• İhale No
  2348247
 • İhale Adı
  YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI
 • Sektör
  Kamera, Alarm ve Güvenlik Sistemleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  29 Kasım 2021 11:00
 • İdare
  KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • İhale İli
  Kırşehir
 • İşin İli
  Kırşehir
 • Yayın Tarihi
  25 Kasım 2021
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

say.: 75990205-869 - 2320

 
   

Konu: Hizmet/M aİ2eme Alımı

ulaştırmanızı rica ederim.

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 -16 Dahili: 1878-1879-1898 Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

E-mail:                     kirsehireah.salma@saglik.gov.tr

 

 

 

NOT:Tcklif mektupları en geç^L0./.(;\..../2O21-Saat.: | ( ! O O

Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

SIRA

UBailTS BARKOO NO

MALZEMENİN CİNSİ

MARKA

MODELİ

MİKTARI

BİRİM

FİYAT

TOPLAM

FİYAT

 

 

Hastanemizde kullanılan ZITON Marka,Yangın Algılama Sistemi için aşağıda belirtilen arızalı yedek parçaların temini

 

 

 

 

 

1

 

Multisensör Ziton ZX832-2 Dedektör

 

30

ADET

 

 

2

 

Yangın Kablosu

 

50

METRE

 

 

EK: TEKNİK RAPOR

 

 

TOPLAM =

 

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.

2-         Silinti,  kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlenimıeye alınmayacaktır.

3- Numune İstenildiği taktirde nıunune en kısa sürede satmalına birimine gönderilecektir.

4-              UBB/UTS  kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.

5-                 Bakanlığıımz TKHK nuıı 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazılan gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların “ TIBBİ CİHAZ SATIS YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ de teklifleri ile birlikte sunmalan gerekmektedir.

6-             istekliler    listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.

7-                 Sözkonusu    alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.

8-             ldaremiz mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

9-                        Değerlendirmemiz    kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir.Ödemeler kurumun mali dunımuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş savılır.

10-                 Malzemeler  Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.

11-        Teklif    veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idaremiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idaremiz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

13-        Alım  uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SÜT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından . hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ. İMZA VE KAŞE :

 

TEKNİK RAPOR

Kırşehir Eğitim ve Araştırma hastanemizde kullanılan ZÎTON marka Yangın Algılama Siteminin Panel-1 bağlı detektör ve silenlerde panel açıldığında aynı anda alarm vermekte ve sebebi bulunamamaktadır. Bakım sözleşmeli Çankaya Grup Güvenlik Sistemleri tarafından yapılan kontrolde Panel-1 bağlı Loop 3 bulunan 30 adet Multisensör Ziton ZX832-2 detektör 50mt yangın kablosu hatta meydana gelen kaçak elektriğe bağlı olarak anzalanmıştır. Panelde bulunan arızanm giderilmesi için teknik servis raporunda belirtildiği gibi 30 adet ZX832-2 model Multisensör detektör ve 50 mt yangın kablosunun temin edilmesi gerektiğine dair teknik rapordur. 19.11.2021

* Teklif edilen detektör ve kablo mevcut sistemde denenecek olup uygunluğu halinde kabul

edilecektir.

 


 

Başteknisyen

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim