• İhale No
  2348261
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  29 Kasım 2021 11:00
 • İdare
  Iğdır Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Iğdır
 • İşin İli
  Iğdır
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T. C.

SAĞLIK BAKANLIĞI İĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Başkanlığı İğdır Devlet Hastanesi

Sayı : 87364060-949                                                                                                                            25/11/^0^1

Konu : Teklife Davet

Sayın :.............

Tel: Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem ANJİO BİRİMİNE 3 KALEM MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 29.11.2021 tarih ve saat 1 l:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

 

 

29.11.2021 - 11:00 İĞDIR DEVLET HASTANESİ İĞDIR DEVLET HASTANESİ AMBARI Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

İhtiyaç Listesi

Sıra

No

Ürüıı

Kodu

Malın / İş Kaleminin Adı

UBB

Kodu

SUT

Kodu

Miktar

Birim

Birim

Fiyat

Tutar

1

 

6F JR 4 DİAGNOSTİK KORONER ANJİYOGRAFİ KATETERİ

 

KR1059

60

ADET

 

 

2

 

6F JL 4 DİAGNOSTİK KORONER ANJİYOGRAFİ KATETERİ

 

KR1059

60

ADET

 

 

O

 

ANJİO ÖRTÜSÜ

 

 

100

ADET

 

 

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: İğdır Devlet Hastanesi Doğrudan Temin Birimi ÖDENEK DURUMUNA GÖRE 5 İLE 150 GÜN İÇERİSİNDE ÖDEME YAPILIR.


 

Kışla Mah. Melekli Yolu Cad. İğdır Devlet Hastanesi IGDIR

Telefon: 0476 226 03 03 Faks: 0476 226 43 82 e-posta: satinalma_76@hotmail.com Elektronik ağ:

SUT KODU: KR1059

6F JR 4 DİAGNOSTİK KORONER ANJİYOGRAFİ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.  Kateter Judkins Rigth 4 uç yapısına sahip olmalıdır.

2.  Kateter 6F çapında olmalı, aynı çaptaki introducer sheath ile kullanıldığında döndürülebilme ve ilerletilebilme özelliğini korumalıdır.

3.  Kateter distal ucu yumuşak yapıda, vücut ısısında uç hafızasını korumalıdır.

4.   Uç kısmın radyoopak özelliği daha kuvvetli farklı bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

5.  Kateter 1/1 tork özellikte olmalıdır.

6.  Kateter duvarı ince olmalı ve 1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.

7.  Kateterin ucu yumuşak ve atravmatik olmalıdır

8.  Katlanmaya ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

9.  En az 0.Û52 inch (1,3 mm) iç çapa sahip olmalıdır.

10.  0,038 inch lik kılavuz telin kolaylıkla geçişine izin vermelidir.

11.  Kateterlerin uzunluğu en az İOO cm olmalıdır.

12.  Kateterin bağlantı ucu universal "LuerLock'' sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır.

13.  Dışardan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.

14.  Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son külanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

15.  Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

16.  İdarenin talebi halinde 1( bir) adet numune rcslim edilecekti:

17.  Uç kısmındaki yumuşak kısım 3 mm veya daha u: .ın olmalıdır

18.  Distal bölümünde kateter uç özelliği belirtilmelidir.

19.  Taşıyıcı çelik tel örgünün yumuşak en uç kısma kadar devam etmelidir.

20. 

 
  Metin Kutusu: Ic8727bbcb Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Ünitemizde depo çıkışları barkod üzerinden yapıldığından, faturada malzemenin hastaya açılan paketi üzerindeki barkod belirtilecektir. Malzeme çoklu kutuların" ait değişik barkodlar faturada belirtilmeyecektir.

 


 

SUT KODU: KR1059

6F JL4 DİAGNOSTİK KORONER ANJİYOGRAFİ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.  Kateter Judkins Left 4 uç yapısına sahip olmalıdır.

2.  Kateter 6F çapında olmalı, aynı çaptaki introducer sheath ile kullanıldığında döndürülebilme ve ilerletilebilme özelliğini korumalıdır.

3.  Kateterdistal ucu yumuşak yapıda, vücut ısısında uç hafızasını korumalıdır.

4.  Uç kısmın radyoopak özelliği daha kuvvetli farklı bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

5.  Kateter 1/1 tork özellikte olmalıdır.

6.  Kateter duvarı ince olmalı ve 1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.

7.  Kateterin ucu yumuşak ve atravmatik olmalıdır

8.  Katlanmaya ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

9.  En az 0.052 inch (1,3 mm) iç çapa sahip olmalıdır.

10.  0,038 inch lik kılavuz telin kolaylıkla geçişin izin vc"n .liJir.

11.  Kateterlerin uzunluğu en az 100 cm olmalıdır.

12.  Kateterin bağlantı ucu universal "LuerLock" sistemine uygun plastikten mamul olmalıdır.

13.  Dışardan rahatça görülmeli ve ambalajın ön tarafı saydam olmalıdır.

14. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile so:' kıı'lanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

15.  Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

16.  idarenin talebi halinde 1( bir) adet numune teslim edilecektir.

17.  Uç kısmındaki yumuşak kısım 3 mm veya daha uzun olmalıdır

18.  Distal bölümünde kateter uç özelliği belirtilmelidir.

19. Taşıyıcı çelik tel örgünün yumuşak en uç kısma kadar devam etmelidir.

20.  Ünitemizde depo çıkışları barkod üzerinden yapıldığından, faturada malzemenin hastaya açılan paketi üzerindeki barkod belirtilecektir. Malzeme çoklu kutularına ait değişik barkodlar faturada belirtilmeyecektir.

 
 

 

1 C8727bbcb Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-

 

ANJİYOGRAFİ ÖRTÜ SETİ ŞARTNAMESİ

1.  Bu örtü seti tek kullanımlık olup kalp kateterizasyonu ve anjiyografi sırasında kullanılacağından aşağıda belirtilen aksesuarlar ve özellikleri içermelidir.

2.  Seti oluşturan örtülerin malzemesi iki katlı olmalıdır. Üst kat çok emici non-wowen (50gr/m2 ve/veya üzeri) olup anjiyo sırasında oluşacak kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıları tamamen emerek örtü üzerinde kalmasını sağlamalıdır. Alt kat bu sıvıların hasta ile temasını engelleyerek sıvıların alta geçmesine mani olacak şekilde medikal polietilen olmalıdır.

3.  Her set grubu aşağıdaki özel parçaları ihtiva etmelidir.

3.1. Bir adet anjiyografi örtüsü: 3.1.1. Boyutları en az 180x295 cm olmalıdır.

3.1.2.  Örtüde femoral arterlere isabet eden kısımlarda 2 adet en az 9 cm. çapında delik bulunmalıdır.

3.1.3.   Her iki delik merkezleri arasındaki mesafe 24 (± 2 cm) cm olmalıdır.

3.1.4.   Deliklerin merkezi ile hastanın boyun kısmine! gelen örtü üit hududu arasındaki mesafe 70(± 2 cm) cm, hastanın ayak kısmına gelen kısım alt hudutları arasındaki mesafe 225 (± 2 cm) cm olmalıdır.

3.1.5.  iki delik örtünün arka yüzü hastanın vücuduna tam olarak yapışan ve cildi tahriş etmeyen tıbbi maksatla üretilmiş film ile kaplı olmalıdır.

3.1.6.    Femoral deliklerden hastanın soluna denk geleni tamamer. insizyon filmle kaplı olacak, sağ taraftaki insizyon film üzerinde ise en az 4 cm. çaplı delikli olacak:ır.

3.2. Üç (3) adet en az 200 mİ. Plastik solüsyon kâsesi. 3.3. Kasık temizliğinde kullanılacak ucu süngerli çubuk 3.4. İki (2) adet tek kullanımlık önlük; 3.4.1. Emici olmayan, en az 50gr/m2ve üzeri medikal non-wowen/dan üretilmiş; 3.4.2. Medium, Large, Extra Large, Extra extra large beden boylarıyla seçenekli olmalı,

3.4.3.    Kol manşetleri kullananı rahatsız etmeyecek şekilde elastiki örgü olup, cerrahi eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek biçimde bi'ejji kjvramalıdır.

3.4.4.    Önlük, yaka açıklığının ayarlanmasını mümkün kılan veleron ihtiva etmelidir.Boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyen, yumuşak kumaş biye ile :evrelenmiş olmalıdır

. 3.4.5. Önlük iç ve dış bağlarının bağlama esnasında kopmaması için, bağcıkların gömleğe yapıştırılması veya dikilmesi gerekmektecir.

3.4.6.  Önlük dikiş yerleri yeterince sağlam olup be::er, h. roketleri ile açılmamalıdır

3.4.7.    Önlük materyali girişim sırasında oluşacak kan, alkol ve /veya bu özellikteki sıvıların alta geçmesini önleyecek emici olmayan dokuya sahip non-wowen yapıda olmalıdır.

3.4.8.    Önlük pratik ve sterilizasyonu bozmadan giyilebilir özellikte olup kullanıcıya maximum kolaylık sağlamalıdır.

3.5. Üç (3) adet en az 40x40 cm boyutlarında kağıt lıavlu. 3.6. Bir adet plastik serum tepsisi en az (33x24 cm) en az 6 cm derinliğinde olmalı.

, rf , r8727bbcb Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanhg.- Belge Doğrulama Kodu: ed0546b7-8d74-40c2-bffc-cclc8727bbcb Belge fe

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

3.7.    Bir (1) adet 100x150 cm boyutlarında sterilizasyon bohçası (yukarıda miktarları ve özellikleri bildirilen malzemeler sterilizasyon bohçasına sarılı olmalıdır. Bohça açıldığında steril önlükler ve kağıt havlular üste, Hasta örtüsü altta, diğer malzemeler bu ikisinin arasında olacak şekilde sıralanmalıdır.) Bohçanın iç yüzeyi de yukarıda belirtilen emici özelliğe sahip olmalıdır.

4.    Her bir set özel sterilizasyon kâğıdı ile bohçalar.dıktan sonra bir yüzü şeffaf medikal film diğer yüzü medikal kâğıtla ambalajlanmış olmalıdı .

5.  Setler Gamma ışını veya etilen oksit ile sterilize edilmeli ve sterilizasyon bir belirteç ile belgelenmelidir.

6.  Setler iki yıl miatlı olacaktır

7.   Bir set numune olarak verilecektir.

8.  T.Ü. Malzeme kodu faturada belirtilmek zorundadır

 


Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim