• İhale No
  2310547
 • İhale Adı
  TONER ALIMI
 • Sektör
  Bilgisayar, Büro Makineleri ve Parçaları
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  16 Eylül 2021 17:00
 • İdare
  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Sakarya
 • İşin İli
  Sakarya
 • Yayın Tarihi
  15 Eylül 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi


 

 

Sayı : 8352941İ-10//1432

Metin Kutusu: 15.09.2021Konu ; Teklif vermeye Davet (Doğrudan Teinin)

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır,

Metin Kutusu: kullanarak fiyatİlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurıımunuza ait teklif vermeniz rica olunur.

 
   

TEKLİF VERMEYE DAVET (Doğrudan Temin)

 

 

 

 

 

S.No

Malzeme/İşiıı Adı

Sut Kodu

Ubb Kodu

Miktarı

Birimi

Tes. Tarihi

Birim Fivat TL ^

Toplam Fiyat TL

İ

SAMSUNG MLT Dİ01S TONER

 

 

20

Adet

 

 

 

2

SAMSUNG Dil İS TONER

 

 

30

Adet

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

İdari Şartlar:

Fiyatlar KDV Hariç verilecektir

2. Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb,) eklenerek verilmelidir.

3.              Piyasa           Fiyat araştırına mektuplar 16/09/2021 TARİH VE SAA'I : l7:00’Yli kadar kurumlunuza ulaştırılmalıdır.

4.              Marka           ve Teslimat siiresi belirtilecektir

5. Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı mimara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.

6 Ödeme en geç 150 ( YÜZELLİ) gön içerisinde yapılacaktır 7. İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.

8 İdaremiz en diişiik fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine yöre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.

9,  Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir

10. Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır

II     Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.

12 Uyguıı görülmeyen malzemelerin alıııu yapılmayacaktır

13.Hastane Yönetiliciliğmıiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

14 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletirilmeleriııi yanlışJıatnlı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücıı edilecektir.

15TİİU1 mal atımlarında karara bağlanan firmalardan satış izin belgesi sunması istenecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K.! Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü) Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL) Dahili: 1614-1625-1629-1615 Bilgi İçin: HAŞAN ALTUNÖZ Faks: 0264 275 67 40 E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

 

1-      SAMSUNG MLT D101S MUADİL TONER

a, Samsung ML 2165-3405 yazıcıya uyumlu olmalıdır.

2-      SAMSUNG MLT Dİ 11S MUADİL TONER

a. Samsung M2020-M2022-M2070 yazıcıya uyumlu olmalıdır.

MUADİL TONER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-      Muadil olarak istenen ürünlere dolum fiyatı teklif edilmemelidir. Dolum ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2-       Ürün koruyucu poşeti içinde olacaktır. Toner dış koruma kutusu tamamen kapalı ve cırtlı olacaktır. Kutular yıpranmış, yırtılmış, tekrardan yapıştırılmış veya ağzı açık olmamalıdır.

3-       Ürün kullanımı esnasında toner üzerinde klipsti açma şeridi olmalıdır.

4-       Ürünler teslim tarihinden itibaren en az iki yıllık son kullanma tarihine sahip olmalıdır.

5-       Malzemenin üretim tarihi; malzemenin teslim edildiği tarihten itibaren en çok bir yıllık üretime sahip olmalıdır.

6-       Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde marka, model, seri numarası, barkod etiketi, son kullanma tarihi, tonerin kullanılabileceği yazıcı markaları vb. özellikler üzerinde yazılı olmalıdır,

7-       Tonerlere ait çıktı sayısı tekliflerde mutlaka belirtilmelidir. Değerlendirme muadil toner teknik şartnamesinde belirtilen sayfa sayısı baz alınarak yapılacaktır.

8-       Her üründen 1 adet kendi orijinal ambalajında olan numune değerlendirmek için muayene komisyonunca istendiğin de verilmelidir.

9-       Tonerin ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünler 7 takvim günü içinde ücretsiz değiştirilecektir.

10-   Tonerler toz mürekkebini akıtmamalıdır. Akıntı yapan veya herhangi bir arızası tespit edilen tonerler bedelsiz olarak yenisi ile 7 takvim günü içinde değiştirilecektir.

12-   ISO 9001 Belgesi ve ISO 14001 Belgesi olmalıdır.

13-    Ürünler TSE veya CE belgeli olmalıdır.

 

       
   

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim