığında DICOM özelliği eklenebilmelidir.

2.13.    Tablet yada cep telefonundaki gerçek zamanlı görüntüler, Live özelliği kullanılarak, uzak bir noktada bulunan bir başka tablet yada cep telefonuna real-time (gerçek zamanlı) aktarabilmelidir

2.14.    Teklif edilen prob uluslararası standardında IP67 su geçirmez özelliğe sahip olmalıdır. Bu özellik orijinal kataloglar üzerinden belgelendirilmelidir.

2.15.     İstenildiğinde opsiyonel olarak ücreti karşılığında Pulsed-VVave Doppler özelliği eklenebilmelidir.

2.16.     İstenildiğinde opsiyonel olarak ücreti karşılığında Elastografi özelliği eklenebilmelidir.

2.1 /. istenildiğinde opsiyonel olarak ücreti karşılığında Needle Enhance (iğnenin görünürlüğünü artıran yazılım) eklenebilmelidir,

2.18.     1 adet en az 10.2 inç retina ekran tablet verilecektir.

2.19.                Temel özellikleri aşağıda belirtilen prob verilecektir.

2.19.               1 Adet en az 4-13 MHz arasındaki frekanslarda çalışan, en az 192 kristalli multifrekans veya wideband (broadband) lineer prob

2.20.    TİTUBB BİLGİ BANKASINA KAYITLI OLMALIDIR.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim